Mandat til skrappere skattekontrol

Liberal Alliance alene om nej til internationalt selskabsskattesamarbejde

Af Claus Djørup
– Det er for vidtgående, erklærede Christina Egelund (LA), da finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) fik det øvrige folketings samtykke til sit forhandlingsmandat til direktivforslaget om selskabers skatteundgåelse.

– Regeringen håndterer det fornuftigt. Man vil støtte det, som bliver så stramt som muligt, men vil ikke være årsag til at det falder til jorden, billigede forhenværende skatteminister Holger K. Nielsen (SF) ved forelæggelsen i europaudvalget fredag 20. maj.

Danmark og de fleste lande er enige om at følge OECD’s anbefalinger – kaldet BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – så tæt som muligt, men nogle lande ønsker en lempeligere udformning

Forslaget kan kun vedtages med enstemmighed, og ifølge finansministeren “ser det svært ud” forud for økofin (ministerrådet for økonomi og finansminister) onsdag 25. maj.

– Danmark kan støtte alle forslag, der bekæmper skatteunddragelse. Derfor har vi (den danske regering, red.) meldt sig i gruppen af lande, som presser på for så effektive regler som overhovedet muligt, bekræftede Claus Hjort Frederiksen.

Minimumsdirektiv
– Reglerne er langt hen ad vejen på linje med eksisterende danske værnsregler mod selskabsskatteundgåelse. Direktivet vil dog medføre behov for visse tilpasninger af dansk selskabslovgivning, oplyste finansministeren.

På enkelte områder skal danske regler formentlig strammes, men Danmark skal ikke lempe nationale regler, som er strengere end de kommende EU-regler, fastslog finansministeren. Der er tale om et minimumsdirektiv.

Misbrugsregel indføjes i dansk lovgivning
Direktivet indeholder en generel antimisbrugsregel, som ikke eksisterer i den nuværende danske lovgivning. Herefter kan skattemyndigheder tilsidesætte selskabsmæssige arrangementer, der ikke har kommercielle begrundelser, men alene har til formål at undgå skat.

Videre skal Danmark indføre en såkaldt ‘switch-over’ klausul. Det er en slags finansiel grænsebom for ubeskattet eller lavt beskattet indkomst fra tredjelande, der søges indført i EU uden beskatning.

Sortlistning af skattely
EU-landene etablerer en fælles sortliste over skattely, der ikke vil samarbejde med EU-landenes skattemyndigheder.

Endelig skal EU-landene automatisk udveksle oplysninger om ejerskab af selskaber: – Panama-sagen har vist, hvor vigtigt det er for skattemyndighederne at kunne spore selskabskonstruktioners reelle ejere.

– Efter Panamagate brød ud er der ikke rigtig nogen, der kan holde til ikke at lægge fuld damp på denne dagsorden, pointerede Claus Hjort Frederiksen.

Skattevejledning til medlemslandene
Dampen holdes oppe af blandt andre konkurrencekommissær Margrethe Vestager. Skattesager fylder meget hos hende, og et par yderligere sager er på vej.

På baggrund af sagerne om ulovlig statsstøtte angående Starbucks, Fiat og den belgiske ordning for multinationale kan kommissionen i næste måned begynde at vejlede medlemslandene om, hvordan de undgår at komme i lignende situationer med selektive fordele til virksomheder, oplyste Margrethe Vestager fredag i København.

– En del af arbejdet er ikke at vinde enkeltsager, men at enkeltsager giver indsigt, som kan man bruge til at få en mere fair konkurrence

Aktivitet, overskud og skat hænger geografisk sammen
De 6000 største multinationale virksomheder med i alt 90 procent af den globale omsætning for multinationale selskaber skal rapportere land for land i Europa om, hvad de laver, hvis EU-kommissionens forslag om landerapportering vedtages.

– Det er ikke så banalt, som det lyder. Hvis man ikke fortæller om aktiviteter i et land, så er det nogle gange fordi man ikke aktiviteter, men i stedet har placeret et overskud i et land, fordi skatteregimet synes bedre.

– Nogle gange har man hverken aktivitet eller medarbejdere, men til gengæld et meget stort overskud, forklarer Margrethe Vestager pædagogisk-ironisk.

Fælles liste over skattely
Nogle europæiske lande har ikke sortlister, mens andre har lange sortlister over lande og områder med “et problematisk forhold til skattebetaling”.

Opgaven er helst hurtigt at få lavet en fælles liste til brug ved automatisk udveksling af skatteoplysninger, understreger den danske EU-kommissær.

– Det er tankevækkende, at de virksomheder, som er omfattet af land-for-land rapportering, også er de virksomheder med den relativt laveste skattebetaling. Forventningen er, at det kan give et væsentligt bidrag.

– Nogle af sagerne er så ekstremt komplekse arrangementer, at det ikke er nok at vide, at det foregår og får detaljerne. Det kræver også en analytisk kapacitet til at se igennem de arrangementer. Det er tydeligt, at kompleksiteten er meningen i sig selv, slutter Margrethe Vestager.

S-kampagne uden øje for europaudvalgets dagsorden
Socialdemokratiets ugelange kampagne mod skattesnyd blev søsat samtidig med mandatgivningen i europaudvalget uden at tage højde for, at kritikken mod regeringen blev imødegået på flere områder i forhandlingsmandatet.

Socialdemokratiet “opfordrer på det kraftigste regeringen til at indhente mandat i europaudvalget til at lægge pres på de øvrige EU lande” for:
* højere ambitioner for multinationale selskabers land-for-land-rapportering,
* øge presset for et register over reelle ejere,
* støtte forslaget om sortlistning af skattelylande,
* indføre hårde sanktioner mod usamarbejdsvillige lande om skatteoplysninger samt
* etablere tættere samarbejde blandt ligesindede EU-lande.

“Regeringen er fraværende i den internationale kamp mod skattely,” hedder det under et billede af partiformand Mette Frederiksen.

Den kritik fremførte socialdemokraterne ikke i europaudvalgsmødet, tværtom.

– Vi er meget tilfredse med udkastet til skatteundgåelsesdirektiv og særligt udsigten til – som vi har efterlyst i lang tid – en generel omgåelsesregel i dansk lovgivning, så opbakning herfra, sagde EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen. (Dj/220516)

www Tidligere artikel om EU-skattepolitik

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.