Mandat til overflødig kriseordning for forsikringsselskaber

EU-forslag må ikke indeholde pligt til administrative bøder i Danmark af hensyn til grundloven. Foto: Fagpressen.eu

Grundlovshindring fjernet i EU-forslag om finanssektoren

Af Claus Djørup
Jævnligt beder en minister om et mandat, hvor der gives mulighed for at stemme nej i ministerrådet, hvis Danmark pålægges at indføre administrative bøder, som er på kant med grundloven.

Det gælder også EU-kommissionens forslag til direktiv om genopretning og afvikling af nødlidende forsikringsselskaber, som fungerende udenrigsminister Jeppe Kofod (S) forelagde i europaudvalget fredag 2. december på vegne af fung. finansminister Nicolai Wammen (S).

Den fungerende regering lægger afgørende vægt på, at EU-landene kan vælge strafferetlige sanktioner i stedet for administrative bøder, når selskaberne ikke lever op til kravene.

Det blev dog kun nævnt for en eventualitets skyld, for Danmark er efterhånden rutinemæssigt imødekommet på dette punkt.

Aktionærer og kreditorer
Det er også imødekommet, at aktionærer og kreditorer skal stå først til at bære tab og ikke forsikringstagerne.

Danmark undgår ikke at indføre en særlig afviklingsmyndighed og en national finansieringsordning, som dog ikke vil kræve en ny formueopbygning.

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber kan rummes i direktivforslaget, tilføjede Jeppe Kofod.

Tre partier imod
Den fungerende regering kan støtte kompromisforslaget, og det er der bred opbakning til på Christiansborg. Alene Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti voterede nej.

– Dette direktiv er skrevet ud for forudsætninger i større lande og tager ikke højde for vores marked. Forhandlingsoplægget fra regeringen er noget slapt, sagde EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF) om sit nej-votum.

EU-ordfører Alexander Ryle (LA) ville ikke være med til nye økonomiske byrder, når der allerede er velfungerende regler på området.

Forslaget efterspørges ikke
– Hvorfor løse noget, der fungerer, med risiko for negative konsekvenser, spurgte EU- og erhvervsordfører Mona Juul (K). Hverken branche eller forbrugere ønsker det, men hun støttede mandatet i forventning om, at den endelige udformning tilpasses det danske marked.

Enhedslisten voterede ja, da EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) fik en forsikring om, at der er tale om et minimumsdirektiv, selv om hjemlen er i TEUF art. 114 om totalharmonisering.

EU- og klimaordfører Theresa Scavenius (AL) gjorde opmærksom på forsikringsbranchens klimaudfordringer og afledte behov for politisk hjælp og støtte. (Dj/051222)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.