Mandat til genopretning uden Polen og Ungarn

EU-parlamentet kræver Ungarns LGBT-lov trukket tilbage

INDHOLD
EU-parlamentets betænkning om ungarsk lov
Mandat i europaudvalget til genopretningsplaner
Grønt lys til foreløbig 75 % af koronafonden
Danmark presser for anvendelse af retsstatsinstrument
EU-parlamentets resolution om Ungarns LBGTIQ-lov
Citater fra EU-parlamentets debat om Ungarn og Polen
Domstole i Warszawa og Luxembourg slås om EU-rettens forrang
Faktaboks om koronafonden/RRF

Af Claus Djørup
– De, der ikke forstår unionens værdier, i det mindste måske forstår pengene.

EU-kommissær Věra Jourová i slutningen af EU-parlamentets debat onsdag (7. juli) om Polen og Ungarn. Hun forsikrede et overvejende utålmodigt EU-parlament om, at EU-kommissionen er rede til at anvende retsstatsmekanisme i budgettet (kaldet “konditionaliteten”).

Derefter stemte 459 EU-parlamentsmedlemmer for en kritisk resolution om Ungarns lov om forbud mod undervisning i homoseksualitet, mens 147 stemte imod og 58 stemte blankt.

Samtlige 14 danske medlemmer stemte ja. Peter Kofod (DF) var den eneste fra “Identitet og Demokrati”-gruppen, som stemte ja.

Mandat til genopretningsplaner uanset Polen og Ungarn
Det tilspidsede opgør med illiberale regeringer vil ikke lamme den kæmpe koronafond (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Ibrugtagning af retsstatsmekanismen og underkendelse af Polen og Ungarns genopretningsplaner vil ikke blokere for udbetalinger fra genopretningsfonden til de øvrige lande, da den er vedtaget som sådan.

Det bekræftede finansminister Nicolai Wammen (S) i europaudvalget torsdag 8. juli, da han forelagde den danske forhandlingsposition (mandatet) vedrørende godkendelse af de nationale genopretningsplaner med samt et klart ønske om en hurtig behandling ved EU-domstolens af Polen og Ungarns opsættende sagsanlæg om retsstatsmekanismen, der er koblet til EU’s udbetalinger fra og med 1. januar 2021.

Foruden S-regeringen står V, DF, SF, R, K og KD bag mandatet, mens Enhedslisten og Nye Borgerlige voterede nej. Liberal Alliance og Alternativet er ikke repræsenteret i europaudvalget.

Mandatet er stort set en oplistning af kriterierne for godkendelse af de nationale genopretningsplaner, herunder ikke værende i strid med EU’s miljø- og klimamål (“do-no-significant-harm”) samt udstyret med kontrol- og revisionssystemer.

Grønt lys til 75 % i første omgang
Genopretningsplanerne for de første 12 lande behandles og godkendes på finansministrenes rådsmøde den 13. juli. Det er Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Portugal, Grækenland, Luxembourg, Østrig, Tjekkiet, Letland, Belgien og Danmark, som tilsammen står for 75 pct. af genopretningsfacilitetens tilskud.

De øvrige landes planer behandles senere i juli og september, og her risikerer EU at ryge ud i retsstatskonflikt med Polen og Ungarn.

I de fleste planer udgør klima og digitalisering mere end mindstekravene på henholdsvis 37 og 20 procent. Danmark topper næsthøjest klimamæssigt med 59 procent af genopretningsinitiativer såsom energieffektivisering af boliger, grøn skattereform, bæredygtig transport og ladestationer.

Nicolai Wammen tilføjede, at “regeringen er særlig optaget af, at alle planer leverer konkret handling, som understøtter den grønne omstilling”.

Han roste EU-kommissionens nidkærhed med dels at sikre en reel grøn omstilling, dels opfølgning på efterlevelsen.

Retsstatsinstrumentet skal anvendes
Så langt så ukontroversielt. Finansministeren brugte lang taletid på en advarsel, der er særligt møntet på Polen og Ungarn.

