Mandater til sælskind og databeskyttelse

Grønlandsk ros til samarbejdet i sagen om forbud mod sælprodukter

Af Claus Djørup
Europaudvalgets sidste møde inden folketingsvalget gav grønt lys til forhandlingsmandater vedrørende henholdsvis revision af sælproduktforordningen og databeskyttelse.

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) fik et enstemmigt mandat i europaudvalget onsdag 10. juni til sin forhandlingsposition i trialogforhandlingerne om revision af forordningen om forbud mod handel med sælskindsprodukter.

Kirsten Brosbøl: Danmark kan ikke samle støtte til et blokerende mindretal. Foto: Fagpressen.eu

Slutresultatet kunne tilmed blive en forbedring i forhold til den nuværende forordning bl.a. med udtrykkelige henvisninger til FN-konventionen og ILO-erklæringen om oprindelige folks rettigheder. Det er urealistisk at tro, at Danmark kan samle et blokerende mindretal, vurderer Kirsten Brosbøl.

Undgår tilbageskridt
– Det er en forhindring af et skridt tilbage, sagde Sara Olsvig (IA) om opblødningen af EU-kommissionens forslag til stramninger.

Hun glædede sig over det dansk-grønlandske samarbejde og understregede, at EU skal gennemføre en socioøkonomisk undersøgelse af konsekvenserne.

– Der er ingen tvivl om, at EU’s sælforordning er baseret på følelser, når den starter med, at sæler er et følende væsen, og ikke tager udgangspunkt i de reelle bestandsestimeringer og den reelle situation i Arktis, hvor sælen er en fødevare og et handelsprodukt, sagde Sara Olsvig.

Det ville svare til, at Danmark ikke måtte eksportere svinekød medmindre man kalder sig viking, fortsatte hun.

Sara Olsvig ønsker at udskifte den såkaldte inuitundtagelse med et kriterium om bæredygtig fangst.

Pia Adelsteen (DF) overvejede at sige nej, fordi hun er modstander af forordningen, men endte med det pragmatiske ja.

Danmark kæmper alene for datadirektiv frem for forordning
Justitsminister Mette Frederiksen (S) fik bred støtte til sit ultimomandat til forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen. Dansk Folkeparti og Enhedslisten sagde nej.

Mette Frederiksen må se sig overtrumfet i ministerrådet om at omdanne forordningsforslaget til et direktiv. Hun og det ganske folketing er generelt mod at lovgive i form af forordninger frem for direktiver.

Forordningen kan ved senere ændringer føre til sammenstød med grundloven, hvis sanktionsbestemmelserne ændres, så det advares Bryssel imod.

– Som justitsminister er min holdning, at grundloven står over alt andet inklusive hvad man måtte finde på i andre fora end det danske folketing, erklærede Mette Frederiksen.

Markering i Luxembourg
Europaudvalgsmødet blev også optakt til den formentlig eneste ministers deltagelse i et ministerrådsmøde under valgkampen.

Mette Frederiksen benyttede retsministerrådsmødet i Luxembourg 16. juni til en udlændingepolitisk markering, som har bred støtte i Folketinget.

Danmark skal fortsat selv stå for asyl- og flygtningepolitikken, fastslog Mette Frederiksen over for den danske presse.

Andet ville have overrasket, for det er aftalt mellem de fem EU-venlige partier om ændring af retsforbeholdet, der sendes til folkeafstemning senest i marts.

– Der er ikke opbakning til en obligatorisk fordelingsnøgle af flygtninge, opsummerede Mette Frederiksen mødet med sine EU-kolleger om Middelhavsflygtningene.

Europaudvalget oppe igen 3. juli
Det sidste europaudvalgsmøde inden folketingsvalget var skåret ned til de to mandatforelæggelser.

Øvrige punkter klares ved skriftlig fremlæggelse herunder forslaget, der kan betyde ressortflytning af DSB fra trafik- til finansministeriet.

Europaudvalgsmødet 18. juni er aflyst. Mellem valgdag og det nyvalgte folketings nedsættelse af de første udvalg fredag 3. juli klares mandater ved møder i Statsministeriet med gruppeformændene. (Dj/170615)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.