Pernille Weiss og Niels Fuglsang ordførere for energieffektivisering

EU-parlamentet kaster sig over klimamål for bygningsenergi som led i ”Fit for 55”-pakken

Opdatering 29. september: Niels Fuglsang (S) er udpeget til hvervet som EU-parlamentets hovedordfører/rapporteur på revisionen af direktivet om energieffektivisering. Dermed står danskere fra EP’s to største grupper i spidsen for arbejdet med det grønneste energibrug, nemlig det sparede.

Af Claus Djørup
– Energieffektivisering handler om at bruge mindre af det, man ikke kan få nok af i øjeblikket, nemlig den grønne energi.

Sagt af EU-parlamentsmedlem Pernille Weiss (K). Hun er udpeget til den konservativ-kristendemokratiske gruppe EPP’s skyggeordfører for revision af direktivet om energieffektivisering.

Hovedordføreren bliver en socialdemokrat formentlig fra Rumænien.

Direktivforslaget – i EU-jargon ”EED” for energieffektiviseringsdirektiv – indgår i EU-kommissionens ”Fit for 55”, der strammer eller foreslår mere end et dusin forslag, der tilpasser EU’s klimapolitik til målet om mindst 55 procent CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990.

Skitse til tidsplan
Den nyslåede ordfører forventer, at EU-parlamentet har overblik over sit forhandlingsmandat omkring nytår. Med lidt held kunne det nye EED vedtages omkring næste sommer efter en trilog (kompromisforhandling mellem parlament, ministerråd og kommission).

Hun opfordrer sine hjemlige politikerkolleger til at interessere sig for det fra begyndelsen. Interessenterne er på banen med høringssvar til baggrundsdokumentet på over 500 sider inkl. bilaget om beregning af energieffektivitet: Den såkaldte feedbackperiode slutter 12. november.

Skærpede mål og gennemførelse
Pernille Weiss ser positivt på kommissionens forhøjelse af eksisterende målsætninger, og hun er åben for at diskutere at gøre dem endnu højere.

Et andet nok så centralt element er forpligtelsen for de enkelte lande til at levere på energieffektivisering, altså byrdefordeling. EU-kommissionen afstår fra at gøre mål for energieffektivisering bindende for de enkelte lande, men udstikker i stedet indikative mål.

– Vi skal have løftet både mål og gjort redskaberne mere skarpe også i en mere forpligtende retning, så vi kan regne med, at alle lande leverer på energieffektivisering, erklærer Pernille Weiss.

Den danske ordfører forsikrer, at hele EPP-gruppen står fuldstændig bag ”The European Green Deal” (den grønne pagt om klimaneutralitet i 2050). De aftalte klimamål skal opfyldes, samtidig med at den europæiske konkurrenceevne styrkes.

– Energieffektivisering er noget af det nemmeste at skabe nye job med, samtidig med de sociale og sundhedsmæssige fordele, så EPP-gruppen forventer sig meget af energieffektiviseringsdirektivet, understreger Pernille Weiss.

Investerings- og gevinsttungt
-Vi har det meget vores mund og ånd. Nu skal vi vise, at vi også kan gøre det med vores hænder, siger hun om den danske regerings holdning til energieffektivisering, fortsætter skyggeordføreren.

Energieffektiviseringer kan være bekostelige, inden gevinsten høstes i form af job, dekarbonisering og øvrige fordele. Derfor skal der være investeringsinstrumenter, der tilskynder til at gennemføre f.eks. bygningsrenoveringer, fremhæver hun.

Afgiver ordførerskab for skibsbrændstoffer
Pernille Weiss er så begejstret over det krævende ordførerskab for KOM(2021)558, at hun er indstillet på at give afkald på nyt ordførerskab på et forordningsforslag om grønne skibsbrændstoffer (Fuel EU Maritime, KOM(2021)562), som kom i hus to dage før EED-ordførerskabet.

Uanset hvad er hun rede til at udarbejde ændringsforslag om maritime brændstoffer som medlem af EU-parlamentets miljøudvalg. (Dj/190921)

OPDATERING: Niels Fuglsang
Socialdemokraten Niels Fuglsang (S&D) meddeler på et socialt medie, at han er udnævnt til EU-parlamentets hovedforhandler på EED.

– Alle medlemsstater skal spare mere energi. Ikke bare med mål og intentioner – men bindende krav. Derudover skal vi energirenovere flere bygninger, end vi gør i øjeblikket, for meget energi går til spilde, skriver han. (Dj/290921)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.