Mandat til tilbagesendelser på grænsen

Danmark tilslutter sig retsforbeholdsramt retsakt om afvisning af migranter

Af Claus Djørup
Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) har sikret opbakning til at tilslutte sig en ny procedure for tilbagesendelse ved grænsen.

Det drejer sig om en særskilt retsakt om indførelse af en procedure for afvisning ved grænserne, der flyttes fra asyl- og migrationspagten til Schengen-samarbejdet. Det belgiske EU-formandskab fremlagde forslaget den 3. februar.

Der er ikke tale om nye regler som sådan bortset fra tekniske ændringer til en forordning for EU’s finansielle instrument for Grænser og Visumpolitik (BMVI), oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i politikernotatet.

Den nye retsakt får ikke umiddelbart betydning hertillands, fordi Danmark ikke har en national grænseprocedure for asyl i stil med de nye EU-regler, fremgår det af forelæggelsen.

Her menes formentlig den ny obligatoriske grænseprocedure, hvis formål er en hurtig vurdering ved EU’s ydre grænser af, om asylansøgninger er ubegrundede eller uantagelige, som det belgiske EU-formandskab forklarer.

Tre partier imod
Forslaget er omfattet af retsforbeholdet, så Danmark tilslutter sig på mellemstatslig basis. I europaudvalgets skriftlige votering lyder der nej fra et mindretal bestående af Danmarksdemokraterne, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

– En manglende tilslutning kan betyde, at Danmark i yderste konsekvens må træde ud af Schengensamarbejdet og dermed ikke længere vil være omfattet af de fælles regler for passage af Schengenområdets indre og ydre grænser, skriver Kaare Dybvads ministerium i den skriftlige fremlæggelse den 6. februar.

Trilogaftale om asyl og migration
To dage senere – fredag 8. februar – godkendte et kvalificeret flertal af de øvrige EU-lande trilogaftalen (foreløbigt kompromis mellem EU-institutionerne) fra den 20. december 2023 om asyl- og migrationsreformen. Det skete på et møde på embedsmandsniveau (Coreper).

Tjekkiet stemte blankt. Den ny version er værre end den, som Tjekkiet hjalp på vej under sit EU-formandskab i efteråret 2022, siger transportminister Martin Kupka ifølge Radio Prague. Euractiv skriver, at Polen og Ungarn også afviser forslaget.

Sidste fase er EU-parlamentets plenum (eventuelle) godkendelse) af trilogaftalen, som ifølge Euractiv sker på valgperiodens sidste session 26.-29. april inden EP-valget den 6.-9. juni.

Over 200 universitetsansatte har underskrevet en protest mod EU’s nye asylregler, der frygtes at føre til massetilbageholdelser og erodere menneskerettigheder, skriver Euobserver.

5 lovgivninger
Asyl- og migrationspagten indeholder fem lovgivninger for alle faser af asyl- og migrationshåndtering.
1) Opdatering af Eurodac-forordningen (EU’s fingeraftryksdatabase)
2) Screeningforordning
3) Asylprocedureforordning (APR)
4) Asyl- og migrationsforvaltningsforordningen (AMMR) erstatter den nuværende Dublin-forordning
5) Ramme for håndtering af krisesituationer på asyl- og migrationsområdet

Højeste tilstrømning i syv år
Strømmen til Europa steg til det højeste i syv år i 2023. Alene i årets første 11 måneder blev registreret mere end 355.000 irregulære ankomster på EU’s ydre grænser, hvoraf 250.000 var på ruterne over Middelhavet inklusive De Kanariske Øer, meddelte Kaare Dybvad den 28. december.

På det tidspunkt var 2.600 mennesker druknet i Middelhavet, hvilket var det højeste antal i fem år. (Dj/130224)

www Mandat til opretholdelse af returaftale (Dublin)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.