Oversigt over 10 mandater

Mette Bock: Meningsløs tale om én europæisk kultur

Af Claus Djørup
Enhedslisten sagde ja til fem og Dansk Folkeparti til seks af de i alt 10 mandater, der blev forelagt europaudvalget fredag 23. november. SF og Alternativet sagde hver nej en enkelt gang.

Dansk Folkeparti var ene om at sige nej til udenrigsminister Anders Samuelsens (LA) forhandlingsmandatet vedrørende globaliseringsfondens tilpasninger, som Kenneth Kristensen Berth (DF) omtaler som et omfordelingscirkus.

– Der er ingen mening i at sende penge til Bruxelles for at få en skibakke på Bornholm, supplerede Søren Bo Søndergaard (EL) og tilføjede, at det er noget, som man må tage sig af nationalt. Han stemte dog ja til mandatet.

Rasmus Nordqvist (AL) og Søren Bo Søndergaard rejste på ny, at man ikke kender den økonomiske ramme, fordi regeringen lægger vægt på sit overordnede mål om et EU-budget i 2021-2027 på ikke over én procent af bni.

Ingen fælles europæisk kultur
Kulturminister Mette Bock (LA) fik bredt flertal for sit mandat til forslaget om programmet “Kreativt Europa” 2021-2027, hvor Dansk Folkeparti sagde nej.

Mette Bock er skepsis over for præmissen i forordningsforslaget om “en fælles europæisk kultur” i ental, men det hindrer ikke et europæisk kulturarvsmærke.

– Det giver ikke mening at tale om en europæisk kultur i ental. Vi har en fælles europæisk kulturarv, men der er også store kulturforskelle, erklærede Mette Bock.

– Vi er mange forskellige medlemslande og forskellige kulturer, så det med en fælles europæisk kultur er for endimensionalt, fortsatte hun.

Alle støttede hendes mandat til direktivforslaget om ophavsret på det digitale indre marked.

Rumfart og forskning
Forskningsminister Tommy Ahlers (V) fik rumfartsmandatet uden dissens.

Enhedslisten sagde nej til det ene af hans to mandater vedr. Horisont-forskningsprogrammet 2021-2027.

Solidaritetskorps
Undervisningsminister Merete Riisager (LA) fik nej fra
fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF til sit mandat vedrørende solidaritetskorpset fik nej samt nej fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten til Erasmusprogrammet 2021-2027.

Det indre marked
Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) fik nej fra Enhedslisten og ja fra de øvrige partier til mandatet vedrørende programmet for det indre marked i den næste syvårige budgetperiode.

Han fik nej fra Enhedslisten og Alternativet til primomandatet vedrørende beskyttelsescertifikat for lægemidler.

17 mandater
Europaudvalget udstikker mandat til 17 fredag 30. november:
01) Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret indhold på nettet
02) Direktivforslag vedr. aftaler om salg af varer
03) Forordningen om interoperabilitet
04) Forordningsforslaget om den europæiske grænse- og kystvagt (Frontex)
05) Forslaget om oms på omsætning af visse digitale tjenester (digitalskat)
06) Tredjelandsbestemmelser for centrale modparter (CCP’er)
07) Strukturdirektivet for alkohol
08) Forslaget om et arbejdsmarkedsagentur (ELA)
09) Kræftdirektivets 3. pakke
10) Adgang til transporterhvervet og -markedet
11) Køre- og hviletider og tachografer
12) Udstationering og håndhævelse af sociale betingelser i vejgodssektoren
13) Kombitransporter
14) Vejinfrastrukturens sikkerhed
15) Connecting Europe-faciliteten (investeringsfond for infrastruktur)
16) Oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt
17) Program for et digitalt Europa 2021-2027

(Dj/281118)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.