Nick Hækkerup: Nej til magtkatalog

Mette Bock og Pia Adelsteen: Kompetence-fordelingen er lige så uklar for danskere som hollændere og briter. Foto: Fagpressen.eu

Nej-partier ønsker oversigt over EU’s beføjelser efter hollandsk-britisk skabelon

Af Claus Djørup
Den danske regering kopierer ikke Hollands eller Storbritanniens arbejde med EU’s kompetencer over for medlemslandene. Det fastslog handels- og europaminister Nick Hækkerup (S) i europaudvalget 15. november, da de to borgerlige EU-skeptiske partier og regeringen kastede sig ud i en livlig, kortvarig debat om EU’s kompetence.

Anledningen var den hollandske regerings hollandske regerings undersøgelse af kompetenceforholdene – ’subsidiarity review’ – mellem EU og Holland.

EU-ordfører Mette Bock (LA) opfordrede regeringen til at lave en tilsvarende undersøgelse som Holland eller Storbritannien.

EU-ordfører Pia Adelsteen (DF)) tvivlede på, at de fem EU-venlige partier overhovedet er interesseret i at finde ud af, hvor grænsen går for EU’s indflydelse.

De to EU-ordførere lod sig ikke affeje med Nick Hækkerups henvisning til, at der allerede findes et kompetencekatalog. Hele traktaten består af opremsning af kompetencer – hvor EU har kompetencer og dermed også hvor EU ikke har kompetencer, anførte europaministeren.

Hvis kompetencefordelingen ligger så fuldstændig klar i Danmark, er det sjovt at briterne og hollænderne går i gang med at lave sådanne kompetenceafdækninger, bemærkede Mette Bock.

– Det er meget muligt, at Lissabontraktaten definerer, hvor EU har kompetencer, men vi har set forslag om f.eks. kvindekvoter, som EU ikke har nogen som helst kompetence på. Tro mig, EU vil forsøge at overskride grænserne uanset om der er en traktat eller ej, sagde Pia Adelsteen.

– Derfor vil det være dejligt, hvis partierne her i folketinget klart kunne definere, hvor pokker de grænser er og hvor man selv mener de skal være. Jeg har ikke indtryk af, at man selv har en definition, fordi man ønsker at gå så langt som overhovedet muligt, sluttede Pia Adelsteen.

Nick Hækkerup: Lissabontraktaten er et kompetencekatalog. Foto: Fagpressen.eu

– Danmarks interesse og vores værdier varetages bedst gennem et stærkt europæisk samarbejde med Danmark gerne så tæt på kernen som muligt. Vi mener også, at EU bør fokusere sin indsats på de områder, hvor europæiske løsninger er nødvendige og rigtige og hvor borgerne efterspørger dem. Det er en balance, som vi hele tiden holder øje med. Vi har ingen planer om at stille med et eget nyt kompetencekatalog, erklærede Nick Hækkerup.

Både den hollandske og den britiske kompetenceundersøgelse ventes færdig næste år. Der er EU-parlamentsvalg i slutningen af maj (25. maj i Danmark), og derefter skal der udpeges en ny kommission i efteråret. (Dj/201113)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.