Optakt til stærkere konkurrencepoliti

Konkurrencestyrelsen får uafhængig bestyrelse

Af Claus Djørup
Det nuværende konkurrenceråd vil blive omdannet til en mindre og professionel bestyrelse for håndhævelsen af og vejledning om konkurrenceloven i et kommende lovforslag fra erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

Videre styrkes Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konkurrenceanalysers uafhængighed og underlægges bestyrelsens (konkurrencerådet) ansvar. Ministeriet kalder det en formalisering af gældende praksis.

Lovforslaget bebudes i et politikernotat om kommissionens såkaldte meddelelse (optakt til senere forslag) om de nationale konkurrencemyndigheders håndhævelse i seneste 10 år.

Kommende konkurrencekommissær Margrethe Vestager arver meddelelsen, og hun kan se at kæmpe for mere uafhængige konkurrencemyndigheder og deres ressourcer.

Tøvende modtagelse
Henrik Sass Larsens lovinitiativ er i tråd med meddelelsen, men opfylder den langtfra.

Regeringen indtager en afventende holdning kommissionens oplæg. Der skal tages hensyn til nærhedsprincippet, og det skal fortsat være medlemslandenes egen sag at afgøre konkurrencemyndighedernes budgetter og ressourceanvendelse, understreger erhvervsministeriet.

“Regeringen vil afvente mere konkrete forslag, før der mere endeligt tages stilling til nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af at foretage eventuelle ændringer,” hedder det.

Det drejer sig bl.a. om undersøgelsesbeføjelser og udstedelse af såkaldt strukturelle forbud.

Kommissionens hovedpunkter
EU-kommissionens meddelelse centrerer sig om:
1) yderligere garanti for de nationale konkurrencemyndigheders uafhængighed og ressourcer,
2) et komplet sæt effektive undersøgelses- og beslutningsbeføjelser,
3) tilstrækkelige beføjelser i alle medlemsstater til at pålægge afskrækkende bøder og tilbyde attraktive straflempelsesprogrammer, med andre ord strafrabat for at sladre og anmelde sig selv. 

Fusionskontrol af mindretalsaktionerer
EU-kommissionen lægger tillige op til strammere fusionskontrol, og den sag bliver også Margrethe Vesteragers ansvar.

Hovedpunkterne er kontrol med større minoritetsejere (ikke-kontrolgivende minoritetserhvervelser) og større mulighed for at begære en fusion behandlet af kommissionen frem for nationale myndigheder.

Her anbefaler Realkreditforeningen, DI, Finansrådet, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer samt Forsikring & Pension, at planerne om at indføre kontrol med erhvervelse af ikke-kontrolgivende ejerandele stilles i bero, indtil der er gennemført en grundig analyse af konsekvenserne.

Regeringen slutter op og sender et budskab til Bryssel om, at der først bør foretages en grundig analyse af konkurrencemæssige udfordringer ved ikke-kontrolgivende minoritetserhvervelser.

“Et eventuelt system bør i givet fald indrettes, så det ikke medfører unødige administrative og økonomiske byrder for virksomhederne,” skriver Erhvervs- og Vækstministeriet.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager svar kan nok først ventes ved fremsættelsen af et direktiv- eller forordningsforslag. (Dj/150914)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.