Lurende konflikt med Bryssel om økonomisk voodoo


EU-kommissionens model lægger op til endnu strammere finanspolitik

Af Claus Djørup
Danmark kan ikke vide sig sikker på, at EU-kommissionen accepterer den danske måde at beregne den såkaldte strukturelle saldo på, dvs. staten, kommuner, regioner og fondes samlede under- eller overskud renset for konjunkturudsving.

Ifølge EU-kommissionens forårsprognose (maj 2013) udgør forbedringen (ikke størrelsen) af Danmarks strukturelle saldo cirka 0,2 pct. af bnp fra 2010 til 2013. Det er langt mindre end stramningskravet på 1½ procent.

Regeringsøkonomerne tilføjer i Økonomisk Redegørelse (side 18), at den samlede effekt af finanspolitiske tiltag senest er opgjort til cirka 1,9 procent af bnp i 2011-13.

Det er en stor manko i EU-kommissionens måde at regne på. Skal Danmark underkaste sig en endnu strammere finanspolitik, hvis kommissionen ikke godtager den danske måde at regne på? Regeringen satser på, at EU-kommissionen anlægger en helhedsvurdering og på at kunne levere et ”tungtvejende input” for de finanspolitiske initiativers indvirkning på den strukturelle saldo.

– Ligesom der ikke gives garantier i dansk politik, så gøres der heller ikke i europæisk. Vi tilrettelægger den økonomiske politik efter at vi sådan set gør hvad vi er blevet bedt om at gøre, nemlig at opfylde vores henstilling, siger Margrethe Vestager.

– Det gør vi uanset om man regner på den ene eller den anden måde – og så er vi selvfølgelig klar til at tage alle typer af kammeratlige samtaler som måtte være nødvendige, men det gør vi på baggrund af, at vi mener, at vi har styr på bogen og ikke kun på oprydningsreglerne, slutter Margrethe Vestager.

Den danske måde at regne på medregner Nordsøaktiviteter og den sene beskatning af pensionsopsparing.

I øvrigt beregner vismændene struktursaldoen anderledes end regeringen.

Vismændene sætter den strukturelle saldo (den offentlige saldo renset for konjunkturudsving) til -1,3 i 2012, -0,5 i år, -0,3 i 2014, nul i 2015 og 0,4 i 2020.

I Finansministeriets budgetoversigt er dette tal bedre med -0,7 procent sidste år og -0,2 procent i år. (Dj/300513)

Comments are closed.