Nej-siden står historisk stærk i folketinget

10. december 2014: De fem EU-partier præsenterer skitsen til et lempeligere retsforbehold. Foto: Fagpressen.eu

Lovudkast om retstilvalgsmodellen sendes i høring primo september

Af Claus Djørup
Aldrig før har modstanden i folketingssalen været så stor ved en EU-afstemning. Tre af de fem største folketingspartier med tilsammen 64 mandater siger nej til ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Det er Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance. Desuden siger EP-partiet “Folkebevægelsen mod EU” nej.

Alle hidtidige EU-afstemninger er endt med større nej-andel end nej-partiernes stemmestyrke. Hvis det holder, skal der ske store vælgerforskydninger at dømme ud fra Danmarks Radios seneste Epinionsmåling.

To en halv måned før afstemningen er nej-flertallet nemlig meget større i folketingssalen (36 %) end hos befolkningen. 52 % ja, 21 % nej og 26 % ved ikke. Svarene er indsamlet 11.-18. august og altså før bekendtgørelsen om datoen for folkeafstemningen.

Lovudkast i begyndelsen af september
Folkeafstemningen finder sted torsdag 3. december. Lovudkastet sendes i høring i begyndelsen af september, og lovforslaget fremsættes torsdag 8. oktober, meddeler udenrigssminister Kristian Jensen (V).

Seks partier anbefaler ja. Det er de fem partier bag aftalerne fra december 2014 og 17. marts 2015 (Socialdemokratiet, Venstre, Det radikale Venstre, SF, Det konservative Folkeparti) samt Alternativet.

Alternativet ønsker EU-asylpolitik
Det nyeste folketingsparti tilslutter sig ikke fempartiaftalen. Forbeholdet angående asylpolitikken bør også fjernes, mener Uffe Elbæk (AL).

Derfor vil Alternativet ikke tilslutte sig aftalen, men nøjes med at anbefale et ja i overensstemmelse med en af partiets første håndfaste meldinger kort efter valget.

De fem aftalepartier afviser, at tilvalgsmodellen kan bruges til at fjerne undtagelsen for asyl- og indvandringspolitik.

Netop lovgivning om dette område forbliver dansk nationalt anliggende, pointerede statstminister Lars Løkke Rasmussen (S) og partiformand Mette Frederiksen (S) ved datopressemødet i Statsministeriet fredag 21. august.

– Det handler ikke om udlændinge og asyl. Det handler om Europol, sagde Mette Frederiksen og fremhævede det daglige operationelle samarbejde samt fordelen for dansk politi ved at indgå i det strategiske arbejde i Europol om prioriteringer og ressourcer og ledelse.

Et nej-flertal vil blive respekteret uanset grundlovens klausul om mindst 30 % af vælgerne, fastslog Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen på alles vegne for tilfælde af en lav valgdeltagelse.

Nej fra konservativ stedfortræder
De Konservatives partiformand henvendte sig til borgerlige skeptikere på pressemødet i Statsministeriet med de seks ja-partiledere.

– Jeg ved godt, at mange borgerlige vælgere – og nogle gange med rette – bliver mere og mere skeptiske over hvad EU blander sig i, men dette er en af de sager, hvor det er livsnødvendigt at have et stærkt samarbejde i Europa – at politiet samarbejder med hinanden over grænserne, erklærede Søren Pape Poulsen (K).

Han undsiges af De konservatives førstestedfortræder i Nordsjælland, Pernille Vermund (K) fra Helsingør. Hun siger nej på sin fjæsbogside med en forudanelse om, at enten trækker partiet eller hun selv en konsekvens.

“Sikke en dag, det bliver… På min 40 års fødselsdag stemmer jeg af hele mit hjerte imod mit parti, men gudskelov med KU, når jeg stemmer imod mindre demokrati og mere EU. Det store spørgsmål bliver, om jeg kan gøre det som konservativ folketingskandidat…” skriver Pernille Vermund.

22 retsakter foruden Europol
Omdannelsen af retsforbeholdet til en tilvalgsordning vil først og fremmest gøre det muligt for Danmark at forblive fuldgyldigt medlem af Europol, som ændrer karakter fra en mellemstatslig organisation til en EU-institution. Forhandlingerne om forordningen trækker ud.

Lovforslaget vil tillige indeholde tilvalg af 22 eksisterende retsakter, mens 10 forbliver forbeholdsramt.

TILVÆLGES:
1. Direktivet om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager
2. Direktivet om den europæiske beskyttelsesordre
3. Forordningen om den civilretlige beskyttelsesordre
4. Menneskehandelsdirektivet
5. Direktivet om seksuelt misbrug af børn
6. Cybercrimedirektivet
7. Direktivet om markedsmisbrug
8. Direktivet om falskmøntneri
9. Konkursforordningen
10. Bevisoptagelsesforordningen
11. Betalingspåkravsforordningen
12 . Småkravsforordningen
13. Forordningen om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav
14. Mæglingsdirektivet
15. Rom I-forordningen om lovvalg inden for kontrakt
16. Rom II-forordningen om lovvalg uden for kontrakt
17. Forordningen om bilaterale aftaler om lovvalgsregler
18. Arveretsforordningen
19. Bruxelles IIa-forordningen
20. Underholdspligtsforordningen
21. Forordningen om bilaterale familieretlige aftaler
22. Kontosikringsforordningen

FRAVÆLGES
1. Rom III-forordningen
2. Offerdirektivet
3. Retshjælpsdirektivet
4. Direktivet om ret til tolke- og oversætterbistand i straffesager
5. Direktivet om ret til information i straffesager
6. Direktivet om ret til advokatbistand
7. Konfiskationsdirektivet
8. Forordningen om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed
9. Forordningen om oprettelse af et program for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020
10. Forordningen om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring

20 millioner kroner
Regeringen afsætter 20 millioner kroner til oplysningsarbejde samt 800.000 kroner til Europanævnets administration. Finansudvalget behandler aktstykket mandag 24. august.

Torsdag 3. september kl. 9-13 er Europanævnet vært ved den årlige erfaringskonference i Kulturstyrelsen for nuværende og potentielle ansøgere. Konferencen fokuserer på forskelle i formidlingen af den daglige vedvarende EU-oplysning og de kortvarige kampagner. (Dj/220815)

www
Aftalen om retsforbeholdet fra december 2014
Analyserapporten fra marts 2015
Justitsministeriet 17. marts 2015: bilag og høringssvar
Folketingets europaudvalgs link- og dokumenttunge netsted om retsforbeholdet
Aktstykke 152

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.