Lidegaard: CO2-system fungerer fint – der er bare for mange kvoter

Amagerværkets kullager indgår i CO2-kvotesystemet, som er plaget af markedsfejl i form af for mange udledningstilladelser. Foto: Fagpressen.eu

Regeringen benytter ikke kvotekreditter, og kvotemarkedet fungerer udmærket efter oprydningen, lyder den sammenpressede udgave af klima- og energiminister Martin Lidegaards kommentar til tv-dokumentaristen Tom Heinemanns film ‘Varm luft for milliarder’, som Danmarks Radio viste 9. september.

Af Claus Djørup
Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) påtænker ikke en opfølgning angående kvotetyverierne, hvor det danske kvoteregisters ubureaukratiske krav til kvotehandleres identifikation blev udnyttet i den såkaldte momskarrusel.

– Der er taget hånd om den sag før min tid. Kvoteregisteret ligger nu i erhvervsstyrelsen, og jeg har indtryk af, at det fungerer og der ikke er grundlag for at mene, at der bliver svindlet med kvoter i dag, siger han.

– Tom Heinemann stiller et berettiget spørgsmål ved hele kreditsystemet under Kyotoprotokollen, hvor der har været problemer med at sikre projekternes kvalitet og definitionen, men han laver en ufrugtbar kobling mellem kreditter og EU’s kvotesystem.

– Det er ingen hemmelighed, at der har været en masse svindel ved de kvoter i starten ligesom man andre områder i den finansielle verden. Problemet på det europæiske kvotemarked er i min optik ikke kvotesystemet som sådan, men mangel på politisk vilje til at gennemføre ambitiøse klimamål.

-Tom Heinemann blander mange ting sammen, men jeg er enig i den grundlæggende kritik af kreditterne under Kyotoprotokollen (de såkaldte fleksible mekanismer). Det er grunden til, at regeringen har besluttet, at de 40 procent CO2-reduktion (i 2020 i forhold til 1990) skal tages herhjemme gennem investeringer i det danske samfund og energisystem og ikke ved at købe som aflad i udlandet, siger Martin Lidegaard.

Det er altså slut med at købe kreditter. I stedet fremhæver Martin Lidegaard samarbejde med udviklingslandene om teknologioverførsel.

EU-KOMMISSIONEN MÅ KUN UDLEVERE ID PÅ STJÅLNE CO2-KVOTER TIL NATIONALE MYNDIGHEDER
‘Varm luft for milliarder’ handler ikke om klima, men om regulær svindel for 15 milliarder euro og kollaps af kvotehandelssystemet.

I klimakommissær Connie Hedegaards kabinet falder der ros til det visuelle og stort set kun det. Her frygter man, at filmen sætter lighedstegn mellem en mangelfuld klimaindsats og kvotehandelssystemet.

– Filmen sætter fingeren på en hel række interessante problemstillinger. Det er en billedmæssig flot film. Den er ubalanceret i fremstillingen af realiteterne, og den blander nogle ting sammen. Hovedbudskabet er meget uhjælpsomt i forhold til den dagsorden, som Tom Heinemann netop er bekymret for, sagde kommissærsekretær Niels Ladefoged ved en forpremiere, som journalistforbundets københavnerkreds (Kreds 1) arrangerede.

97 procent af de registrerede i det danske kvoteregister var svindlere. Tom Heinemann hævder, at daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard intet gjorde. Det gør hun ifølge hans opfattelse heller ikke i dag, eftersom EU-kommissionen ikke vil oplyse, hvor de stjålne kvoter befinder sig.

CO2-SKAT ER ULADSIGGØRLIGT
Alternativet til kvotehandel er ingenting, og så bliver det endnu billigere at forurene, fastslog Niels Ladefoged. En CO2-skat kan nemlig ikke gennemføres, fordi det kræver enstemmighed blandt alle medlemslandene. Det blev forsøgt i 1990’erne.

Det er en revolution i sig selv, at der sættes pris på CO2-udledning, om end den ikke er særlig høj, men arkitekturen er der, fortsatte Niels Ladefoged. Vi er stadig i kvotesystemets barndom, for klimakampen kommer til at vare i hele det 21. århundrede.

HÆLERVARER
Hvorfor dækker EU-kommissionen over de fire millioner kvoter, som er forsvundet? Man har handlet med hælervarer uden at vide det, men I ved det, og så kan man følge de kvoter, som Holcim fik stjålet i Rumænien i 2010, sagde Tom Heinemann.

– Det er ulovligt for os at udlevere det. Vi må gerne udlevere det til Europol og nationale politimyndigheder, men vi må ikke udlevere det til hvem som helst. Vi ved ikke, hvad der er sket på den økonomiske side, og det er de nationale myndigheders kompetence at undersøge, svarede Niels Ladefoged.

EU-kommissionen har ikke hjemmel til at lukke stjålne kvoter ned uden en retskendelse, understregede han.

SKATTEMINISTERIETS ALARM
I tv-dokumentaren optræder et notat fra Skatteministeriet til daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard i august 2009 om kvotesvindel.

– Henstillingen var alene, at hun skulle bakke op om SKAT’s efterforskning. Der stod intet om, hvad Energistyrelsen eller ministeren burde gøre. Det er beklageligt specielt for Danmark, at det er gået så galt. Formentlig har det været i god mening fra Energistyrelsens side, at man gerne ville gøre det nemt og ikke bureaukratisk at oprette disse konti, sagde Niels Ladefoged.

– Hvad er et notat, hvad er en orientering, hvis en minister får præsenteret lidt af en bombe, nemlig at det danske kvoteregister er udsat for omfattende momskarruselsvindel?! svarede Tom Heinemann.

– Det er fikset i Danmark, og sikkerhedsniveauet er skærpet på europæisk plan, forsikrede Niels Ladefoged. I EU’s nye enhedsregister er der en forsinkelsesfunktion på 26 timer for gennemførelse af transaktioner. Imidlertid er der stadig medlemslande, som ikke gør brug af muligheden for omvendt momsberegning.

– Vi erkender alle problemerne og har handlet. Vi kigger fremad. Det er beklageligt, at der blev svindlet for mange millioner. I et historisk perspektiv vil det vise sig at være ’peanuts’, for værdien og omkostningerne af CO2-udledningerne i dette system er så meget højere, at det er det, som vi fokuserer på, erklærede Niels Ladefoged.

– Hvor er de kvoter? Kom dog med dem! sluttede Tom Heinemann. (Dj/150913)

Comments are closed.