Nick Hækkerup: Det hele handler om arbejdspladser

Trafikminister Pia Olsen Dyhr, forsvarsminister Nicolai Wammen og handels- og europaminister Nick Hækkerup – endnu mere eksport. Foto: Fagpressen.eu


Af Claus Djørup
Porteføljen som europaminister er permanent, men den er i bedste fald halveret til et halvtidsministerium. Nick Hækkerup (S) skal varetage både eksporten og EU. Fælles for de to porteføljer er arbejdspladser hvad enten det er afsætning, tiltrækning af udenlandske investeringer eller fjernelse af hindringer i EU.

Eksporten svarer til 54 procent af bruttonationalproduktet, og 700.000 danskere er ansat i eksportrelaterede erhverv, oplyste den afgående handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF), inden hun tog over i Transportministeriet.

Cirka to trediedele af eksporten går til andre EU-lande – cirka 500.000 danske arbejdspladser, supplerede afgående europaminister Nicolai Wammen (S), inden han drog hen til Forsvarsministeriet.

– For mig handler det hele om at skabe arbejdspladser til danskerne, kvitterede Nick Hækkerups ved ministeroverdragelserne fredag 9. august.

Ph.d. i EF-jura og europa-minister med eksportambitioner. Foto: Fagpressen.eu

Hjemlig dagsorden i handels- og EU-politik
Nick Hækkerup blev sparket ud af Forsvarsministeriet, men han kunne angiveligt selv vælge mellem fire andre ministerier, og han valgte den sammenlagte post som handels- og europaminister. Begrundelsen er, at han rykker tættere på den hjemlige dagsorden om skabelse af arbejdspladser.

– Det taler til en dagsordenen, som jeg har jeg altid har været dybt optaget af som politiker og socialdemokrat, nemlig at skabe arbejdspladser til almindelige mennesker – vækst og hvad skal Danmark leve af, så jeg føler mig hjemme i forhold til opgaven, erklærede Hillerøds tidligere borgmester.

– Gennem en årrække har jeg kørt Danmark tyndt for at besøge virksomheder i alle størrelser og afskygninger. Mit udgangspunkt som socialdemokrat er, at vi skal føre vores politik efter hvordan verden hænger sammen og ikke så meget efter hvordan man ser på det inde på Christiansborg, fortalte Hillerøds tidligere borgmester.

– Jeg har mødt ansatte og ledere af alle slags. Mit arbejde som handels- og europaminister bliver jordnært – at smøge ærmerne op for at hjælpe dem med at fjerne forhindringer for at komme ud i verden med deres produkter og virksomheder, at hjælpe dem med så gode forhold som muligt i forhold til konkurrencen med andre lande.

EF-jurist
Nick Hækkerup har haft en universitetskarriere i EF-jura. Han forsvarede sin ph.d.-afhandling ”Kontrol og sanktioner i EF-retten” i 1998.

Desuden var han medforfatter på hvidbogen i 2000 med titlen ”Udvikling i EU siden 1992 på de områder, der er omfattet af de danske forbehold”.

De europæiske visioner forblev imidlertid grounded i hans første tale til Udenrigsministeriets medarbejdere.

Forsvarsforbeholdet er en hindring for Danmarks forsvarspolitiske indsats, men ”det ikke skal til afstemning lige om et øjeblik”, noterer han.

Retsforbeholdet? Her henviser han til regeringsgrundlaget: – Det er en del af regeringens projekt, at vi skal af med retsforbeholdet.

En af Nick Hækkerups første opgaver er de europapolitiske forhandlinger med Venstre og Konservative.

– Jeg vil starte med at sætte mig ved bordet og finde ud af, hvilke sager der ligger, og så vil jeg tage fat i ordførerne hos de forskellige partier. Også i denne sammenhæng føres forhandlinger bedst uden om pressen, slutter Nick Hækkerup.

Europaministerens opgaver
Den permanente post som europaminister blev oprettet ved regeringsskiftet efter valget medio september 2011 forud for det danske EU-formandskab i første halvår 2012.

”Beslutningen om at etablere en permanent europaminister er udtryk for den vægt, regeringen tillægger dansk deltagelse i det europapolitiske samarbejde” skrev Nicolai Wammen i et § 20-svar til daværende EU-ordfører Lykke Friis (V) for et år siden.

Europaministerens opgaver er det tværgående udenrigsministerråd – rådet for almindelige anliggender – kaldet GAC, regeringens horisontale EU-politik i relation til folketinget, varetagelse af forholdet til EU’s institutioner såsom EU-parlamentet, EU-kommissionen og EU-domstolen, forhandlingerne om fremtidens samhørighedspolitik samt bestyre landets overordnede og traktatmæssige relationer til EU-samarbejdet, EU’s udvidelser og naboskabspolitik.

Videre har europaministeren ansvaret for handelspolitikken vedrørende de dybe og omfattende frihandelsaftaler med EU’s naboer mod syd og øst, og ministeren sparringspartner for erhvervslivet og organisationerne eksempelvis i forbindelse med Europa 2020-strategien.

Endelig definerede Nicolai Wammen en ambition om at bidrage til en levende europapolitisk debat bl.a. gennem deltagelse i debatmøder.

Paradoksalt nok får europaministeren kun en birolle i den ventede folkeafstemning om EU-patentdomstolen i begyndelsen af 2014. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) har ansvaret for lovforslaget om EU-patentdomstolen, der er omfattet af grundlovens § 20 og derfor kan foranledige den første EU-afstemning siden september 2000. (Dj/110813)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets depecher er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.