Lovudkast om 20 MW solcelleudbud

Tyske solceller får del i dansk VE-støtte – kimen til grænseoverskridende adgang til national solenergistøtte

Af Claus Djørup
Sønderborg kommunes solcelleeffekt er vokset fra stort set nul til 17,2 Mega Watt på fire år. Det er lidt mindre end den kapacitet, som staten udbyder i begyndelsen af 2016 som følge af forhandlinger med EU-kommissionen om den danske støtte til vedvarende energi via PSO-afgiften (Public Service Obligations).

Lars Chr. Lilleholts (V) lovudkast om et såkaldt pilotudbud af 20 MW solstrøm er i høring til 14. september. Lovforslaget kan ventes fremsat i oktober efter Folketingets åbning den 6. oktober.

De syv energiforligspartier (alle minus Liberal Alliance og Alternativet) står bag det kommende lovforslag om det første danske udbud af solstrøm frem for en fast kWh-støtte

Udkastet til en særlig lov for pilotudbuddet udmønter EU-kommissionens retningslinjer fra 18. december 2014, der gælder perioden 2015-16. Ret beset vides ikke, hvad kommissionen måtte have af nye krav til VE-støtte fra 2017.

Det ekstra særlige ved det aktuelle soludbud er kapaciteten på 2,4 MW, der udbydes i andre EØS-lande. Den EU-pålagte begrundelse er, at PSO-afgiften også opkræves af udenlandsk strøm, der ikke får del i støtten i form af prisgarantier.

I praksis bliver udbuddet af de 2,4 MW åbnet for tyske projekter.

“Tyskland har ligesom Danmark forpligtet sig til at åbne udbud af støtte til solceller for anlæg placeret i andre EØS-lande. Det vurderes derfor, at det vil være muligt at indgå en samarbejdsaftale med Tyskland inden afholdelse af pilotudbuddet,” oplyser Lars Chr. Lilleholt i lovbemærkningerne.

Der er tale om en overordnet lov. Det egentlige udformning af udbuddet færdiggøres senere og skal godkendes af de syv energiforligspartier. Det holdes åbent, om Energistyrelsen eller systemansvarsselskabet Energinet.dk skal forestå udbuddet.

Lars Chr. Lilleholt benytter lovudkastet til at fastslå et lempeligere 2050-mål i forhold til den tidligere regerings absolutte fossilnul: “Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, så Danmark i 2050 kan producere vedvarende energi nok til at kunne dække det samlede danske energiforbrug.” (Dj/200815)

www Lovudkastet:  http://www.ft.dk/samling/20142/almdel/efk/bilag/23/1540405.pdf

Artiklen er bragt i nyhedsbrevet Energi.dk

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.