Mandat til nabohjælp ved utænkelig gasafbrydelse

Via biogasanlægget i Lemvig hældes gylle på EU’s gasforsyningssikkerhed. Foto: Fagpressen.eu

Gensidig gasforsikring virker som løftestang for indre energimarked

Af Claus Djørup
Det er kun i en aldrig set situation, hvor Rusland afbrød alle sine gasleverancer til Europa, at Danmark skulle deltage i den gassolidaritet, som ligger i EU-kommissionens forslag til revision af forordningen om naturgasforsyningssikkerhed.

Det fremhævede energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i europaudvalget fredag 20. maj, da han fik enstemmig opbakning til forhandlingsmandatet forud for energiministerrådsmødet den 6. juni.

Solidaritetsmekanismen er ophængt i så mange krav og betingelser om bl.a. infrastruktur og tovejskapacitet, at den fungerer som løftestang for udbygning af det indre gasmarked og regionalt samarbejde, der i sig selv reducerer risikoen for en forsyningskrise.

Danmark skal samarbejde regionalt med Sverige og Tyskland, hvis der opstår knaphed på N-gas. Solidariteten gælder sårbare kunder, som først og fremmest omfatter husholdninger, hospitaler og fjernvarmeværker, mens store industrikunder risikerer at få afbrudt forsyningen.

– Jeg forventer ikke, at der vil være udfordringer for Danmark med hverken på den korte eller lange bane med hensyn til forsyningssikkerhed. Vi er selvforsynende med naturgas frem til omkring 2030, sagde Lars Chr. Lilleholt i et svar til Christian Poll (AL) om opretholdelse af den danske forsyningssikkerhed.

Der vil heller ikke være hindringer for anvendelse af biogas i det danske naturgasnet, forsikrede Lilleholt. (Dj/230516)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.