Nåleøje for udenlandske investeringer

EU-forslag om omvendt investeringsværn

Af Claus Djørup
Det giver nervøse trækninger i København og Washington DC, at den kinesiske entreprenør CCCC er blandt de seks prækvalificerede til at byde på de tre store lufthavnsprojekter i Grønland,.

Det er for tidligt at sige, om og hvordan forslaget til EU-regler for screening af udenlandske investeringer vil få betydning for den danske regerings ageren, hvis CCC vinder entrepriserne på de internationale lufthavne i Nuuk og i Ilulissat og en regional lufthavn i Qaqortoq.

EU-kommissionens forslag til forordning angående screening af udenlandske investeringer er kun en ramme, men et arbejde om investeringsscreening er ved at blive igangsat herhjemme.

Det tværministerielle udvalgsarbejde om følsomme investeringer vedrører også Grønland og Færøerne, bekræftede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i folketingsdebatten fredag 25. maj om rigsfællesskabet.

Samtidig sad erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i europaudvalget og opbakning til sin forhandlingsposition angående screening af udenlandske, direkte investeringer i følsomme og kritiske områder som infrastruktur, teknologi, forsyningssikkerhed og data.

16 pivåbne EU-lande
Danmark er ifølge Brian Mikkelsen blandt de 12 EU-lande, som har en vis form for screeningsmekanisme i sektorlovgivning, bl.a. forsvar.

EU-kommissionens forslag drejer sig om fælles juridiske rammer, der skal øge samarbejdet mellem medlemslande om screening af følsomme investeringer. EU-kommissionen ser sig selv som koordinator.

Screening forbliver frivillig. Om og omfang af screening forbliver det enkelte lands egen afgørelse, fremhævede Brian Mikkelsen. Det eneste krav er, at screeninger skal holde sig inden for internationale begreber national sikkerhed og offentlig orden.

Fordækt handelsvåben
Screening skal ikke anvendes som et instrument i handelskrige eller at fremtvinge andre lande til at åbne markeder for europæiske varer og investeringer, understregede han.

Det er ellers noget, som bekymrer Landbrug & Fødevarer ved forslaget, der er fremsat efter ønske fra Tyskland, Frankrig og Italien.

– Der er en risiko for, at man i visse tredjelande vil se forslaget i sammenhæng med kommissionens forslag om at modernisere EU’s defensive handelsinstrumenter, og som et instrument rettet mod udvalgte lande, der udgør vigtige eksportmarkeder for den danske landbrugs- og fødevareklynge, formaner Axelborg.

Opgraderet til ”afgørende”
– Regeringen lægger vægt på, at den endelige beslutningskompetence bevares på nationalt niveau, erklærede Brian Mikkelsen i første omgang om sin forhandlingsposition.

EU-ordfører Søren Søndergaard (EL) fornemmede en mulig sikkerhedspolitisk rolle til EU-kommissionen. Han undrede sig over, at der ikke blev lagt ”afgørende vægt” på at bevare den nationale beslutningsret: – Kan vi risikere, at det ikke bliver opretholdt?

– Der er ikke ugler i mosen. EU-kommissionen kan ikke selv indføre en fælles screeningsmekanisme med ophæng i sikkerhed og den offentlige orden, svarede Brian Mikkelsen.

– Når EU-kommissionen ikke kan blande sig, så er der ingen grund til at lægge afgørende vægt på at beholde den beslutningskompetence, ræsonnerede Brian Mikkelsen.

Han strammede dog uden sværdslag formuleringen til ”lægge afgørende vægt på”, selv om det koster politisk kapital at sparke selv en åben dør ind.

Herefter var det alene Kenneth Kristensen Berth (DF), som sagde nej til mandatet. Dansk Folkeparti mistror regeringens vilje til at modstå et vink fra EU-kommissionen. (Dj/280518)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.