Mandat til ordning for eurozonens landeredninger

Eurolande kan bruge EU-ordning til landeredninger uden risiko for den danske statskasse

Af Claus Djørup
Hele folketinget støtter ændringen af EU’s facilitet kaldet den europæiske mekanisme for finansiel stabilisering (EFSM), så ikke-eurolande automatisk friholdes for risiko ved fremtidige hjælpepakker til et euroland.

Det er et led i aftalen om et kortvarigt såkaldt brobygningslån til Grækenland, at eurolandene garanterer, at Danmark og de øvrige otte lande uden for eurogruppen ikke lider tab hverken i det aktuelle lån eller fremtidige situationer.

Enhedslisten er det eneste parti, som forklarer sit ja-votum til ændring af EFSM-forordningen. Partiets udgangspunkt er en principiel modstand mod, at ikke-eurolande skal støtte euro-lande økonomisk.

Desuden knyttes der uacceptable vilkår til EFSM-lån, mener det græske regeringspartis Syrizas danske søsterparti.

“Fremtidige udbetalinger er betinget af, at ikke-eurolande sikres omgående og fuld kompensation for deres andel af EFSM-lånet, såfremt modtageren misligholder lånet og der bliver behov for at pålægge medlemslandene omkostninger i den forbindelse. Det må betragtes som en om end beskeden forbedring af en grundlæggende fejlagtig ordning,” erklærer Enhedslisten.

Ændringen af EFSM-forordningen omfatter ikke de lån, der allerede er ydet til eurolandene Irland og Portugal.

Den danske andel af brobygningslånet til Grækenland på 7 milliarder euro (52 mia. kr.) er 1050 millioner kroner.

Det midlertidige lån skal holde den græske økonomi kørende, inden der er opnået enighed om betingelserne for udbetaling af det egentlige lån på op til 86 milliarder euro (641 mia. kr.).

IMF vånder sig og kræver en egentlig gældsreduktion for sin deltagelse i den 3. hjælpepakke, som EU-topmødeformand Doland Tusk benævner en “agreekment”.

Den næste faldlem for Grækenland er 20. August, hvor den europæiske centralbank ECB skal modtage et afdrag på 3,2 mia. euro (23,8 mia. kr.). (Dj/310715)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.