Norden får kontor i Bryssel

Nordisk Råd vedtager forslag om egne ører og øjne i EU trods præsidiets modstand

Af Claus Djørup
Nordisk Råd vedtog onsdag (2. november) forslaget om et koordinerende EU-kontor i Bryssel efter en debat, hvor Eva Kjer Hansen (V) og Henrik Dam Kristensen (S) var blandt de stærkeste fortalere.

Der var tale om en omvendt afstemning, oplyser Eva Kjer Hansen. De nordiske parlamentarikere stemte om præsidiets afvisning, som altså blev forkastet med 38 imod og 32 for. Dermed blev forslaget vedtaget.

Der bliver tale om et EU-kontor med en beskeden bemanding i lighed med de tilsvarende kontorer, som Folketinget og andre nordiske parlamenter har i Bryssel.

Det er en politisk og ikke en embedsmands opgave at samordne, lyder et af præsidieflertallets argumenter mod forslaget.

– Norden har på mange områder fælles udfordringer, der kan kræve løsninger på EU-niveau. Her vil det være en fordel med et EU-kontor, der kan give bedre mulighed for at løse de fællesnordiske udfordringer, siger Eva Kjer Hansen og henviser bl.a. til EU’s arktisstrategi. (Dj/021116)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.