Økomandat udskudt

Forhandlingerne om handler bl.a. om ikke-økologiske køer må afgræsse økomarker. Foto: Fagpressen.eu

Fiskerimandat uden Enhedslisten

Af Claus Djørup
Enhedslisten var ene om at sige nej til den danske forhandlingsposition angående en flerårig forvaltningsplan for torsk, sild og brisling i Østersøen, da fødevareminister Dan Jørgensen (S) fik mandat i europaudvalget fredag 17. april. Det indeholder bl.a. afskaffelse af ordningen med havdage.

Den anden mandatgivning blev sat på hold. Oplægget til tidligmandat angående nye økologiregler var så bredt og vidtgående, at det med europaudvalgsformand Eva Kjer Hansens (V) dækkede næsten et hvilket som helt forhandlingsresultat.

EU-ordførerne og fødevareministeren udskød mandatgivningen en måned, før de tog fat på selve debatten om forslaget til økologiforordning.

Det lettiske formandskab har fremlagt en for Dan Jørgensen forbedret kompromistekst, men det kan stadig ende med et dansk nej.

Økologiforordning med bindestalde, næbtrimning og pesticider
Økologisk Landsforenings 13 kritikpunkter spænder fra genindførelse af miljøstyringssystemer over forbud mod visse indholdsstoffer i emballage til økologiske produkter til bedre forhold for dyr i bindestalde og under slagteritransport, fremgår det af politikernotatet.

Nogle af Dan Jørgensens mange sigtepunkter er at undgå mere kontrol af detailledet og transportører, mulighed for anprisning af økologiske råvarer efter tilsvarende model som de danske regler om økologisk storkøkkendrift, forbud mod næbtrimning af høns, undgå indførsel særlige grænseværdier for økologiske produkters pesticidindhold (dvs. opretholdelse af nulgrænse, red.) samt at konventionelle køer kan afgræsse økologiske arealer.  

De øvrige lande er kølige over for den danske regerings ønske om større fokus på miljø og klima. Dan Jørgensen satser på, at EU-parlamentet fremsætter ændringsforslag herom.

Udvalgsformand: Sæt substans på nationale parlamenters rolle
Forhandlingerne om en ny interinstitutionel aftale skal føre til reel frem for formel indragelse af de nationale parlamenter, lød europaudvalgets budskab til udenrigsminister Martin Lidegaard (R) og EU-kommissionen.

Der er meget fokus på subsidiaritet/nærhedstjek i forhandlingerne om en ny interinstitutionel aftale, men vi vil hellere bruge vores tid på de politiske drøftelser og politisk input, sagde europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen.

Hidtil har hun nemlig kun et eksempel på, at nærhedstjek har givet udbytte, anførte hun i ønsket om en mere proaktiv rolle til de nationale parlamenter i stedet for styrkelse af defensive værn.

Videre beklagede Eva Kjer Hansen på ny den stigende anvendelse af førstebehandlinigsaftaler mellem EU-parlamentet, ministerrådet og EU-kommissionen, hvilket afskærer andre aktører såsom nationale parlamenter at deltage i diskussionen. (Dj/180415)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.