Mandat til supplerende EU-forsvarsindkøb

Luftvåbenets bidrag til kulturnatten i 2015. Foto: Fagpressen.eu

Morten Bødskov: Pengene skal hentes ved besparelser på andre EU-konti

Af Claus Djørup
Forsvarsminister Morten Bødskov (S) har bred opbakning i europaudvalget til sit mandat angående forsvarsindkøb.

Alene Enhedslisten voterede nej i den skriftlige forelæggelse af forslaget til forordning om en kortfristet styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb, som på engelsk kaldes ”European Defence Industry Reinforcement Through Common Procurement Act” (EDIRPA).

Den mundtlige forelæggelse den 7. oktober blev aflyst på grund af udskrivelse af folketingsvalg.

EU-kommissionen vil med hjemmel i EDIRPA i november foreslå en forordning om et langsigtet europæisk program for forsvarsinvesteringer kaldet ”European Defence Investment Programme” (EDIP), oplyser Forsvarsministeriet i politikernotatet.

Det aktuelle forslag skal dels løse grænseoverskridende udfordringer på EU’s forsvarsmarked, som især skyldes den militære assistance til Ukraine, dels tage initiativ til håndtering af de langsigtede strategiske kapacitetsmangler i EU, dvs. indkøb af nye våben.

Spar andre steder
Forsvarsminister Morten Bødskov vil rutinemæssigt protestere mod, at uforbrugte midler bruges til formålet, hvor behovet angives til 500 mio. euro (3,7 mia. kr.). Den danske regering mener ligesom i andre sager, at pengene bør findes ved at spare på andre udgiftsområder i EU.

Han vil også pointere, at EDIRPA kun skal være et supplement og ikke et alternativ til NATO-landenes fælles forsvarsindkøb.

Cypern nærmere Schengen
Det andet mandat, der drejer sig om Cyperns tilslutning til Schengeninformationssystemet (SIS), fik enstemming opbakning.

Den egentlige ophævelse af intern grænsekontrol kan først ske senere ved afslutningen af en evaluering.

Europaudvalget skruer ned under valgkampen
Europaudvalgsmøderne konverteres til skriftlige forelæggelser under valgkampen, og efter folketingsvalget den 1. november foregår mandatgivningen i regeringsregi indtil det nye folketing sættes medio november.

EU-ministerkalenderen de næste to uger:
1) Udenrigs 17. oktober om Ruslands krig i Ukraine og Kina
2) Landbrug og fiskeri 17.-18. oktober om makrel, tunfisk og fiskekvoter for Østersøen
3) Europa med EU-topmødeforberedelse, EP-valgloven, femtidskonferencen og opretholdelse af artikel 7-proceduren for Polen
4) EU-topmøde 20.-21. oktober
5) Miljø 24. oktober
6) Klima 24. oktober om COP27 og bæredygtige produkter
7) Energi 25. oktober om bygningsenergi og brint- og gasmarkedspakken (Dj/141022)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.