Mandat til grønt EU-virksomhedsregister

Nicolai Wammen: Også mindre virksomheder bør kunne rapportere frivilligt om deres bæredygtighed

Af Claus Djørup
Begejstringen for et fælles digitalt EU-virksomhedsregister, der indeholder oplysninger om bæredygtighed i årsregnskaber, er så stor på Christiansborg, at finansminister Nicolai Wammen (S) søger at fremskynde fremfor forlænge indfasningen samt få registret udvidet fra de største til små og mellemstore virksomheder.

Alene Nye Borgerlige voterede nej til forhandlingsmandatet i europaudvalget onsdag 15. juni vedrørende et fælles europæisk adgangspunkt kaldet ESAP (European Single Access Point)

ESAP er et led i udviklingen af medlemslandenes finansielle markeder, og det kan fremme flere private investeringer i den grønne omstilling af EU-landenes økonomier, lyder argumentet i politikernotatet om krav til rapportering af bæredygtighed.

– Vi vil bede om at presse på for en så hurtig indfasning som mulig, for det er en fordel for danske virksomheder, som der kan høstes noget på hurtigere, end der lægges op til, istemte EU-ordfører Kim Valentin (V).

Videre erklærede han sig enig med Dansk Industri i, at små og mellemstore virksomheder (SMV) skal kunne deltage frivilligt i bæredygtighedsrapporteringen.

Totalharmonisering inddæmmes
Enhedslisten sluttede sig til ja-partierne i en satsning på, at Nicolai Wammen vil bekræfte i et skriftligt svar, at det totalharmoniserende forslag (traktatartikel 114) ikke vil hæmme udviklingen af andre registre. Finansministerens umiddelbare vurdering er, at det ikke bør have konsekvenser for andre registre.

– Det er altid interessant med disse art. 114-sager, hvorvidt der er utilsigtede konsekvenser. Der er jo andre registre, hvor vi løbende kan udvikle ønsket om at inddrage oplysninger. Derfor er det selvfølgelig et problem, hvis det får som konsekvens, at det kan man ikke i forhold til andre registre, der ikke er omfattet af dette, sagde EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL).

Kendte kriterier
Han borede tillige i kriterierne for bæredygtighed i ESAP med baggrund i taksonomien, hvor EU-kommissionen og en del medlemslande ønsker gas og atomkraft grøntstemplet. (Det nedstemte et flertal i to EU-parlamentsudvalg nedstemte dagen før, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med forkastelse i EU-parlamentets plenum.)

Her bekræftede finansministeren, at kriterierne er fastlagt i forskellige EU-retsakter, herunder forordningen om bæredygtighedsrapportering og disclosureforordningen.

Forslaget vil i sin foreliggende form omfatte omtrent 2.300 produktionsvirksomheder samt 600 finansielle virksomheder. EU-kommissionen foreslår også, at oplysninger i revisorregisteret og revisionsvirksomhedernes gennemsigtighedsoplysninger indsendes. Videre vil myndigheder skal indsende deres afgørelser om sanktioner og reaktioner. (Dj/180621)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.