New York Times versus Facebook – kampen om abonnenter og annoncer

Margrethe Vestager: Techgiganter skal betale skat i salgslandet

Af Claus Djørup
Athens Demokratiske Forum 9.-11. oktober fortalte repræsentanten fra New York Times om den store succes med at få folk til at betale for avisen, der har 1700 journalister – flere end nogen sinde: Folk betaler gerne for kvalitetsjournalistik, og vi skal nok tage ansvaret for det, vi bringer i avisen!

Hertil svarede Facebook-repræsentanten: Det er ikke sådan at vi driver vores virksomhed. Vi vil gerne give dig det, du gerne vil have, og vil også gerne have, at du bliver hos os så længe som muligt!

– Det er kontrasten mellem to forskellige forretningsmodeller, konstaterer EU-kommissær Margrethe Vestager.

– De amerikanske tal er, at seks ud af 10 digitale reklamedollar går enten til Google eller Facebook.

Så EU-kommissær Margrethe Vestager forstår godt, at danske mediehuse vånder sig over de mange annoncer, som amerikanske techgiganter suger til sig.

– Der er ingen nem løsning på at få reklamer over på andre platforme. Det kommer an på folks brug af de platforme. Jo mere man bruger andre platforme, desto mere attraktiv bliver det at reklamer der.

Det kommer til at have indflydelse på diskussionen, hvorvidt det er et medie eller en neutral platform samt om transparens i reklamer, bekræfter Margrethe Vestager med henvisning til Facebook-Cambridge Analytica skandalen..

EU-kommissionen kan sørge for, at der er en lovgivning bl.a. om ophavsret, der sikrer, at de, der er på plastformen, i det mindste får noget ud af det.

OECD-skatteprincip

Det er ekstra ærgerligt for europæiske medier, at samfundet også unddrages selskabsskat.

Her spiller Margrethe Vestagers ansvarsområder i den ny kommission – konkurrence og digitalisering – sammen.

– Ambitionen er, at der, hvor du driver din forretning, bidrager du også til samfundet ved at betale selskabsskatten. Hvis det står til OECD, og det vil være godt, bliver det en form for moderniseret selskabsskat. Selskabsskat er en omkostning, og du kan sælge dine produkter til en anden pris, hvis du ikke har den omkostning.

– Når dette er sagt, så glæder det mig, at det stadig lykkes for flere medier at få folk til at betale for kvalitetsjournalistik.

Kunstig intelligens og adgang til data
Kinas styrke i kunstig intelligens (AI, artificial intelligence, maskinlæring) er data, USA har investeringer, og Europa kan udnytte det offentligt-private samspil til at udvikle bedre sundhedsvæsen, bedre trafikstyring, anvende teknologi til det yderste til at håndtere klimaforandringer, siger Margrethe Vestager.

Udtrykt på fransk i den belgiske avis Le Soir: ”Les Chinois ont les données, les Américains l’argent, nous avons un objectif”

– Hvis ‘purpose’ (formål, red.) er drivkraften, så kan vi udvikle kunstig intelligens på en måde, så vi faktisk har tillid til det. (…) I de kommende måneder vil diskussionen handle om, hvordan offentlige data kan stilles til rådighed og blive genbrugt også af mindre virksomheder siger den danske EU-kommissær.

I løbet af den ny kommissions første 100 dage – tiltrædelsen kan blive udskudt helt frem til februar alt efter forløbet af de sidste tre kommissærgodkendelser – skal der udarbejdes en ramme for udvikling af kunstig intelligens i Europa, som skal bygge på syv tillidsskabende principper, herunder viden om hvad der foregår, at kunstig ikke diskriminerer og nogen kan stilles til ansvar.

AI-status i december
– I øjeblikket tester en række virksomheder, om de principper virker i praksis. De melder tilbage her i november, så vi har en status den 1. december for, hvad man kan ved at bruge de syv principper. Eksempelvis afprøver Mastercard en sikkerhedsmæssig identifikation ved måden, brugeren trykker sin pinkode.

Margrethe Vestager fremhæver vanskelighederne ved at opstille regler for ikke-diskriminationsprincippet, for ideen i kunstig intelligens er netop at diskriminere ved at foretrække de mest gældende mønstre.

Problemet er, hvis de mest gældende mønstre diskriminerer i forhold til køn, etnicitet, religion, alder osv. Der venter altså et arbejde med at omsætte værdier i praksis i udformningen af algoritmer.

5G nøglen til udvikling af B2B
Videre er det afgørende at få den digitale infrastruktur på plads: – Infrastrukturen kan give anledning til innovation, som man ikke havde forestillet sig. En fuld implementering af 5G bliver en del af forudsætningen for nyskabelser især der, hvor Europa har noget at bygge på, nemlig business to business-segmentet (B2B)

Den nuværende EU-kommission lykkedes ikke med at få medlemslandene til at få en fælles tilgang til fordeling af de tre 5G-frekvenser. Auktionerne holdes dog inden for det samme tidsmæssige bånd.

– E-handelsdirektivet er fra år 2000, og der forudså man ikke, hvordan det ville se ud i 2020. Der er spørgsmål om, hvem der er ansvarshavende. Platforme har ikke ansvar. Der sidder ikke en ansvarshavende redaktør. Den diskussion er lige henne om hjørnet, siger Margrethe Vestager.

Sidst men ikke mindst erindrer Margrethe Vestager om, at digitalisering er energitung. En selvkørende bil bruger dobbelt så mange kalorier som en traditionel benzinbil i hvert fald indtil der fremstilles energieffektivere mikroelektronik: – Det er en computer, der kører på vejen, og den skal processere alle de data, der skabes hele tiden. Derfor er energisektorens omstilling kernen i den digitale omstilling. (Dj/091119)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.