Løkkes grundlovsbombe

Lars Løkke Rasmussen: Risikabelt at trodse eventuelt nej-flertal. Foto: Fagpressen.eu

HELLE THORNING-SCHMIDT AFVISER VENSTRES TANKE OM ÆGTE JA OG NEJ

Af Claus Djørup
Lars Løkke Rasmussen (V) kastede en grundlovsbombe i spørgetimen tirsdag 20. maj, da han opfordrede statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) til at acceptere et eventuelt nej-flertal uanset størrelse ved folkeafstemningen fem dage senere om patentdomstolen.

Meldingen om et ”ægte ja” fra partiformanden overraskede også Venstrefolk, som ikke stod i kø for at kommentere eller uddybe meldingen om at ignorere grundlovens § 42, stk. 5. Denne paragraf kræver mindst 30 procent af samtlige vælgerne skal stemme nej for at forkaste en lov vedtaget af folketinget.

– Det siger sig selv, at regeringen følger grundlovens bestemmelser, erklærede Helle Thorning-Schmidt. Det er altså et absolut nej til opfordringen.

K: LØKKE I STRID MED GRUNDLOVENS BOGSTAV OG ÅND
Lars Barfoed (K) lagde ikke skjul på, at han er aldeles uenig med Lars Løkke Rasmussen.

– Hvis det skal forkastes ved en folkeafstemning, skal der være et flertal af vælgerne, der stemmer imod, men de skal også repræsentere 30 procent af stemmerne. Hvis det ikke er tilfældet, er forslaget vedtaget. Sådan er det, og jeg er helt enig med statsministeren i, at sådan må det være. Alt andet ville være i strid med grundlovens bogstav og grundlovens ånd, erklærede den konservative partiformand.

ENHEDSLISTEN: REGERINGEN ARBEJDER FOR LAV VALGDELTAGELSE
Kristian Thulesen Dahl (DF) fulgte op på Lars Løkke Rasmussens forslag, og uden for folketingssalen omklamrede Enhedslisten hurtigt Venstreformandens opfordring.

– Det ville være helt utilstedeligt, hvis et folketingsflertal ikke respekterer flertallet af de danske vælgeres beslutning på søndag. Regeringens spin har bevidst arbejdet for at mindske stemmeprocenten ved at ignorere bekymringerne og påstå, at vælgerne ikke forstår, hvad de stemmer om, skriver EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL) i en pressemeddelelse.

TØJSAG OG EU-STEMNING
Spekulationerne koncentrerer sig om to motiver.

Det usaglige motiv kunne være en afledningsmanøvre ved at tage et dramatisk politisk initiativ på en dag, der kulminerede med et aftenmøde i Venstres forretningsudvalg om partiets tøjbudget.

Det mere saglige motiv kunne være at skabe liv og dramatik om folkeafstemningen for at undgå, at mange ja-sigere bliver hjemme på sofaen i fortrøstning om, at det ikke lykkes nej-siden at mobilisere mindst 1.237.954 vælgere.

Et nej-flertal uanset størrelsen ville nærmest gøre det umuligt at sende rets- og forsvarsforbehold til folkeafstemning.

– Det ja skal vi kæmpe hjem i en stemning, hvor der er noget skepsis i forhold til Europa. Derfor er det vigtigt at vinder den, og derfor kan jeg også skrive fuldstændig under på statsministerens appel om en høj stemmedeltagelse, hvor der selvfølgelig er flest, der stemmer ja, sagde Lars Løkke Rasmussen.

– Vi kommer helt galt af sted, hvis der skulle opstå den situation – og jeg vil kæmpe til på søndag for at undgå det – at der er et flertal, der stemmer nej, og at vi alligevel melder os ind. Så tror jeg altså, det bliver slut med den folkelige accept af et fortsat EU-politisk engagement, erklærede Lars Løkke Rasmussen.

DANMARK RISIKERER AT STÅ UDEN FOR EUROPÆISK POLITISAMARBEJDE
Det EU-politiske motiv kunne være retsforbeholdet, som de EU-venlige partier vil omforme til en tilvalgsordning. Det mest akutte problem set med de EU-positive partiers øjne er forslaget om et EU-direktiv om politisamarbejdet Europol, der derved ikke længere er et mellemstatsligt samarbejde

– Vi glider ud af Europolsamarbejdet, hvis ikke vi får vores forbehold gjort om, så vi kan vælge os til. Det gør vi altså i en situation, hvor der er problemer med grænseoverskridende kriminalitet, pædofili og andet – en utryghed i befolkningen, som nogle så forsøger at indkassere til lidt hurtige synspunkter om grænsebomme og al den slags ting, men som vi jo mere begavet kunne gøre noget for ved at fastholde os i dette samarbejde.

– Helt ærligt: Hvis vi i fællesskab kunne opbygge den positive stemning, at vi får danskerne til at stemme rigtigt ja til patentdomstolen, så er fremtiden jo banet. Så tager vi den næste afstemning for ikke glide ud af Europol – det er at give de kriminelle frit spil, sluttede Lars Løkke Rasmussen.

MINDSTEKRAV TIL FORKASTELSE AF FOLKETINGSLOV
Idéen om at ignorere § 42, stk. 5 kunne såmænd have 90 mandater bag sig, hvis Liberal Alliance indtog det samme syn på grundloven. Det skulle i givet fald manifestere sig i folketingssalen med et mistillidsvotum, dersom regeringen fastholdt sin og Justitsministeriets grundlovstolkning.

Kriteriet/klausulen om 30 procent indgår i balancen mellem det repræsentative og direkte demokrati. Muligheden for folkeafstemning sigter i første række at sikre mod en flertalsregerings gennemførelse af vidtrækkende love uden sikkerhed for folkelig opbakning, fremgår det af forfatningskommissionens betænkning fra 1953.

Statsretsprofessoren over alle, Alf Ross, fastslog i betænkningen, at de amerikanske og schweiziske begrundelser for folkeafstemningsinstituttet ikke uden videre kan overføres til Danmark, idet USA og Schweiz ikke er parlamentarisk styrede stater som Danmark.

Paragraffen taler ikke om vedtagelse af en lov ved folkeafstemning, men om bortfald af en vedtaget lov:

Grundlovens § 42, stk. 5. Ved folkeafstemningen stemmes for og mod lovforslaget. Til lovforslagets bortfald kræves, at et flertal af de i afstemningen deltagende folketingsvælgere, dog mindst 30 procent af samtlige stemmeberettigede, har stemt mod lovforslaget.

SOLIDT JA-FLERTAL I MENINGSMÅLING

Epinions seneste meningsmåling angående patentdomstolen viser stigende tilslutning, hvor ja-siden er vokset fra 40 til 50 procent på to uger, oplyser Danmarks Radio uden at nævne andelen af henholdsvis nej og stemmer ikke. (Dj/210514)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.