Piketty i spidsen for EU-underskriftkampagne

Det vallonske ”Parti Socialiste”s (tilskårne) logo for det europæiske borgerinitiativ om formueskat på superrige.

EU-formueskat sparkes ind i EP-valgkampen

Af Claus Djørup
Thomas Piketty – verdensberømt fransk ulighedsøkonom – er blandt de otte initiativtagere til ”Tax the Rich”, der vil køre som en europæisk underskriftindsamling samtidig med valgkampen til EU-parlamentet den 6.-9. juni 2024.

Formålet er at tvinge EU-kommissionen og EU-parlamentet til at tage stilling til indførsel af en EU-klimaskat på store formuer. Én million digitale underskrifter fordelt på mindst syv medlemslande betyder, at EU-kommissionen skal reagere. Et afslag skal begrundes.

“Målet med initiativet er at bidrage til at bekæmpe klimaændringer og ulighed i hele EU og at sikre, at Europas borgere betaler deres rimelige andel med henblik på at nå disse mål,” hedder det EU-kommissionens meddelelse om registrering af initiativet tirsdag 11. april.

Initiativgruppen
Initiativtagerne kommer fra syv medlemslande. Foruden Thomas Piketty fra Frankrig er det:
* partiformand Paul Magnette, tidligere vallonsk regeringschef, Parti Socialiste, Belgien
* EU-parlamentsmedlem Aurore Lalucq (S&D), Frankrig
* BASF-arving Marlène Engelhorn, Tax Me Now, Østrig
* fhv. EU-kommissær László Andor, generelsekretær for tænketanken FEPS, Ungarn
* Conny Reuter, global koordinator for Progressive Alliance, tysk socialdemokrat
* cheføkonom Lainà Patrizio, den finske fagforening STTK
* generalsekretær Lars Koch, Oxfam Danmark

Kulminerer med EP-valget
På dansk er titlen “Beskatning af store formuer for at finansiere den grønne og sociale omstilling”.

Indsamlingen af én million underskrifter skal påbegyndes inden for et halvt år, dvs. senest 11. januar 2024, og afsluttes senest 12 måneder senere.

Borgerinitiativet lanceres for alvor i Danmark efter sommerferien, oplyser Lars Koch. Det skal så vidt muligt blive et valgkampstema forud for EU-parlamentetsvalget om mindre end 11 måneder.

Det er altså meningen, at underskriftindsamlingen og aktiviteterne skal kulminere med valgkampen til EU-parlamentet.

– Det kræver en stor aktivisme at indsamle en million underskrifter. Alle vore frivillige rundt omkring skal aktiveres. Vi vil gerne skabe debat om formuer i forhold til borgerinitiativer og generelt i forhold til nationale og internationale initiativer for at lave en mere retfærdig beskatning, siger Lars Koch.

Superrige er blevet super superrige
Initiativet handler om at rette op på den stigende uretfærdighed I formuefordeling samt finansiering af klima- og velfærdsudfordringer.

– Under pandemien har én procent af de rigeste fået 65 % af den nyskabte formue (på verdensplan), og I Europa har det været 44 %. Samtidig har folk kæmpet med inflation og energi- og fødevarepriser, og for første gang har vi globalt set en stigning i antal ekstrem fattige, siger Lars Koch.

– Vi kan i meningsmålinger se et massivt flertal i næsten alle lande for at lave en stærkere skat på de store formuer, men i det politiske system har penge en meget stor indflydelse, så det er svært at beskatte de meget rige, fortsætter Lars Koch.

Borgerinitiativet er et forsøg på at råbe det politiske system op og italesætte det store flertal på på 60-70-80 % i befolkningen, som støtter denne form for beskatning.

Man kunne godt lave en formueskat alene i Danmark, men det er bedst at lave den på europæisk plan, da det ville gøre det sværere at undslippe skatten, ræsonnerer Lars Koch.

Selskabsskat viser vejen
Skat er et politikområde, som kræver enstemmighed I EU. Lars Koch og de øvrige initiativtagerne er dog forhåbningsfulde. De henviser til det nyligt vedtagne minimumsdirektiv om 15 % selskabsskat for multinationale koncerner.

– Vi er nødt til at lave den nødvendige omfordeling af formuer, så vi kan finansiere de kriser, vi står overfor. Vi prøver at skubbe på EU til at gå foran og få en afsmittende effekt på resten af verden. (Dj/120723)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.