Nærhedseuropæer

Jan E. Jørgensen overtager posten som Venstres EU-ordfører kort før to store EU-debatter

Af Claus Djørup
Ilddåben for Venstres ny EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, bliver de to folketingsdebatter den 29. marts med udenrigsminister Kristian Jensen om henholdsvis konsekvenserne af folkeafstemningen 3. december om retsforbeholdet og Storbritanniens reformønsker til EU.

– De to emner dokumenterer, at EU står i en skæbnestund og der bliver sat spørgsmålstegn ved Danmarks tilknytning til EU fra forskellig side, siger Jan E. Jørgensen.

Især i den første forespørgselsdebat er hans ambition et meget bredt vedtagelsesforslag om Danmarks fortsatte tilknytning til Europol. Hans forhåbning bygger på nej-partiernes signaler i folkeafstemningsdebatten om, at de ønsker at forblive medlem af politisamarbejdet Europol.

– Jeg indrømmer blankt, at det kom bag på mig, at vi fik et nej ved folkeafstemningen. Det var så indlysende rigtigt, at der skulle arbejdes europæisk om tingene på agendaen.

– Desværre lykkedes det for modstanderne at få bildt befolkningen ind, at vi kunne få alt det samme “bare” ved parallelaftaler, selv om man stemte nej.

13 måneder til Europolforordningen
– Regeringen står nu med opgaven at sikre et fortsat dansk medlemskab af først og fremmest Europol, og næste skridt bliver de andre områder, som vi har fravalgt bl.a. (statsadvokatorganet, red.) Eurojust, fremhæver Jan E. Jørgensen.

Skæringsdatoen for Europols omdannelse fra en mellemstatslig til en EU-institution er 1. maj 2017, som er det seneste skøn for europolordningens ikrafttræden. Det giver et gevaldigt tidspres, hvis Danmarks forhold til Europol skal ordnes inden da, påpeger han.

– Det må vi prøve, men det er langtfra sikkert, ikke mindst fordi det er svært at forhandle en parallelaftale for noget, der ikke findes endnu. Det er ikke lagt fuldstændig på skinner endnu, hvordan Europol skal fungere, siger Jan E. Jørgensen.

Britisk ja afgørende
Den nyslåede EU-ordfører anser det for vanskeligere med et meget bredt vedtagelsesforslag i forespørgsselsdebatten om EU-aftalen, som briterne stemmer om den 23. juni.

– Briternes folkeafstemning er afgørende for EU’s fremtid. Hele Europa har en interesse i at bevare Storbritannien i EU og særlig Danmark, fordi vi på mange punkter ser ens på samarbejdsformen. Vi ønsker begge et slankere EU, som til gengæld er stærkere på de områder, hvor vi mener, at EU skal have noget at skulle have noget at sagt, siger Jan E. Jørgensen.

Rokeringer
Regeringsrokaden 29. februar begyndende med Eva Kjer Hansens afgang som miljø- og fødevareminister er årsagen til, at han har overtaget Morten Løkkegaards europaordførerskab, da sidstnævnte erstattede Ulla Tørnæs i EU-parlamentet.

Det krævede lidt betænkningstid, inden Jan E. Jørgensen takkede ja til at forlade sin kommunalpolitiske post som social- og indenrigsordfører (som er tildelt den tilbagevendte Carl Holst) for i stedet at rykke op som europaordfører.

– Jeg er europæer og tror på det europæiske projekt, men jeg er selvfølgelig ikke begejstret for alt, hvad der foregår, siger han.

Kommunal- og europapolitik
Jan E. Jørgensen er kommet ind i landspolitik via det kommunalpolitiske arbejde på Frederiksberg, hvor han stadig er medlem af kommunalbestyrelsen.

Nærhedsprincippet er hans bro mellem kommunal og europæisk politik, hans forrige og nuværende ordførerskab, hans positioner som rådmand på Frederiksberg og EU-ordfører på Christiansborg.

– Skepsisen har lært os det, som Venstre altid har stået for, nemlig et stærkere, men slankere EU, som tager sig af de grænseoverskridende udfordringer.

– Det er lidt den samme debat, man ser mellem kommuner og stat. Der er jo folketingspolitikere, som vil blande sig i alle mulige lokale kommunale spørgsmål, selv om vi har valgt dygtige kommunalpolitikere til at tage sig af det, siger den frederiksbergske europapolitiker.

– Der sker desværre det samme for især europaparlamentarikere, at der er spørgsmål, som de synes er spændende at have en mening om, men hvor de skal holde snuden for sig selv, fordi det klares bedst i de lokale parlamenter, slutter Jan E. Jørgensen.

I øvrigt er europaudvalgets formand i den forrige valgperiode, Eva Kjer Hansen, atter medlem af udvalget. (Dj/200316)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.