Opinion – Den polske ambassadørs falske myte

Socialsøjlen er vendt mod platuglefirmaer og ikke polakker, riposterer socialdemokratisk europaudvalgsmedlem i indlægget

Kommentar af Claus Larsen-Jensen (S), medlem af Folketingets europaudvalg, til den polske ambassadørs udsagn om, at den sociale søjle er blevet et redskab til at forsøge at lukke det indre marked:

Henryka Mościcka-Dendys, Polens ambassadør i Danmark er ikke i overensstemmelse med virkeligheden, når hun påstår, at den europæiske sociale søjle er blevet et redskab for at lukke det indre marked.

Det indre marked giver fri adgang for varer og serviceydelser og suppleret af rettighederne til fri bevægelighed for kapital og arbejdskraft. Det giver EU-landene og deres virksomheder nogle store fordele. For et land som Danmark, der har en åben økonomi og med en stor eksport, er medlemskabet af EU og Det Indre Marked af helt afgørende betydning.

Men et indre marked fungerer kun, hvis der er fair og lige vilkår for alle aktører.

Der er ikke tale om fair og lige vilkår, hvis virksomheder bevidst kan spekulere i de fordele der er i ikke at overholde aftaler om lønforhold m.v. i det land, hvor der opereres.

Eller hvis der spekuleres i at udnytte cabotagekørselsmulighederne på en måde, så det undergraver et lands lastvognstransportvirksomheders vilkår.

Eller hvis turistbusser udstationeres i København, som det er sket i sommer, hvor de udenlandske busselskaber ikke betaler moms, skat, og nøjes med en dagløn på 375 kr. for chaufførerne.

Det er ikke fair og lige vilkår, men en bevidst spekulation i at se stort på vilkårene i det land, hvor et arbejde udføres. Det er ikke acceptabelt, og det lægger gift for det indre marked og opbakningen til lønmodtagernes ret til fri bevægelighed til at søge et job i et andet land.

Platuglefirmaer
At vedtage regler i EU som led i en social søjle skal bl.a. sikre fair og lige vilkår for virksomheder og lønmodtagerne. Virksomheder undergraves jo af udenlandske virksomheder, der ikke respekterer aftaler, skattelovgivning osv. Det er ikke sympatisk, hvis den polske ambassadør gør sig til talsmand for at forsvare den slags platuglevirksomhed.

Det kan godt være, at nogle af platugle- og postkassevirksomhederne, der ikke vil efterleve noget som helst f.eks. i Danmark, bliver ramt af disse regler. Men er der noget galt i at kræve, at virksomheder skal efterleve lovgivning og aftaler på lige vilkår – uanset oprindelse i EU. Det er jo en grundforudsætning for at kunne have et fælles indre marked.

Polen og polske lønmodtagere, der f.eks. arbejder i Danmark rammes da ikke af, at de skal aflønnes efter de samme vilkår som danske lønmodtagere.

De eneste der rammes er de tvivlsomme selskaber, der udstationerer arbejdere til ekstremt lave lønninger og som fifler med lønsedler, skat og moms.

Fair og lige vilkår hindrer ikke vandrende arbejdstagere
Hovedparten af de polske og andre udenlandske arbejdere har jo job i Danmark, fordi der er mangel på arbejdskraft indenfor de pågældende områder, og de fleste danske virksomheder lever op til aftaler og lovgivning.

Derfor begrænser en europæisk social søjle med fair og lige vilkår ikke denne gruppes adgang til arbejdsmarkedet eller det frie marked. Men de tvivlsomme selskaber sorteres fra. Men det ligger jo allerede i det nye forslag til EU-udstationeringsdirektivet.

Polsk myte
Det kan godt være, at den polske ambassadørs retorik i sagen virker godt til at fodre debatten herom i Polen, fordi det kan bære ved til en myte om, at den slags initiativer er vendt imod bl.a. Polen.

Men så handler debatten jo også om EU’s Indre Marked bare skal være et rum for handel, investeringer og job uden begrænsninger, som er den yderste europæiske højrefløjs synspunkt.

Unfair vilkår er trussel mod EU
Det Indre Marked er jo allerede i dag omfattet af mange andre regler om miljø, arbejdsmiljø osv., så det ikke er realistisk. Alle der har fulgt udviklingen af EF og EU igennem mange år ved, at hvis der ikke skabes fair og lige vilkår for alle aktører, så risikerer tilslutningen til EU at bryde sammen.

Det har formanden for kommissionen og mange andre i EU og i medlemslandene erkendt, og derfor foreslår de at skabe en balance, som også kan få folkelig opbakning i EU-landene.

Claus Larsen-Jensen

Comments are closed.