– Fra dansk side finder det meget vigtigt, at alle EU-lande efterlever EU’s fundamentale rettigheder og retsstatsprincipper. Derfor lægger vi stor vægt på, at kommissionen anvender alle tilgængelige instrumenter til at sikre overholdelse heraf. Det gælder især den nye retsstatsmekanisme, som bl.a. er indført på baggrund af stærkt dansk pres, erklærede Nicolai Wammen.

Retsstatsmekanismen etablerer for første gang en forbindelse mellem overholdelse af retsstatsprincipper og udbetaling af EU-midler både fra EU’s budget og genopretningsfaciliteten, fortsatte han.

Suspension af udbetalinger gælder fra 1. januar 2021, men afventer EU-domstolens afgørelse i en sag, som Polen og Ungarn anlagde den 11. marts.

– Retsstatsmekanismen er ikke i modstrid med traktaten, men en understregning af traktaten og EU’s værdier om demokrati, ‘rule of law’ og ligebehandling. Uanset om man har den ene eller anden seksuelle observans, uanset køn – så ser vi ikke EU som et sted, hvor man kan knægte folks rettigheder. Det er et sted, hvor vi skal gøre alt for at støtte mangfoldigheden og som minimum ikke lægge hindringer i vejen.

– Det er beskæmmende, hvad man ser omkring Ungarn. Vi skal være klare i mælet, sluttede Nicolai Wammen.

Gradvis afvikling af grundlæggende rettigheder
Den danske finansminister ordvalg ligger i den mildere ende i forhold til EU-parlamentets debat onsdag om Polen og Ungarn, der kulminerede med resolutionen om “tilsidesættelse af EU-retten og LGBTIQ-borgeres rettigheder i Ungarn som følge af de lovændringer, der er vedtaget i det ungarske parlament”.

EU-parlamentets flertal erklærer, at der indføres bestemmelser i forskellige ungarske retsakter, som krænker de grundlæggende rettigheder i henhold til chartret og traktaterne og EU’s direktiver om henholdsvis audiovisuelle medietjenester og e-handel.

– Loven ikke er et isoleret eksempel, men snarere er endnu et bevidst eksempel på en gradvis afvikling af de grundlæggende rettigheder i Ungarn. Organiseret statsstøttet LGBTIQ-fobi og desinformationskampagner er blevet redskaber til politisk censur fra den ungarske regerings side i strid med traktatens artikel 2, hedder det videre.

Rundt i Polen har byer erklæret sig som LGBT-frie zoner. I resolutionen mindes om, at
“Den Europæiske Union er blevet erklæret for en LGBTIQ-frihedszone”.

SAGT I EP-DEBATTEN 7. JULI
EU-topmødeformand Charles Michel:
I EU diskriminerer vi ikke, vi integrerer.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen:
Ungarns lov bruges som undskyldning for at diskriminere folk for deres seksualitet. Denne lov er skammelig. Den går helt imod beskyttelsen af mindretal i EU. Vi undersøger, hvordan konditionalitetsmekanisme kan bruges i praksis. Hvis Ungarn ikke retter op, så anvender vi disse beføjelser.

Jörg Meuthen (AFD, Tyskland):
Igen er Ungarn målet for en EU-kampagne mod landets suverænitet. Denne gang er påskuddet den ungarske lov om beskyttelse af børn. Den diskriminerer ikke homoseksuelle på nogen måde. Det er heller ikke hadefuldt at beskytte mod seksuelt misbrug af børn. Fru von der Leyen, skændslen er jeres magthungrende indgreb i vores suveræne nationer.

Joachim Stanisław Brudziński, (PiS, Polen)
Regeringerne i Polen og Ungarn har et stærkt demokratisk mandat til at gennemføre deres program, herunder reform af ​​retsvæsenet og beskyttelse af sande værdier, der er resultatet af det gamle og det nye testamente, romersk lov, græsk filosofi og ikke venstreorienteret sludder.

Andrzej Halicki (PO, Polen):
Europa er træt af det, Kaczynski og Orbán laver, det er træt af politik baseret på had, intolerance og diskrimination. Donald Tusk, som for nylig vendte tilbage til polsk politik, siger direkte, at “vi vil ikke vænne os til det”. Polakker vil ikke vænne sig til det, og Europa kan ikke vænne sig til det – og vi vil håndtere det præcist som polakker. Jeg beder om, at artikel 7 mod PiS-regeringen og ikke mod Polen.

