Luftfartsmandat med to tunge forbehold

Den danske regering lægger ‘afgørende vægt’ på fortsættelse af fællesskandinaviske certifikater. Foto: Fagpressen.eu

Dansk kamp for SAS og imod EU-gebyrer

Af Claus Djørup
SAS og EU-gebyrer er de to elementer, som kan få den danske regering til at gå i baglås, når transportminister Hans Chr. Schmidt (V) flyver til transportministerrådsmødet i Luxembourg tirsdag 7. juni.

I dokumentmappen har han folketingets næsten enstemmige opbakning vedrørende EU-regler for civil luftfart og udvidelse af EU-luftfartssikkerhedsagenturet EASA.

Kun Enhedslisten sagde nej trods regeringens afvisning af en bemyndigelse til EU-kommissionen om delegerede retsakter, da europaudvalget udstak mandatet fredag 3. juni.

Hans Chr. Schmidt er klar til at blokere forslaget, hvis det nuværende fællesskandinaviske udstedelse af certifikater og tilsyn med SAS og flyselskabets organisering ikke kan fortsætte i sin nuværende form. Det ligger i formuleringen “afgørende vægt”, som er europaudvalgssprog for trussel om at stemme nej.

– Det er helt afgørende for os, at det nuværende fællesskandinaviske tilsyn samt selskabskontruktionen med SAS kan fortsætte ved ikrafttrædelsen af de nye bestemmelser, erklærede Hans Chr. Schmidt og tilføjede, at der er en god dialog med EU-kommissionen.

Videre lægger Hans Chr. Schmidt “afgørende vægt”, at EASA ikke får direkte adgang til finansiering via overflyvningsafgifter. Det ville svare til, at EASA skulle optræde som en national myndighed og selv regulere afgifternes størrelse, påpegede den danske minister.

Regningen for tilsynet skal sendes til myndigheden, der anmoder om assistance, og ikke til virksomheden, mener han i modsætning til kommissionen.

Merudgifter bør ifølge den budgetrestriktive regering dækkes inden for EU’s budget ved omprioriteringer (i praksis menes først og fremmest landbrugsstøtte).

EU-kommissionen skal kun have én plads i EASA’s forretningsudvalg, hvis det står til Danmark.

Endelig skal kommissionens ikke udstyres med beføjelse til at udstede delegerede retsakter (kommissionsforordninger), der fraviger den ny, kommende grundforordning.

Hans Chr. Schmidt fik tillige et enstemmigt mandat bag lukkede døre til EU’s luftfartsforhandlinger med tredjelande. (Dj/060616)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.