Mandat til e-godsinfo og EU-beføjelser

Finn Sørensens sidste kamp i europaudvalget mod delegerede retsakter

Af Claus Djørup
Finn Sørensen (EL) markerede sin afsked med folketing og europaudvalg med et nej til EU-kommissionen beføjelser til at udstede retsakter vedrørende elektroniske dokumenter i godstransport, da transportminister Ole Birk Olesen (LA) fik opbakning til forslaget om e-godstransportdokumenter.

Det negative votum blev afleveret sammen med Dansk Folkeparti i europaudvalget fredag 10. maj. Et stort flertal bestående af de syv øvrige partier sagde ja.

De to EU-skeptiske partier er ikke imod udviklingen af et europæisk system, der forpligter medlemslandene til at acceptere digitaliserede dokumenter. De er imod de indlagte delegerede retsakter, altså beføjelser til EU-kommissionen.

Modviljen er bred blandt partierne på Christiansborg mod delegerede retsakter, men i dette tilfælde drejer det sig i Ole Birk Olesens optik alene om teknik.

Uklare rammer

– Vi er generelt uenige i at overlade så meget magt til kommissionen, sagde Finn Sørensen ved udvalgsdebattens begyndelse.

– Rammerne er ret uklare i forslaget. Man uddelegerer magt til kommissionen, hvor medlemslandene mister kontrol med gennemførelsen af en given retsakt.

Uden politisk indhold

Ole Birk Olesen afviste Finn Sørensens ønske om, at specifikationerne indarbejdes direkte i forslaget eller det fastslås, at de først kan gennemføres efter forelæggelse for medlemslandene.

– Jeg opfatter dette forslag som et teknisk-administrativt forslag og ikke et forslag med et stort politisk indhold. Vi delegerer ikke politikudvikling videre, men administration, erklærede Ole Birk Olesen.

-Djævlen ligger i detaljen. Det er vel ikke helt ligegyldigt, hvilke krav der stilles til systemer og hvordan de behandles. Det skal medlemslandene have mulighed for at have snor i, så det ikke bare overlades til kommissionen, replicerede Finn Sørensen.

Verifikation af ægthed
Videre problematiserede Enhedslisten, at mandatet kun lægger op til at “arbejde for” frem for at “lægge afgørende vægt på” sikring af e-dokumenters ægthed.

– Det være skørt, hvis Danmark ikke kunne stemme for denne forbedring, medmindre der kan garanteres 100 % for ægthed. Det kan der heller ikke med det nuværende system, der foregår på papir. Ægtheden kan nemmere sikres med elektroniske dokumenter end med papirdokumenter, sagde Ole Birk Olesen.

Omfanget af snyd øges ikke ved overgang til digital teknologi. Det giver det ingen mening at gøre det til et tema, at der bliver mere snyd, fortsatte han og tog de polemiske boksehandsker.

“Hår i suppen”
-Det bliver ikke værre. Det er et princip, Enhedslisten formulerede ved sin stiftelse, at man ville arbejde for alt, der blev bedre, og imod alt, der blev dårligere. Her bliver intet dårligere – det bliver kun bedre.

– Der bliver ikke mere snyd, men det bliver lettere for virksomhederne at lave deres dokumentation over for myndighederne. Derfor er det et ikke-tema at skulle lægge afgørende vægt på at minimere snyd, sagde trafikministeren.

– Hver gang vi sidder her, skal Enhedslisten finde en krog at hænge sin modstand mod et EU-forslag på, og så finder man på ting, der ikke er på bordet. Det er en kedelig måde at føre EU-politik på, konkluderede Ole Birk Olesen

Enhedslisten påpegede, at temaet var omtalt i politikernotatet, dvs. Ole Birk Olesen selv havde bragt spørgsmålet på banen.

Finn Sørensen opfordrede til at kigge på statistikken over Enhedslistens stillingtagen til mandater, hvilket ville afsløre, at beskrivelsen af hans parti som søgende efter hår i suppen ikke passer.

– 40 procent er ikke mange, kommenterede Ole Birk Olesen.

– Vi er nogle, der forsøger at bevare den kritiske sans i forhold til hvad der kommer derfra, svarede Finn Sørensen.

Udvalgsformand mindede medlemmerne om at holde en tone, hvor man ikke postulerer det ene og andet om hinanden

Lettere at retlede minister end en EU-kommissær
Ole Birk Olesen sammenlignede delegerede retsakter med de beføjelser, som folketinget vedtager at give ministre.

– I givet fald kan en minister bringes på rette spor, hvis han skejer ud, men så nemt er det ikke i EU, sluttede Finn Sørensen, som er EU-social- og beskæftigelsesordfører frem til 5. juni. Han genopstiller ikke.

Krav til myndigheder
EU-formandslandet Rumænien foreslår at udvide gennemførelsen fra fire til seks år. Den danske regering ønsker en så hurtig gennemførelse som muligt og gerne under fire år.

Forslaget forpligter myndighederne i alle medlemslande til at modtage godstransportoplysninger i elektronisk form via en ny platform eFTI (Electronic Freight Transport Information).

Det vil stadig være frivilligt for erhvervsdrivende at vælge papirdokumenter. Indtil da er papir obligatorisk i de fleste lande. (Dj/120519)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.