Mandatdrama om Junckers solidaritetskorps

Der var ingen hjælp at hente hos støttepartiet, så Merete Riisager måtte give sig for et arbejdsmarkedspolitisk krav. Foto: Fagpressen.eu

LA-minister accepterer fagforeningers kontrol af volontører

Af Claus Djørup
En pause og to indrømmelser sikrede undervisningsminister Merete Riisager (LA) flertal i europaudvalget fredag 17. november for sin forhandlingsposition vedrørende EU-forslaget om det europæiske solidaritetskorps, dvs. volontører fra andre EU-lande.

Efter en “time out” til interne konsultationer i regeringen og Socialdemokratiet accepterede hun at lægge “afgørende vægt” (dvs. mulighed for at stemme imod) på, at jobdelen sker efter danske regler og vilkår på arbejdsmarkedet.

Videre vil regeringen udarbejde en årlig afrapportering om aktiviteterne i landene fulgt op af en drøftelse i europaudvalget.

Med de tilføjelser sikrede hun Socialdemokratiets støtte til mandatet og dermed flertal. Merete Riisager havde med andre ord ikke gjort sit hjemmearbejde godt nok, når hun kom til europaudvalget uden at have snakket med andre ikke-regeringspartier.

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF sagde nej til EU-kommissionsformand Jean-Claude Junckers forslag om oprustning af det eksisterende program ”European Voluntary Service” (EVS) med henholdsvis en praktik- og en job-del som led i bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed.

Enhedslisten og SF kræver beskæftigelsesdelen helt ud, som EU-parlamentets Grønne Gruppe foreslår.

Christian Poll (LA) støttede støtten til unges aktive medborgerskab. Under debatten vejrede han fra sit partis forud lagte linje, men sagde ja til mandatet med tilføjelser.

Regeringen overvåger misbrug

Merete Riisager bekræftede over for Søren Bo Søndergaard (EL), at fagforeninger kan følge op på ordningen præcis som i dag.

– Ministeren siger, at fagbevægelsen har adgang som i dag … Det er kamp fra sted til sted. Det er kernen i problemet. Jeg beder ministeren give tilsagn om, at Erasmuskontoret (Uddannelses- og Forskningsministeriet, red.) er indstillet på en dialog med de faglige organisationer, hvis der er sager, dette kan skabe tvivl om, intervenerede Claus Larsen-Jensen (S).

Det imødekom Merete Riisager ved at bekræfte, at Erasmuskontoret overvåger systematisk. Kvalitetsmærket gives efter nøje regler.

– Vi har praktikantordninger i landbruget, og der gælder alle kunstens regler. Hvilke ekstra regler gælder her for at sikre, at der ikke er tale om underbetaling? Der åbnes for en massiv social dumping i Danmark, fastholdt Søren Bo Søndergaard.

DF kontra LA
Kenneth Kristensen Berth (DF) ironiserede over Liberal Alliances EU-holdning efter at være blevet regeringsparti.

– Intet i dette skulle EU overhovedet blande sig i. Det er et overflødigt, bureaukratisk og centralistisk anliggende, som understreger at EU blander sig i alt fra stort og småt, sagde Kenneth Kristensen Berth.

– Dette åbner for problemer med hensyn til overholdelse af landets løn- og arbejdsvilkår, tilføjede han.

– Regeringen og herunder Liberal Alliance går ind for mobilitet mellem EU-landene særligt for de unge. EU er en fantastisk mulighed for de unge til at rejse ud og undersøge europæiske lande og europæisk kultur, replicerede Merete Riisager.

– Dette er et mellemstatsligt samarbejde. Det er fint, at landene laver frivillige samarbejder på nogle områder, og der kan man bruge EU som platform, fortsatte undervisningsministeren.

Enstemmighed bag lukkede døre

Europaudvalget udstak yderligere fire mandater på mødert 17. november.

Kulturminister Mette Bock (LA) fik bag lukkede døre to enstemmige mandater til mediedigitale EU-forslag.

Videre fik hun på erhvervsminister Brian Mikkelsens (K) vegne et skeptisk mandat til et forordningsforslag om en fælles digital platform for det indre marked.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) fik sit flertal til forhandlingerne om konvention om en multilateral investeringsdomstol (http://fagpressen.eu/ceta-modstand-praeger-debat-om-ny-investeringsdomstol/), hvor Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet sagde nej. (Dj/191117)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.