Mandat mod lovliggørelse af billethajer

Velmenende EU-parlament underminerer dansk beskyttelse mod sortbørspriser

Af Claus Djørup
Det er en klassisk dilemma, om danske regler skal slækkes for at opnå en samlet bedre standard i hele EU via et totalharmoniseringsdirektiv. Det plejer at handle om kemi og miljø, men her handler det om oplevelsesøkonomiske arrangementer.

Skal Danmark lempe strafforbuddet fra 2007 mod videresalg af billetter til eksempelvis Roskilde-festivalen eller en afgørende fodboldlandskamp til overpris?

Det spørgsmål er dukket i forhandlingerne om ændringer i forbrugerbeskyttelsesdirektivet om urimelige kontraktvilkår og illoyal handelspraksis.

Kulturminister Mette Bock (LA) forsøger at bevare muligheden for strammere nationale regler vendt mod billethajer, og det sker med indsættelse af stor forhandlingskapital.

Onsdag 20. marts fik hun europaudvalgets enstemmige opbakning til et supplerende mandat angående videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer.

Regeringen ”lægger afgørende vægt på” at kunne opretholde den danske lovgivning, dvs. Danmark om fornødent stemmer nej til hele forslaget. Det kan dog vedtages med kvalificeret flertal.

EU-parlamentets forslag
Sent i trilogforhandlingerne mellem EU-institutionerne foreslår EU-parlamentet ifølge Mette Bock, at overpriser kun forbydes, når billetten er erhvervet ved at bryde eventuelle for billetkøbet.

Det er åbenbart en stramning i de fleste EU-lande, men en lempelse i forhold til det danske strafforbud mod at videresælge koncert- og sportsbilletter til højere pris end indkøbsprisen.

– EU-parlamentets kompromisforslag har en negativ slagside for den danske forbrugerbeskyttelse. Hvis det vedtages, vil udbud og videresalg af billetter med fortjeneste i vid udstrækning blive lovliggjort, og det er dårligt nyt for de danske forbrugere, erklærede Mette Bock.

Strid mellem udenrigsministerium og folketing
Sagen rummer en ekstra hjemlig komplikation. Mandatet vedrører et hjørne af et forslag, hvor der tidligere er givet mandat.

Ifølge Mette Bock resolverer Udenrigsministeriet, at man ikke kan stemma ja til det supplerende mandat uden konsekvenser for et nej-votum til det oprindelige mandat, selv om billetsagen ikke var en del af det oprindelige forhandlingsoplæg.

Den udlægning er europaudvalgets sekretariat uenig i.

Udvalgsformand Erik Christensen (S) opfordrede følgelig Enhedslisten til at votere uafhængigt af partiets holdning til det tidligere mandat.

EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) holdt sig til Folketingets udlægning og sagde ja som resten af udvalget, men ellers er det et nej, hvis Udenrigsministeriet alligevel får ret.

EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF) forventer, at udvalgsmedlemmerne delagtiggøres i Udenrigsministeriets juridiske forklaring.

Markedsføringsmandatet fra 8. februar
Enhedslisten og Dansk Folkeparti sagde nej den 8. februar til det oprindelige i øvrigt kritiske mandat til erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) vedrørende ændringer i direktivet om urimelige kontraktvilkår, fordi det bl.a. ville udvande den danske forbrugerbeskyttelse mod uanmodede henvendelser og dørsalg.

EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V) understregede, at det er en undtagelse, at Venstre støtter et indgreb i den fri prisdannelse, bl.a. fordi billethajer næppe betaler skat af fortjenesten. (Dj/220319)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.