Mandat til værdibeviser for klimainvesteringer

Grønne obligationer kunne finansiere landstrømsanlæg. Foto: Fagressen.eu


S og EL krydser klinger om sort risiko ved grønne obligationer

Af Claus Djørup
EU-systemet er langt inde i forhandlinger om standarder for grønne obligationer, der er en opfølgning på klassifikationssystemet – taksonomien – for grønne investeringer

Finansminister Nicolai Wammen (S) har et bredt mandat til kompromisforhandlingerne i ministerrådet om European Green Bond eller EuGB.

Alene Dansk Folkeparti og Enhedslisten voterede nej ved forelæggelsen af forhandlingsmandatet i europaudvalget 4. november. Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne er ikke repræsenteret i udvalget.

Trods finansministerens publikumsvenlige fremstilling valgte EU-ordfører Alex Ahrentsen (DF) at sige nej, fordi han ”stadig har svært ved at gennemskue følgerne,” af det teknisk komplicerede forslag.

– Det er en enkel vision, som bliver kompleks, når man dykker ned i teknikken, medgav Nicolai Wammen.

– Grønne obligationer er i underskud i markedet, så det gælder om at få til at virke hurtigst muligt, fremførte EU-ordfører Kim Valentin (V).

Håndteringen af de grønne obligationer skal være ens overalt i EU, for udvanding risikerer at føre til rentestigninger, understregede han.

Pression for N-gas og a-kraft
EU-ordfører Anne Valentina Berthelsen (SF) opfordrede regeringen til at kæmpe med næb og klør mod at åbne for, at atomkraftværker kan finansieres med grønne obligationer.

EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) udråbte det til en ”klimamæssig katastrofe”, hvis der blev udstedt grønne obligationer med lang løbetid til gasprojekter.

– Regeringen støtter på ingen måde inklusion af atomkraft og naturgas i taksonomien, bekræftede Nicolai Wammen.

Der er et stigende pres fra nogle lande for at medtænke kernekraft, og Nicolai Wammen afstod fra at garantere, at det ikke i fremtiden lykkes nogle af de store lande at ændre taksonomien, som er grundlaget for grønne obligationer.

Det betryggede ikke Søren B. Søndergaard, som dvælede ved risikoen for godkendelse af kernekraft og naturgas som grønt. Misèren begyndte i 2019, da EU-kommissionen – med europaudvalgets flertals billigelse – fik ret til at udstede delegerede retsakter om taksonomien og dermed grundlaget for grønne obligationer. Ergo gentog Enhedslistens sit nej-votum fra dengang til indikatorer for godkendelse af investeringer som grønne.

I dag er atomkraft eller gas ikke med i taksonomien, svarede Nicolai Wammen: – Enhedslisten vælger på baggrund af noget, der ikke er i dag, at forhindre at bruge grønne obligationer til at investere i rigtig mange gode projekter.

EU-kommissionen åben for gas og atomkraft
-Diskussionen om gas og atomkraft pågår lige nu, og EU-kommissionen har åbnet for, at gas og atomkraft kan komme ind i taksonomien. Der er konkret risiko for, at vi i løbet af få måneder står med en taksonomi, der betyder, at grønne obligationer kommer til at bære en sort fremtid, replicerede Søren Bo Søndergaard.

– Det bliver ikke til noget, hvis et kvalificeret flertal i ministerrådet er imod, pointerede Nicolai Wammen.

Kontrol og tilsyn
EuGB baseres ifølge politikernotatet på fire elementer,:

1) De finansierede aktiviteter skal leve op til EU-taksonomien for at sikre, at hele provenuet fra en europæisk grøn obligation går til bæredygtige aktiviteter.

2) Udstederen (stat eller en virksomhed) pålægges krav om at rapportere om anvendelsen af provenuet og effekten på klima og miljø.

3) Udstederen underlægges ekstern kontrol med, hvorvidt obligationens provenu er anvendt til tilstrækkeligt grønne aktiviteter, både før og efter midlerne er brugt.

4) Der etableres et tilsyn med de eksterne kontrollanter, der verificerer, at obligationens provenu er anvendt til bæredygtige aktiviteter.

Den danske finansminister ønsker, at resterne af fleksibilitet vedrørende provenuet fjernes fra det slovenske kompromisforslag. (Dj/071121)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.