Ni partnerskaber for forskere – strammere kurs over for Kina

Forskningssamarbejdet med Kina er på vej mod en europæisk nedkøling. Det blev bekræftet i europaudvalgets behandling af EU-forslaget om ni strategiske forskningspartnerskaber.

Af Claus Djørup
Forskningsminister Jesper Petersen (S) talte i overensstemmelse med den diplomatiske protokol uspecifikt om autokratiske tredjelande, da han forelagde et forslag om udbygning af EU-forskningssamarbejdet på europaudvalgets møde torsdag 23. september.

Den danske regering ønsker påpasselighed med sikkerhedsmæssige aspekter og trusler, når tredjelande deltager i partnerskaber og overførsel af viden.

Forskningsordfører – og tidligere forskningsminister – Ulla Tørnæs (V) greb om nældens rod og spurgte den nyslåede minister om holdningen til det fremtidige arbejde med Kina på forsknings- og innovationsområdet.

– Der har i forskellige omgang været debatter også med afsæt i danske universiteters samarbejde med Kina, og det gør sig selvfølgelig også gældende på europæisk plan. I lyset af Kinas stærke positionering og forsøg på at tippe ind i europæisk ideudvikling og forskning, så var det meget interessant at høre regeringens holdning til samarbejde med Kina på det forskningspolitiske område, sagde den tidligere forskningsminister.

-Internationalt samarbejde bør være så åbent som muligt og så lukket som nødvendigt, svarede Jesper Petersen.

Danske anbefalinger vil kræve kulturændringer
Inden årsskiftet kommer i øvrigt en rapport fra det danske udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde, oplyste Jesper Petersen i sit svar.

Foruden politiske initiativer regner han med, at rapporten sætter ekstra skub i procedurer og overvejelser hos de enkelte institutter om, hvordan man samarbejder med forskere og institutter i andre lande på en betryggende måde.

– Det kræver nogle kulturændringer, og i særlig grad vil det gælde Kina og samarbejdet med kinesiske partnere. Omvendt har vi også en interesse i på områder, hvor det er uproblematisk, for vi har gavn af forskningssamarbejde med andre lande også med Kina, som på nogle områder er langt fremme, pointerede forskningsministeren.

EU-retningslinjer for autokratier
Ulla Tørnæs og Jesper Petersen er i øvrigt enige om, at ”meget er ændret” i forhold til Kina.

– Dilemmaer i forskningssamarbejde med autokratiske lande er noget, der i høj grad er fokus på i Danmark såvel som i andre EU-lande, erklærede Jesper Petersen i omtalen af EU-kommissionens meddelelse ”Den globale tilgang til forskning og innovation – Europas strategi for internationalt samarbejde i en verden i forandring.”

Ministerrådets konklusioner om meddelelsen vil sandsynligvis føre til, at EU-kommissionen udarbejder retningslinjer om udenlandsk indblanding.

Ni partnerskaber lovfæstes
Forskningsminister Jesper Petersen fik europaudvalgets tilslutning – alene Dansk Folkeparti sagde nej – til sit budgetbekymrede mandat til EU-kommissionens forslag til forordning om fællesforetagender.

Det er en kodificeret udbygning af eksisterende partnerskaber i Horisont Europa, der er forsknings- og innovationsrammeprogrammet for 2021-2027.

Forslaget fastlægger målsætninger og opgaver, medlemskab, organisering og andre operationelle regler for fællesforetagenderne, der oprettes som EU-organ for en periode indtil den 31. december 2031 inden for sundhed, transport, det grønne område, digitalisering og teknologi:

1. Cirkulær bioøkonomi
2. Ren luftfart
3. Ren brint (grøn brint)
4. Jernbaner
5. Sundhed i Afrika (EDCTP3, European & Developing Countries Clinical Trials Partnership #3)
6. Sundhedsinnovation
7. Digitale nøgleteknologier
8. Fælles lufttrafikstyring
9. Smarte netværk og tjenester

Ingen har reageret på ministeriets forespørgsler i tre omgange om høringssvar, fremgår det af politikernotatet.

De otte første fællesforetagender er partnerskaber mellem EU og private aktører, så her kan regeringen åbenbart ikke give tilsagn om dansk deltagelse.

Hånd i hanke med omkostninger
Her har Jesper Petersen en budgetrestriktiv krølle.

– Regeringen lægger vægt på, EU-finansieringen matcher bidrag fra de private og offentlige deltagere og ikke omvendt, sagde han.

Det er for at hånd i hanke med omkostningerne, uddybede han over for EU-ordfører Anne Sophie Callesen (R).

Jesper Petersen forventer, at Danmark deltager i det niende fællesforetagende, hvor medlemslande/regeringer kan deltage. Nr. 9 hedder på engelsk ”Key Digital Technologies Joint Undertaking”. Der er mestendels tale om initiativer, der bygger på allerede eksisterende partnerskaber.

Han forventer tillige, at Storbritannien bliver associeret medlem af Horisont Europa. (Dj/270921)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.