Mistillidsdebat om håndtering af budgetmandat

Mandater til udenretslig tvangsauktion og motorforsikringer

Af Claus Djørup
Nedslag fra europaudvalgsmødet fredag 29. november

Justitsminister Nick Hækkerup (S) fik mandat til direktivforslaget vedrørende sikkerhedsstillelse (AECE). Søren Bo Søndergaard (EL) var ene om at votere nej – et blødt nej.

Forslaget om en udenretslig mekanisme til inddrivelse af værdien af erhvervslån med sikkerhedsstillelse blev klappet af onsdag i ambassadørforsamlingen Coreper, hvor Danmark sagde ja til kompromis med et parlamentarisk forbehold.

Europaudvalget blev tilbudt en forelæggelse tirsdag tre dage før udvalgsmødet, men udvalget valgte at vente.

Forbrugerlån og lån med sikkerhed i låntagerens primære bopæl er udelukket.

Justitsministeren er ikke lun på forslaget om fyldestgørelse ved tvangsauktion uden forudgående udlæg, fordi Danmark og andre lande allerede har velfungerende inddrivelsessystemer.

Bilforsikringer
Finansminister Nicolai Wammen (S) fik enstemmig opbakning til sit mandat til forslaget om et nyt direktiv for motorforsikring. Enhedslisten voterede ja, da finansministeren bekræftede, at det nye direktiv ikke rører ved den danske fritagelse for bl.a. elcykler.

Det ny motorforsikringsdirektiv sikrer, at der udbetales erstatning ved færdselsuheld overalt i EU, selv om forsikringsselskabet er gået konkurs.

Rapport om bankunionen på trapperne
Regeringens udredning om bankunionen kommer i denne måned. Europaudvalgsformand Eva Kjer Hansen (V) forventer, at udvalget orienteres inden og ikke en uge efter offentliggørelsen.

Såfremt regeringen anbefaler at melde Danmark ind i bankunionen, vil det først ske efter en folkeafstemning, selv om den ikke er påkrævet, fastslog Nicolai Wammen i et svar til Halime Oguz (SF).

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) vil foreløbig kun love en teknisk gennemgang hurtigt efter offentliggørelsen, men han tænker over det.

Regnefejl og uventet nej til 2020-budget
Finansminister Nicolai Wammen (S) lagde sig fladt ned og undskyldte en regnefejl i et notat om EU’s 2020-budget, der fejlagtigt forøgede betalingsforpligtelserne med 778 millioner euro (5,8 mia. kr.).

Samtidig takkede han EU-ordfører og tidligere medlem af EU-parlamentet Jens Rohde (R) for at hitte fejlen ”dygtigt og hurtigt”.

EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V) og andre grillede dog finansministeren hårdere over, at Danmark stemte nej til 2020-budgettet, hvilket de ikke kunne forudskikke eller forstå ved genlæsning af mandatet fra 28. august. På spil er partiernes tillid til regeringens håndtering af forhandlingsmandater.

Nicolai Wammen tilbød både et udvalgsarbejde, selv om grundlaget for samarbejdet mellem regering og europaudvalg blev opdateret for et år siden i et enstemmigt vedtaget beslutningsforslag, og formøde – bag lukkede døre – med europaudvalget om det næste budgetmandat.

Holland, Sverige og Østrig stemte også nej til EU’s 2020-budget.

Signal før forhandlinger om syvårsbudget
Med al respekt lød Nicolai Wammens argumenter for det danske nej ikke til at være den reelle begrundelse, som nok er, at de budgetrestriktive lande vil sende et signal inden de afsluttende forhandlinger om 7-årsbudgetrammen for 2021-2027, der kun kan vedtages ved enstemmighed.

Det bekræftede statsminister Mette Frederiksen (S) såmænd i spørgetiden tirsdag 26. november om det danske nej: ”Det afspejler selvfølgelig også, hvordan vi ser på det flerårige budget, vi er gået i gang med at forhandle.”

Helle Thorning-Schmidt-regeringen stemte nej i 2013 til 2014-budgettet.

5G volder kvaler
5G volder problemer for politiets efterforskningsmidler, fordi telesamtaler springer fra mast til mast under selve kommunikationen, kan man forstå på justitsministeren. Med andre ord kan en mistænkt/sigtet/tiltalt/vidne være flere steder på én gang, om end det vel er inden for et afgrænset geografisk område.

Teleministerrådsmødet 3. december vil vedtage konklusioner om 5G’s betydning for den europæiske dataøkonomi og behovet for at tage hånd om sikkerhedsrisici.