Terry Reintke (Grüne, Tyskland):
Når jeg vågner ved siden af ​​min kæreste om morgenen, og jeg er fyldt med lykke og taknemmelighed. Somme tider spørger jeg mig selv, hvordan man kan hade, at vi to elsker hinanden?

Patryk Jaki (Solidarna Polska, Polen):
Vi mener, der er to køn, de mener der er 45 køn eller hvor mange det nu er. Biologi er på vores side.

Gwendoline Delbos-Corfield (Europe Ecologie, Frankrig):
Vi har brug for, at Ungarns genopretningsplan undersøges grundigere end de andre. Ikke for at straffe den ungarske regering for alle de uhyrlige love, de har lavet i et årti, men fordi vi har et stort problem med korruption i Ungarn.

Jérôme Rivière (Rassemblement National, Frankrig):
Hvis man fordømmer Viktor Orbáns Ungarn, så fordømmer man det ungarske demokrati. Ungarn har ret til at promovere modellen for den traditionelle familie. Ja, Ungarn har da lov at beskytte børn mod emner, som de er for unge til.

Jorge Buxadé Villalba (VOX, Spanien):
Enhver europæer ved, at en homoseksuel går roligere på gaderne i Budapest eller Warszawa end i Molenbeek, Gaza eller Teheran. Bølgen af ​​patriotisme og sund fornuft, der fejer gennem Europa, er kommet for at blive.

Konstantinos Arvanitis (Syriza, Grækenland):
Homofobi dræber! Manglende pressefrihed, afvisning af at beskytte journalistik dræber! Samuel døde i Spanien i går. I Grækenland mistede vi Zak. Zak og Dimitra blev dræbt, ofre for homofobi.

Tiziana Beghin (Femstjernebevægelsen, Italien)
I Polen og Ungarn har hadklimaet og den heksejagt, der er rejst af regeringer, forvandlet LGBTQI-samfundet til nationens offentlige fjende. Disse europæiske borgere føler sig alene i deres lande. De kan ikke engang stole på dommerne, som nu er på linje med politikerne.

Juan Fernando López Aguilar (PSOE, Spanien):
Mindreårige i Den Europæiske Union behøver ikke at blive beskyttet mod formidling af uddannelsesmæssigt eller informativt indhold om mangfoldighed, seksuel orientering eller kønsidentitet. En lov, der forbyder det, er i strid med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det er en voldsom skændsel at ligestille homoseksualitet med pædofili.

Paolo Borchia (Lega, Italien):
Jeg ser frem til den dag, hvor de virkelig sårbare, for eksempel ældre og handicappede, får den samme opmærksomhed, som påståede mindretal får fra dette parlamentet. Derudover er mindretal godt finansieret og godt beskyttet internationalt. Demokratiet er i fare i Bruxelles, ikke i Budapest.

Susanne Ceccardi (Lega, Italien):
Loven siger bare at seksualundervisning er forældrenes ansvar som fastlagt i artikel 14 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Klára Dobrev (Demokratikus Koalició, Ungarn):
Dette skønne land bliver taget som gidsel af en korrupt politiker. Kynisk med racistisk og homofob politik. Kommissionen og Rådet har kun én ting at gøre. Stop med at finansiere Viktor Orbáns familiemedlemmer og oligarker.

Robert Biedroń (Wiosna/Forår, Polen):
Jeg er polsk. Jeg er homoseksuel. Mit land styres af en præsident, der mener, at folk som mig ikke er mennesker, men ideologi. Jeg har været sammen med min partner i 20 år. I mit land kaldes sådanne forhold regnbue-pesten. Hver dag, når min partner forlader hjemmet, er jeg bange for, at han vil blive udsat for vold, vold der sker mod mine venner, bekendte, mine kære. Jeg bor i et land, hvor 70 % af unge LGBT-mennesker tænker på selvmord. I mit hjemland er 30% af landet en LGBT-fri zone.

Jadwiga Wiśniewska (PiS, Polen):
Desværre ønsker det venstre-liberale flertal i Europa-Parlamentet at blande sig i den ungarske forfatning og sætte spørgsmålstegn ved den åbenlyse bestemmelse om, at en kvinde er moderen og manden er faderen. Den venstreorienterede, aggressive manipulation er en trussel mod civilisationen.

