Mandat til rejsekriterier i koronaland

Udsnit af Statens Serum Instituts europakort fra 1. oktober – EU-kommissionen vil bruge mindre orange og mere gult og grønt end Danmark, som med en smitteforekomst på godt 50 mennesker per 100.000 indbyggere selv kan farves orange hos andre lande.

Tre mandater: koronakriterier, LIBOR-erstatning og grænsebevogtningshjælp

Af Claus Djørup
Vil Danmark forhøje sin koronatærskel i rejsevejledningerne halvanden gang op til EU-kommissionens forslag?

Det spørgsmål er for tidligt at besvare for justitsminister Nick Hækkerup (S), som torsdag 1. oktober fik europaudvalgets opbakning til regeringens forhandlingsmandat vedrørende EU-kommissionens oplæg om fælles tærskler og kriterier for rejserestriktioner.

Den danske tærskel for orange er 20 nysmittede per 100.000 indbyggere, mens EU-kommissionen foreslår en incidens på 50. Siden kommissionens oplæg er den danske incidens steget fra under 10 til 65 og er aktuelt faldet tilbage til 51½.

Regeringen vil ikke fraskrive sig muligheden for grænselukning, men Nick Hækkerup forsikrede over for EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V), at han er positiv over for koordinering og kommissionens oplæg.

– Jeg er spændt på at høre, hvor de andre lande står. Landene har meget forskellig tilgang, og ikke kun incidensen betyder noget. Det er også hvor meget landene tester og validiteten af de test, siger Nick Hækkerup til Fagpressebureauet.

Med andre ord skal incidens kobles til testregimet. Kernen i mandatet er, at en EU-model ikke må føre til lempelser i den danske tilgang. Et land skal ikke skal straffes ved at teste meget – eller belønnes for at teste lidt – og derved måle forholdsvis højere incidenser end lande med et beskedent testregime

EU-kommissionen lægger videre op til en regionaliseret model. Det rejser spørgsmålet, om tallene fra de enkelte regioner holder – at landetal er blot er delt ud, men at der er blevet testet tilstrækkeligt meget i de enkelte regioner.

– Det kan blive administrativt ret besværligt at forholde sig til 700 regioner. Det er også en af de kompleksiteter, vi skal have styr på, siger Nick Hækkerup.

Enhedslisten: Folkesundhed ofres for EU-principper
Enhedslisten var alene om at sige nej i europaudvalget torsdag 1. oktober til forhandlingsmandatet.

Det skyldes bl.a., at EU-kommissionen forsøger at prioritere det indre marked og den fri bevægelighed over folkesundheden på bekostning af de nationale parlamenter, forklarer sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL). Han vil bevare muligheden for at gå videre end EU-kriterier ud fra et forsigtighedsprincip

-I Danmark har vi haft mulighed for at vedtage nogle indrejserestriktioner for det som vi vurderer som karantænelande ud fra objektive kriterier i forhold til smittespredning. Det er vigtigt at opretholde den mulighed, siger Peder Hvelplund.

-Det bør være op til de nationale parlamenter at træffe beslutning om det. Den danske strategi adskiller sig f.eks. fra Sverige. Derfor er det fornuftigt, at man kan tilpasse indrejserestriktioner i forhold til strategi og testsystem og kan benytte et forsigtighedsprincip, siger Peder Hvelplund.

Enhedslisten afviser ikke koordinering på tværs af EU-landene hvad angår koronarestriktioner mellem landene.

Imidlertid lægger EU-kommissionen op til, at den danske stat skal lade statsborgere fra samtlige EU-lande rejse ind, såfremt de kan fremvise en negativ covid-19-test fra hjemlandet. Her har Enhedslisten øje for, at en indrejsende kan blive smittet mellem test og indrejse. Det kan forværre den igangværende andenbølge af covid-19.

Statsretligt mener Enhedslisten, at henstillingen er i strid med nærhedsprincippet, da restriktionerne har vist sig at kunne kontrolleres nationalt med international koordinering efter behov.

Læs også: EU-koronaudspil med slappere kriterier

Brexitmandat om rentegrundlag
Finansminister Nicolai Wammen (S) fik enstemmig opbakning til et Brexitforslag angående revision af benchmarkforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter, der foregriber ophør omkring årsskiftet 2021/2022 af LIBOR (”London Interbank Offered Rate”).

Indførelse af erstatningsrenter omfatter ikke Cibor (Copenhagen Interbank Offered Rate), som ikke er defineret som en kritisk benchmarkrente.

Grænsefonde
Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) fik alene nej fra Rosa Lund (EL) til sit forhandlingsmandat til det delvis retsforbeholdsomfattede EU-kommissionsforslag om tre grænsefonde, nemlig Asyl- og Migrationsfonden, et instrument for finansiel støtte til grænseforvaltning og visum (om på engelsk hedder „Border Management and Visa“, BMVI) under Fonden for Integreret Grænseforvaltning, samt Fonden for Intern Sikkerhed. (Dj/051020)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.