Miljøskærpelser for kraftværker

Danske værker uanset brændsel vil næsten ikke blive berørt af BAT-skærpelserne. Foto: Fagpressen.eu

Tyskland tvinges til miljøinvesteringer på brunkulsværker

Af Claus Djørup (opdateret)
Danske kraftværksanlæg stilles bedre i konkurrencen i den internationale elbørs som følge af nye krav til udledning, grænseværdier og miljøledelse, fremhæver miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) om et EU-forslag.

Han fik alle partiers mestendels stiltiende opbakning i europaudvalget torsdag 27. april til at sige ja til EU-kommissionens forslag om bedste tilgængelige teknikker (BAT-konklusioner, Best Available Technology) for store fyringsanlæg, .

Trods tysk modstand blev det vedtaget i en EU-komité fredag 28. april, oplyser nyhedsmagasinet Der Spiegel.

Tyskland vægrede sig imod en grænseværdi på 175 gram NOx per kubikmeter, som vil tvinge brunkulsfyrede kraftværker til store investeringer, skriver Der Spiegel.

Det tyske forbundsministerium tilføjer, at der er mulighed for dispensation. Det samme gjorde Esben Lunde Larsen opmærksom på angående de få danske anlæg, som omfattes af strengere krav.

65 danske anlæg
Den ny regulering omfatter 65 danske anlæg over 50 MW, hvoraf de otte er offshore. Enkelte danske anlæg vil mærke de skærpede krav til røgrensning.

Grænseværdier for klorbrinte, flourbrinte og kviksølv er blandt de nye elementer i miljøreguleringen af kraftværker, der har hjemmel i direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet).

Yderligere udgifter er mere uspiselige end miljøsvækkelser for Danmark, kan det udledes af Miljø- og Fødevareministeriets politikeroplæg.

Samlet set vil det dog være en samfundsøkonomisk miljøgevinst for Danmark, da op mod 80 procent af luftforureningens konsekvenser skyldes udenlandske kilder. Derfor er det vigtigt at få BAT-krav, der implementeres i hele EU, anfører Esben Lunde Larsen.

Eksportmarked udvides

En anden fordel er øget eksport af energi- og miljøteknologi.

– Udarbejdelsen af BAT-konklusioner er løbende blevet fulgt af et dansk partnerskab, som Miljøstyrelsen har stået for. Der har været bred deltagelse af såvel virksomheder som organisationer herunder Dansk Industri, Dansk Energi og Danmarks Naturfredningsforening, oplyser Esben Lunde Larsen.

Energieksportstatistik
Samme dag udsendte Energistyrelsen en pressemeddelelse om, at danske virksomheder eksporterede energiteknologi og -service for 83,8 milliarder kroner sidste år.

– Eksporten af energiteknologi står for 11,8 procent af den samlede danske vareeksport. Dermed fastholder Danmark sin position som europamester i eksport af energiteknologi som det land i EU, hvor eksporten af energiteknologi og -service udgør den største del af den samlede eksport.

Det er første gang, at der sættes tal på eksporten af teknologi og serviceydelser (energirådgivning) på energiområdet, oplyser Energistyrelsen.

Der er i øvrigt tale om et fald på 1,1 procent i forhold til 2015.

Omkring 84 milliarder
I den ny opgørelse udgør den samlede eksport udgjorde 83,8 mia. kr. i 2016 og 84,8 mia. kr. i 2015.

“Eksporten af energiteknologi, som i 2016 udgjorde 75,6 mia. kr., faldt med 1,3 pct. fra 2015 til 2016, mens eksporten af energiservice, som i 2016 udgjorde 8,2 mia. kr. steg med 1,2 pct. i samme periode,” skriver Energistyrelsen.

Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) benytter lejligheden til at henvise til regeringens nylige eksportstrategi, hvor målet er mindst at fordoble eksporten af energiteknologi. (Dj/280417)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.