Mandat til bæredygtigere fiskeri i Skagerrak

Forbud mod udsmid og skrap dokumentation kan føre til højere fiskekvoter

Af Claus Djørup
Fiskere har udsigt til en højere kvote, når forbuddet mod udsmid i Skagerrak træder i kraft 1. januar 2014. Alle fisk skal i land og afskrives på kvoten, og fisk under mindstemål må kun anvendes til fiskemel. Det må alt andet lige føre til højere kvoter, når tidligere udsmidte fisk tages med i land, mener fødevareminister Mette Gjerskov (S) forud for forhandlingerne i ministerrådet 28. januar.

– Det er en aftale, jeg tror hele folketinget er stolte af. Vi tager hul på fremtidens fiskeripolitik og er med til at lægge linjen. Der skal tages hensyn til udsmidsforbuddet, når de fremtidige kvoter fastsættes, erklærede fødevareminister Mette Gjerskov (S), da hun fredag 25. januar fik hele europaudvalgets opbakning til forhandlingsmandat om bl.a. kameraovervågning.

Højere kvoter afhænger af dokumentationen for de landede mængder, og tilliden til opgørelserne afhænger igen af den endelige udformning af reglerne samt ICES’ biologiske rådgivning, understreger Mette Gjerskov.

Danmarks Fiskeriforening anslår, at forbuddet mod udsmid (discard) vil forringe bruttoindtjeningen med 30-40 procent, når små fisk skal landes og ikke smides tilbage i havet. Brancheforeningens ræsonnement er, at kvoten bør forhøjes med det, som fiskerne hidtil har været pålagt at genudsætte.

Udsmidsforbuddet – landingspligt – er indeholdt i en aftale mellem EU og Norge fra 4. juli 2012, der tillige fastsætter regler for mere selektivt fiskeri med højere maskestørrelser. I første omgang gælder forbuddet torsk, kuller, sild, makrel, hvilling og 10 andre arter. En snes yderligere arter føjes senere på listen, medmindre det kan dokumenteres, at de kan overleve en tur omkring kutterdækket.

EU’s forsinkede aftale med Norge om fiskekvoter for 2013 blev indgået 18. januar. Der mangler dog fortsat en ny adgangsaftale for Skagerrak. Mette Gjerskov arbejder i givet fald for en forlængelse af den midlertidige aftale, der udløber 1. februar, så det svenske, norske og danske fiskeri kan fortsætte ind til 4 sømil fra land. (Dj/260113)

Comments are closed.