Kina-Færøerne
Søren Bo Søndergaard stillede spørgsmål til både forsyningsministeren (Dan Jørgensen) og justitsministeren om den amerikanske ambassadør Carla Sands advarsel til Færøerne om at købe Huaweis 5G-teknologi.

Dan Jørgensen kendte ikke hendes udtalelse, men i et svar til Tommy Ahlers (V) bekræftede forsynings-, energi- og klimaministeren, at han lægger mest vægt på sikkerheden.

– Uagtet mange samfundsfordele åbner det for ret store sikkerhedsrisici. Der er allerede relevante tiltag i cybersikkerhedsforordningen, men man bliver nødt til at grave et spadestik dybere, fordi dette åbner for helt nye trusler, vi ikke har kendt før, sagde Dan Jørgensen.

-Kernen i spørgsmålet er rigtigt, nemlig hvordan forholder vi os til ejerskabet af kritisk infrastruktur. Jeg skal ikke kommentere, hvad den amerikanske ambassadør har ment, men vi har en opgave at få håndteret kritisk infrastruktur, så ikke risikerer, at et andet land sidder på elementer i vores samfund og kunne lukke samfundet ned i et eller andet omfang, svarede Nick Hækkerup.

Terrorbekæmpelse
Det uskrevne grundlovsforbud mod udenlandsk myndighedsudøvelse i Danmark støder mod forslaget om, at andre landes myndigheder kan beordre terrorrelateret indhold fjernet fra sociale medier inden for en time.

Nick Hækkerup forsøger at finde en løsning, hvor anmodningen går gennem eksempelvis Politiets Efterretningstjeneste.

Smidigere grænsekontrol
Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil på rets-, indenrigs- og asylministerrådsmødet mandag 2. december plædere for større råderum for landenes grænsekontrol herunder teknologiske mellemløsninger.

-Det er også et dansk problem, at de græske asylmyndigheder er i knæ, sagde Mattias Tesfaye.

Han håber, at det tyske EU-formandskab i efteråret 2020 (Kroatien har formandskabet i foråret 2020) kan komme langt med forhandlinger om et nyt asylsystem.

Persondata grundstødt på mindretal
EU-kommissionens forslag til en forordning om beskyttelse af persondata (e-privacy) er stødt på et blokerende mindretal. Derfor sættes forslaget på teleministerrådsmødets dagsorden den 3. december til status frem for vedtagelse af ministerrådets holdning inden forhandlinger med EU-parlamentet.

-Jeg er ærgerlig over, at forslaget ser ud til at ryge i skraldespanden, sagde erhvervsminister Simon Kollerup vedforelæggelse i europaudvalget 29. november. Han har mandat til at stemme ja.

Det grønne EU og dansk energieffektivisering
Klima- og energiminister Dan Jørgensen ser frem til energiministerrådsmødet 4. december, hvor den ny EU-kommission fremlægger sine grønne prioriteter – European Green Deal.

Han forventer fokus på udvikling af det indre energimarked,
udbygning med endnu mere vedvarende energi og bedre integration på tværs af sektorer bl.a. power-to-X (omdannelse af vindkraft/overskudsstrøm til brændstof af forskellige typer).

Som optakt til ministerrådsmødet er Danmark vært for et ministermøde blandt Nordsølandene, hvor formandslandet Danmark fremlægger et arbejdsprogram for samarbejde om firdobling af havvindkraft i Nordsøen i de næste 10 år.

Bygningsenergi
Som opfølgning af EU-kommissionens kritik og anbefalinger angående den danske indsats for energieffektivisering vil Dan Jørgensen vil sætte sig sammen med boligminister Kaare Dybvad (S) om energibesparelser i statens bygninger.

Jens Rohde efterlyste en samlet digitaliseringsplan for offentligt byggeri, hvilket ville gavne effektivisering i byggeriet. Han refererede til den grønne bygningscertificering DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), som er ”vanvittig dyrt”, fordi oplysningerne ikke kan hentes et samlet sted.

-Det giver en masse efterslæb, når det handler om renoveringer og forberedelse af renoveringer. Der er mange ressourcer at hente dér i forhold til certificeringerne, sagde Jens Rohde.

Substitutsamråd udskudt
Grundet det langvarige møde udskød europaudvalget det åbne samråd med integrationsminister Mattias Tesfaye om statsministerens asylpolitiske udsagn i åbningstalen. Et samråd med statsminister Mette Frederiksen onsdag 27. november blev taget af plakaten, da hun overlader samråd til de enkelte ressortministre. (Dj/011219)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.