Opgør med skattely på topmøde

Herman van Rompuy og Helle Thorning-Schmidt – skatteunddragelser koster landene dyrt. Fotoparametermanipulation: Fagpressen.eu

Der er opstået momentum i EU for at gøre op med skatteunddragelser, efter at USA har indgået skatteaftaler med flere lande. Alene automatisk informations-udveksling vil gøre en stor forskel, siger statsminister Helle Thorning-Schmidt.

Af Peter von Kohl, gæsteskribent
Skattepolitiske temaer kommer til at dominere EU-topmødet, oplyste statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) i europaudvalget tirsdag 21. maj dagen før.

Det er bekæmpelsen af skatteunddragelser, momssvig og aggressiv skatteplanlægning, der for statsministeren er i centrum, så det danske ønske om lukning af smuthuller får første prioritet.

Dertil hører også et håb om at kunne overtale Østrig og Luxembourg til at åbne for oplysninger på skatteområdet. De to EU-medlemsstater er ikke med, når det gælder implementering af rentebeskatningsdirektivet.

Direkte adspurgt af Nikolaj Villumsen (EL) svarede statsministeren dog ikke på, om også den meget lave skat i Irland og Luxembourg samt Cypern med deraf følgende ulige vilkår for borgerne i EU også kommer op på mødet i Bruxelles. Nikolaj Villumsen fik dog et tilsagn om dansk støtte til en EU-sortlistning af lande, der yder skattely.

Også energi- og klimaspørgsmål vil komme op på topmødet, og her venter statsministeren en debat om anvendelse af naturgas til bl.a. erstatning af den forventede øgede brug af kul til opvarmning i forbindelse med eksempelvis den tyske omlægning af energiformer fra atomkraft til andre former. Hun agter at presse på for at få undersøgt miljø- og sikkerhedsfaktorer ved anvendelse af skifergas, inden der træffes endelige beslutninger på dette område.

De ændrede konkurrencevilkår, der er opstået via de meget billige priser på amerikansk skifergas giver anledning til overvejelser om bl.a. skifergas fra en så kontroversiel stat som Turkmenistan, hvor der ifølge bl.a. Nikolaj Villumsen sker grove overtrædelser af menneskerettighederne. Han påpegede også skifergassens skadelige virkning for mennesker og natur i nærheden af steder, hvor skifergas udvindes.

– Ja, der er skævheder på energimarkedet, som vi må forholde os til, svarede statsministeren.

Stats- og regeringscheferne vil drøfte en revision af våbenembargoen over for Syrien. Helle Thorning-Schmidt understregede, at der kræves enstemmighed, hvis der skal ske ændringer.

Som udgangspunkt vil hun støtte det amerikansk-russiske forslag om en konference, men erkendte et dilemma omkring våbenembargoen. (PvK/210513)

Comments are closed.