Plan for cirkulær kapitalisme

Flemming Besenbacher: Forbrændingsanlæg mindsker udvikling af den cirkulære ressourceøkonomi. Foto: Fagpressen.eu

Flemming Besenbacher: Rapport om cirkulær økonomi 7. juni

Af Claus Djørup
Regeringens rådgivende udvalg om cirkulær økonomi fremlægger sin rapport den 7. juni, oplyser arbejdsgruppens formand, professor Flemming Besenbacher.

Han bebuder en visionær rapport med målsætninger, pejlemærker og anbefalinger, der kan dels bidrage til at kunne understøtte 10 milliarder mennesker, dels skabe erhvervsmuligheder ud af et ressourceeffektiviserende affaldssystem, dels sætte den politiske proces i gang i de enkelte ministerier med cirkulær økonomi.

Det kunne være et nyt vækstområde for Danmark i stil med vindmølleindustrien og energisektoren ved at skabe subsidierede forsøg og forretningsmodeller over de fire engelske R’er: Reduce, Reuse, Recycle, Rethink, lød hans opfordring på “Biorefining Alliance”s årsmøde onsdag 29. marts.

Flemming Besenbacher, der forsker i overfladefysik, kombinerer videnskab med forretning. Han er tillige bestyrelsesformand for Carlsberg A/S Supervisory Board (Carlsbergfondet).

Han har foreslået EU-kommissærer at finde tre lande, som kunne være frontløbere i udvikling af ny teknologi på dette område i stedet for at bevæge sig samlet langsomt frem. Et bud på sådanne tre 4R-lande kunne være Holland, Finland og Danmark.

Anbefalinger
Blandt udvalgets forslag vil være flere midler til bl.a. innovationsfonden og MUDP og markedsmodningsfonden, der udtrykkelig fokuserer på cirkulære værdikæder.

Flemming Besenbacher peger på pensionskasserne som mulige investorer: – Mange pensionskasser er begyndt at tænke cirkulært.

Videre overvejer udvalget et slags rejsehold, der kan hjælpe små og mellemstore virksomheder med cirkulær økonomi og omdannelse af affald til en ressource.

Endelig kan ventes anbefalinger om bl.a. indsamling af husholdningsaffald og genanvendelse af organisk affald, ligestilling af rammevilkår for bioraffinering med anvendelse af anden biomasse, indførelse af cirkulære frikommuner med København og Århus i spidsen, cirkulære erhvervspartnerskaber samt klarhed om affaldssektorens rammevilkår og friere adgang for virksomheder til affald.

Stop for nye forbrændingsanlæg
En hæmsko er affaldsforbrændingsanlæggenes overkapacitet, dvs. kommunale investeringer er bundet i overflødig eller forkert kapacitet.

– Affaldslovgivningen siger, at det er den enkelte kommune, som bestemmer, hvad der er affald og hvad der skal ske med det affald.

– Der er stor tilføjelighed i den enkelte kommune at brænde det i stedet for at sortere affaldet og tage det af værdi ud. Det er ikke det rigtige i en cirkulær økonomi, og derfor bliver vi nødt til at få gjort noget ved det.

– Jeg ved godt, at det er en kamp mellem de 26 borgmestre, der har forbrændingsanlæg, men den kamp tager jeg så. Det er ikke den enkelte borgmester, som skal bestemme, hvad der er affald. Det skal ske i en national affaldsstrategi, siger Flemming Besenbacher.

“Send os gerne et notat”
Fra nu og frem til midten af maj vil Flemming Besenbacher og udvalget – “Advisory Board” – tale med organisationer og interessenter i bestræbelsen på at skabe en “rimelig konsensus”, der kan lægge pres på Christiansborg.

Cirkularitetsudvalget vil støtte etableringen af et grønt nationalregnskab, som Danmarks Statistik er i gang med at udvikle. Det er i øvrigt emnet for en kort folketingskonference den 26. april i regi af miljø- og fødevareudvalget.

– Om et-halvandet år har vi mulighed for at lave et veludbygget forskningsbaseret grønt nationalregnskab, håber Flemming Besenbacher.

Udvalget blev lanceret 28. oktober 2016 af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og daværende erhvervs- og vækstminister (nuværende beskæftigelsesminister) Troels Lund Poulsen (V). (Dj/310317)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.