Polens rigsrevision afskæres fra kontrol

Voksende problem med uafhængig budgetkontrol af EU-midler i Polen, siger Ramona Strugariu (Renew), Lara Wolters (S&D), Tomás Zdechovsky (EPP), Joachim Kuhs (ID), Mikuláš Peksa (Grønne) og Eider Gardiazabal Rubial (S&D). Monika Hohlmeier er ikke med på billedet. (Skærmdump, EP AV Service)

IN SHORT Across party lines, members of the European Parliament’s budget control committee are concerned about a growing systemic problem in Poland with the independent verification of the spending of EU funds. The restrictions on Poland’s court of auditors comes as shocking revelation for them.

W SKRÓCIE Na płaszczyźnie partyjnej członkowie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego są zaniepokojeni rosnącym problemem systemowym w Polsce związanym z niezależną weryfikacją wydatkowania środków unijnych. Ograniczenia nałożone na polski krajowy trybunał obrachunkowy są dla nich szokującym odkryciem.

EU-parlamentarikere advarer mod Polens gennemhullede budgetkontrol

Af Claus Djørup
En delegation fra EU-parlamentet endte et tre dages besøg i Polen onsdag 20. juli med en advarsel om, at Polens kontrol med EU-midler lever ikke op til EU-standarder.

Med andre ord er der risiko for fiksfakserier og korruption. Eksempelvis har Polens egen rigsrevision (revisionsret eller revisionsmyndighed) nemlig begrænsede muligheder for at udføre sit arbejde.

– Manglen på et uafhængigt retsvæsen og politiske indgreb i dommernes og anklagernes arbejde giver os grund til at være bekymrede over et voksende systemisk problem med den uafhængige verifikation af brugen af EU-midler, konkluderer formanden for budgetkontroludvalget kaldet CONT, Monika Hohlmeier, som er tysker og fra det konservativ-kristendemokratiske EPP.

Den PiS-ledede regering håber, at modtagelsen af brutto 5 millioner ukrainske flygtninge får det øvrige EU til at se lempeligere på domstolssystemet og kravene for udbetaling af polske EU-genopretningsplan (Recovery and Resilience Facility, RRF) til i alt 264 mia. kroner.

Det bliver ikke tilfældet, når man hører delegationsmedlemmerne opsummere samtalerne med uafhængige undersøgende journalister, det polske parlament (Sejm), en viceminister, anklagere og dommere, Warszawas borgmester, den øverste revisionsmyndighed og virksomhedsejere med retlige spørgsmål, herunder entreprenører som ikke bliver betalt for vejbyggeri.

Forvaltnings- og kontrolsystemerne for RRF-midler er endnu ikke besluttet eller forberedt, og fordelingen af ​offentlige midler politiseres i stigende grad, konstaterer delegationen.

– Der er systemiske problemer forårsaget af regeringen, der forhindrer Polen i at opfylde alle betingelser for at modtage EU-penge. Især er der spørgsmål i forbindelse med overholdelse af EU-domstolens afgørelser, fastslår budgetkontroludvalg.

Statssekretær taler usandt
Budgetkontroludvalgets besøg i Warszawa er passeret sporløst i polske medier, men ved EP-delegationens ankomst til Warszawa skrev vicejustitsminister Marcin Romanowski (Solidarna Polska/Det Forenede Polen) en slags hilsen på et socialmedie: “Hver dag arbejder vi med Polen og polakker i tankerne. Vi lader ikke EU-arrogance skade polske interesser!”

Delegationens møde med regeringens repræsentant – statssekretær Sebastian Kaleta (Solidarna Polska/Det Forenede Polen) – foregik bag lukkede døre og blev en opvisning i polsk fortolkningskunst, som delegationen tilbageviste som løgnagtig på fact finding-missionens afsluttende pressemøde.

– Set fra vores side var det absolut ikke sandt, hvad han sagde. Han virkelig misbrugte mødet til sit eget formål, sagde den polsk talende Tomás Zdechovsky, som er fra Tjekkiet og medlem af den konservativ-kristendemokratiske EEP-gruppe.

– Hvis adskillelsen af institutionerne og retsvæsenets uafhængighed ikke længere er garanteret i et land, vil det brede sig ned gennem systemet i administrationen af fondsmidler. Personligt er jeg ikke forsikret om, at der ikke er grund til bekymring, istemte hollænderen Lara Wolters fra de socialdemokratiske gruppe S&D.

Revisorer må ikke se dokumenter
– Det var særligt chokerende at høre udtalelserne hos Polens nationale revisionsret, som begrænses grundlæggende i sit arbejde og tilmed på personlige måder. Det kan ikke fortsætte, hvis Polen vil modtage midler fra genopretningsfaciliteten.

– Vi ønsker alle, at EU-midler anvendes til deres formål i Polen, men som EU-parlamentsmedlemmer kan vi ikke se passivt til, at pengene forlader EU’s kasse uden kontrol, pointerede Lara Wolters.

Den liberale rumæner Ramona Strugariu (Renew) accepterer ikke argumentet om, at Polen kan påberåbe sig suverænitet, hvis det betyder, at den polske regering kan skalte og valte med europæiske skatteyderes og virksomheders penge efter behag.

Alle efterspørger dialog
Hun iagttog i øvrigt i Sejm (parlamentet), at politikerne ikke lyttede til hinanden. Manglen på dialog – ingen nævnt, ingen glemt – er et gennemgående træk i kommentarerne.

Tyskeren Joachim Kuhs (ID/AfD) erklærede sig enig i sit EP-kollegers vurderinger og tilføjede, at vi har to ører en mund for at lytte mere og tale mindre. Han sagde ikke, hvem der skulle lytte mere og tale mindre, så man kunne finde en løsning.

Nepotisme
Polen ikke gør sig store anstrengelser for at udfase fossile brændsler trods klimaforandringerne, beklagede Mikuláš Peksa (Grønne) fra Tjekkiet. Derimod aflyttes oppositionelle med softwaresystemet Pegasus. Endelig når EU-pengene ikke altid frem til modtagerne især i områder, hvor det ledende regeringsparti PiS ikke har borgmesterposten.

-EU-midler skulle være tilgængelig for alle borgere og virksomheder i Polen og ikke dem, som er knyttet til et regeringsparti, sagde Mikuláš Peksa.

EU-kommissionen for venlig over for Polen
Parlamentarikerne er uenige med EU-kommissionen om godkendelsen af den polske RRF-plan. Bl.a. Lara Wolters truer med et mistillidsvotum til EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, hvis overførsler sker uden opfyldelse af milepælene.

Som Ramona Strugariu udtrykte det: – Vi ønsker ikke at stoppe pengene til Polen. Vi ønsker, at de kommer til Polen, men mekanismerne skal være på plads og vi skal følge reglerne.

Frontex
MEP’er besøgte også det europæiske grænse- og kystvagtagenturs (Frontex) hovedkvarter. EU-parlamentet udsat godkendelsen af grænseagenturets regnskab.
Stort ryk ind – og ryk ud
Polens regering betragter modtagelsen af knap 5 millioner ukrainere som bevis for europæisk sindelag.

Polskie Radios status lørdag 23. juli er 4.968.000 indrejste ukrainere siden 24. februar, hvoraf 3.045.000 har forladt landet, dvs. 1.923.000 ukrainere befinder sig i landet.

Fredag 22. juli rejste 24.800 ukrainere ind i Polen, og lørdag kl. 7 havde yderligere 6.200 krydset grænsen. (Dj/230722/250722)

www
Pressemødevideo
CONT-erklæring

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.