OLAF mangler adgang til franske dokumenter i DF’s skandalesag

Jens Rohde: Svært for OLAF at drage en konklusion i MELD/FELD-sagen

Af Claus Djørup
Stilstanden i MELD- og FELD-sagen trækkes frem af EU-ordfører Jens Rohde (R) som eksempel på, hvorfor EU’s svindelenhed OLAF skal have stærkere beføjelser.

OLAF har ikke kunne få al den ønskede information, fordi MELD og FELD var juridisk liggende i Paris og erklæret konkurs af byretten i Paris.

-Vi som tidligere europaparlamentarikere – og også andre europaparlamentarikere – er blevet kontaktet med henblik på, om vi kunne skaffe adgang til oplysninger, der lå i Frankrig, oplyste Jens Rohde (R) i europaudvalget onsdag 28. august, da finansminister Nicolai Wammen (S) fik opbakning fra alle partier vedrørende revision af OLAF-forordningen.

Rikke Karlsson (der blev valgt til EU-parlamentet i 2014 og siden forlod DF) fik lov at se papirerne på et kontor i Paris, fordi de vedrørte hende selv.

-Ingen kan være tjent med, at OLAF ikke kan trække en konklusion på et fuldt oplyst grundlag – og måske slet ikke dem, som sagen vedrører, sagde Jens Rohde, da europaudvalget onsdag 28. august behandlede forslaget om revision af OLAF-forordningen.

Han ønsker en konstruktion, der sikrer placering af ansvar og mulighed for at få pengene hjem igen.

Om den manglende fremdrift i sagen om MELD og FELD nøjedes finansminister Nicolai Wammen (S) med at konstatere, at OLAF får flere muskler.

Enstemmig opbakning
Alle partier bakkede op om finansministerens mandat vedrørende forordningen om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

*Hovedformålet er tilpasning til samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), som Danmark ikke deltager i på grund af retsforbeholdet, samt øge effektiviteten af OLAF’s undersøgelser om grænseoverskridende momssvig for mindst 10 mio. euro (74,5 mio. kr.).

Der åbnes op for, at OLAF kan rette forespørgsel til nationale myndigheder om bankoplysninger.

Bagmandspolitiet bistår OLAF, hvis der skal foretages en kontrol på stedet i Danmark. Det er det danske politi, som i givet fald skal indhente en retskendelse.

-Den grundlæggende præmis ved alle justeringer er, at de nationale myndigheder skal handle inden for nationale regler, når de assisterer OLAF, pointerede Nicolai Wammen.

Kritik af sen forelæggelse

Rådet fastlagde sin holdning den 12. juli, så mandatgivningen synes noget post festum.

Den ny formand for europaudvalget og en gammel kending i den stol, Eva Kjer Hansen (V), og andre kritiserede, at regeringen ikke udnyttede muligheden for en forelæggelse den 5. juli.

Det samme gælder mandatet vedrørende 2020-budgettet, hvor ministerrådet fastlagde sin holdning den 10. juli. Her sagde Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige nej. (Dj/030919)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.