Mandat til udskiftning af 38 år gammelt direktiv

Software, kunstig intelligens og genbrug inkluderes i direktiv om produktansvar

Af Claus Djørup
Tvivl om, hvorvidt software og digitale tjenester er produkter i produktansvardirektivets forstand, fjernes med EU-kommissionens forslag til et nyt direktiv, der indfanger nye produkttyper, markedsaktører og genbrug af allerede omsatte produkter.

Dermed tilpasses det 38 år gamle direktiv om produktansvar til den digitale udvikling og den cirkulære økonomi, forklarer Justitsministeriet i politikernotatet om direktivet, der blev vedtaget i Henning Christophersens første år som EU-kommissær.

Dengang var justitsminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) to år, så det er nærmest en underdrivelse, når han siger, at vi ikke kommer uden om, at der siden er sket en del i samfundet, der har gjort, at der er behov for at modernisere reglerne.

Forslaget udvider det eksisterende direktiv, hvor kernen er producentens objektive ansvar for skader, der forårsages af en defekt ved produktet.

Udvides med nethandel
Direktivet udvides med henholdsvis nye definitioner vedrørende produkter og kredsen af erhvervsdrivende herunder onlinemarkedspladser, så der altid er en erhvervsdrivende i EU, der bærer det objektive ansvar for skader.

Videre indføres formodningsregler om et produkts defekt og årsagssammenhængen mellem defekten og den forvoldte skade. Det skal gøre det lettere for forbrugeren at løfte bevisbyrden vedr. skader forvoldt af lægemidler, intelligente produkter eller produkter baseret på kunstig intelligens.

Den normale forældelsesfrist fastholdes på tre år, mens den absolutte forældelsesfrist fordobles fra 10 til 20 år i det svenske EU-formandskabs kompromisforslag.

Mandat med bevarelse af mellemhandleransvar
– Regeringen lægger stor vægt på, at direktivforslaget ikke er til hinder for opretholdelse af de danske regler om mellemhandleransvar og mellemhandlerhæftelse, fremhævede Peter Hummelgaard Thomsen i europaudvalget fredag 2. juni, da han fik bred opbakning til sit forhandlingsmandat.

Alene Enhedslisten voterede imod. Der er tale om en totalharmonisering, og EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) ønskede, at mandatet lagde afgørende vægt på minimumsdirektiv, så Danmark kunne stille højere krav.

Selvrisiko forsvinder
Selvrisikoen på 500 euro (3725 kr.) for tingsskader fjernes, og det har justitsministerens støtte.

EU-ordførerne Niels Fl. Hansen (K) og Alexander Ryle (LA) forsøgte ellers at foreslå bevarelse af selvrisikoen på et lavere niveau, så virksomheder ikke blev overbelastet.

Farlige produkter
Peter Hummelgaard bekræftede over for EU-ordfører Marianne Bigum (SF), at han arbejder for at pålægge udbydere af onlineplatforme et mere vidtgående ansvar og forpligtelser på linje med importører.

Det mislykkedes at få produktsikkerhed for bl.a. farligt legetøj ind i DSA (Digital Services Act), og den linje lægger hverken EU-kommissionen eller EU-formandskabet op til at ændre.

Søren Bo Søndergaard plæderede for en ligestilling af varer fra tredjelande med onlineplatforme, hvilket ville styrke de små butikker i konkurrencen. Den vej går forhandlingerne ikke i Bryssel, og Peter Hummelgaard Thomsens fokus er på rammerne for onlinemarkedspladsernes ansvar.

DI tilfreds med det nuværende direktiv
Liberal Alliances Alexander Ryle tvivlede på behovet for en tilpasning. Det skete med henvisning til Dansk Industri, som understreger, at det gældende direktiv lever op til sit formål angående skader forvoldt af defekte produkter, hvorfor der ikke er behov for et nyt produktansvarsdirektiv.

– Direktivet har ikke været opdateret i næsten 40 år. Det er væsentligt at få opdateret direktivet, så det følger med de mange nye typer produkter og handelsmuligheder, ud fra det overordnede synspunkt at sikre forbrugernes stilling, replicerede Peter Hummeltoft Thomsen. (Dj/040623)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.