Enikő Győri (Fidesz, Ungarn):
Kære venstrefløj og 68 procent af PPE. I har forvandlet dette parlament til en standret. I ønsker at tage EU-penge fra Ungarn gennem retsstatsmekanismen. Man voldtager EU-lovgivningen og truer national kompetence. Under påskud af debat om Ungarn afledes opmærksomheden fra koronakrisen og migrationen.

Karen Melchior (Det radikale Venstre, Danmark):
Commissioner, where is the Commission? Presidency, where are the sanctions from the Council? Talk is cheap. You have the tools to act. We need to see action. The European Union is a community of values, not just a common market. That is why we in the European Parliament demand action in defence of our democracy.

Asger Christensen (Venstre, Danmark):
Demokratiet er ikke en selvfølge. Det er noget, vi skal vi arbejde for dag og nat. Vi skal kæmpe for lige rettigheder og sige fra over for lande, der ikke lever op til disse fælles værdier. Ellers må pengekassen smækkes i.

Høring på høring i tre år
Guy Verhofstadt (Vlaamse Liberalen en Democraten, Belgien) kritiserede det slovenske EU-formandskab og EU-kommissionen for blot at diske op med en debat frem for handling efter tre år med lukning af et universitet, lukning radiostationen Klubradio, jagt på dommere osv.

– Det er en skændsel. Den eneste beslutning, man behøver at tage, er at kræve Ungarns LGBTI-lov trukket tilbage. Det er ikke nok at sætte det på dagsordenen. Der skal tages en beslutning, sagde den fremtrædende belgier.

EU-formandslandet Sloveniens udenrigsminister, Anže Logar, svarede med at opremse den hidtidige proces:

Sagen mod Polen blev indledt den 20. december 2017, og i løbet af denne periode fandt fire høringer sted i Rådet (almindelige anliggender), nemlig den 26. juni, 18. september og 11. december 2018 og 22. juni 2021.

Imellem var der syv formandskaber: Bulgarien, Østrig, Rumænien, Finland, Kroatien, Tyskland og Portugal.

Med hensyn til Ungarn, der åbnede mere end ni måneder senere, har der hidtil været tre høringer, to høringer i 2019 og 22. juni 2021.

Endelige er der en endnu høring om Ungarn i henhold til artikel 7 på dagsordenen for det slovenske formandskab.

Domstole slås om EU-rettens forrang
Onsdag 14. og torsdag 15. juli afsiges tre domme angående EU og Polen i henholdsvis Warszawa og Luxembourg.

Den polske forfatningsdomstol afsiger onsdag dom om, hvorvidt EU-love er gyldige i Polen, og torsdag følger en dom om omsætning af EU-domstolens afgørelser i polsk ret, oplyser EU-parlamentets konservative/kristendemokratiske gruppe EPP.

Torsdag afsiger EU-domstolen som i en sag, som EU-kommissionen har anlagt mod Polen om dommeres uafhængighed og forskertset adgang til at stille præjudicielle spørgsmål, dvs. spørge EU-domstolen om fortolkning af paragraffer. Det er et vigtigt retsinstrument, hvis man mener, at en polsk myndighed handler i strid med EU-ret. (Dj/110721)

KORT OM KORONAFONDEN på mere end to gange Danmarks bnp
EU-landene har i lyset af covid-19-krisen aftalt et genopretningsinstrument (”Next Generation EU”), der tilvejebringer finansiering i form af fælles EU-låneoptagelse på i alt 750 mia. euro (5.585 mia. kr.), skriver Finansministeriet i politikernotatet.

Midlerne udmøntes gennem en række EU-programmer, særligt en genopretningsfacilitet (”Recovery and Resilience Facility”) på 672,5 mia. euro (5.032 mia. kr.) i 2018-priser.

Heraf ydes direkte støtte (tilskud) for op til 312,5 mia. euro (2.328 mia. kr.), som følger en fastlagt fordelingsnøgle, og udlån for op til 360 mia. euro (2.682 mia. kr.).

Forordningen om genopretningsfaciliteten trådte i kraft 19. februar 2021.

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.