Bock: Danskerne skal kende EU’s magt

Liberal Alliance foreslår EU-undersøgelse efter britisk og hollandsk model

Mette Bock – forslag om kompetence-undersøgelse. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
Frihandelspartiet Liberal Alliance er på trapperne med et beslutnings-forslag, der ligesom et britisk og et hollandsk udspil sigter på at begrænse EU’s beføjelser. Nøgleord er velfærdsturisme og fremtidige samarbejdsområder.

Forslaget drejer sig konkret om en ”kortlægning af kompetence-balancen mellem Danmark og EU samt anvendelse af nærheds- og proportionalitetsprincipperne i praksis”.

– Forslaget er godkendt af folketingsgruppen, og nu vil vi undersøge muligheden for opbakning hos de øvrige partier. Jeg vil sondere hos Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative og Enhedslisten, siger EU-ordfører Mette Bock (LA).

Med forbehold for udfaldet af sonderingerne regner hun med fremsættelse inden for to uger.

– Det er for at få en parallel til englænderne og hollænderne og et godt oplæg op til EU-parlamentsvalget – gøre kompetencefordelingen tydeligere for borgerne, hvad vi bestemmer i Danmark og hvad bestemmer man i EU. Jeg tror, at det vil overraske mange danskere, fortsætter Mette Bock.

Den britiske undersøgelse fokuserer på udbyttet af EU-samarbejdet på seks politikområder: indre marked, udenrigspolitik, udviklingssamarbejder og humanitær bistand, skatteområdet, sundhed samt dyrevelfærd og fødevaresikkerhed, oplister partiet i beslutningsforslagsudkastet.

Den hollandske undersøgelse tager udgangspunkt i henholdsvis subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet. Den omfatter både eksisterende og kommende EU-lovgivning.

Hensigten er skabelse af et mere faktuelt grundlag for EU-debatten herhjemme, lyder partiets folkeoplysningsargument.

Mette Bock – mange danskere vil blive overrasket. Foto: Fagpressen.eu

– Iværksættelse af en sådan kortlægning – hvis det sker på nuværende tidspunkt – vil give en sjælden mulighed for at sammenligne vores interesser i EU-medlemskabet med andres. Endvidere vil vi kunne identificere eventuelle fremtidige samarbejdsområder med Storbritannien og Holland i EU-regi. Endelig vil en undersøgelse som her foreslået give fornyet liv til og øget kvalitet i EU-debatten, skriver Mette Bock i forslaget.

Partiet opstiller til EU-parlamentsvalget 25. maj. Spidskandidaten udpeges kort efter kommunalvalget 19. november, oplyser Mette Bock. (Dj/251013)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets depecher er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.