Lilleholt lover PSO-løsning til tiden

Jens Joel Nielsen og Lars Chr. Lilleholt diskuterer 8 milliarder kroner. Foto: Fagpressen.eu

Socialdemokratiet: Reform af energiafgifter trues af skatteforhandlinger

Af Claus Djørup /Energi.dk
Den danske finansiering af VE-subsidier og andet over elregningen – PSO, Public Service Obligations – skal ændres inden årets udgang for at imødekomme EU-kommissionens indvendinger på det såkaldte diskriminationsproblem, nemlig at udenlandsk produceret VE-strøm ikke får del i den danske støtte.

Regeringen arbejder fortsat efter at finde en løsning, som kan træde i kraft fra den 1. januar 2017, fastslog energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i spørgetiden onsdag 20. januar.

Klima- og energiordfører Jens Joel Nielsen (S) gravede i, om der bliver tale om isoleret løsning eller om PSO’en indgår i de udskudte forhandlinger om en skattereform.

– Det er der ikke taget stilling til, svarede Lars Chr. Lilleholt.

S: PSO kan blive gidsel i blå bloks skattespil
Den socialdemokratiske ordfører mener, at en PSO-aftale skal være klar senest til sommer, hvis man skal have en ordentlig lovbehandling og frist for erhvervslivet om ikrafttrædelsen.

Han frygter, at PSO bliver taget som gidsel i et spil mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti.

– Jeg håber, at ministeren kan bekræfte, at man regner med at løse dette til tiden, uanset om man kan få enighed om skattereformen, erklærede Jens Joel Nielsen.

– Opgaven er så alvorlig, at man ikke kan drille hinanden med det i Folketinget, svarede Lars Chr. Lilleholt.

– Det drejer sig om et beløb på den anden side af 8 milliarder kroner. Det gør man ikke bare fra den ene dag til den næste. Det er afgørende, at man analyserer det til bunds og fået udfordringerne kigget grundt efter. Det arbejde er vi godt i gang med, sagde Lars Chr. Lilleholt.

Byrde- og afgiftsstop – gælder det også energiafgifter
Ugen før havde Jens Joel Nielsen skatteminister Karsten Lauritzen (V) i spørgetiden med et magert resultat.

– Jeg vil gerne have løst problemerne med overskudsvarme, at vi ikke bruger vindmøllestrømmen godt nok og brænder for meget biomasse af og andre uhensigtsmæssigheder. Jeg er simpelt hen i tvivl om, hvad regeringens byrde- og afgiftsstop betyder, siger Jens Joel Nielsen til Fagpressebureauet.

– Jeg hører skatteministeren som om, at man ikke kan lave det om, medmindre det er tvingende nødvendige grunde. Samtidig snakker han om, at man sagtens kan lave noget fornuftigt på energiområdet. Det forstår jeg ikke, siger S-ordføreren.

Kraftværker og den øvrige energibranche ved ikke, hvordan de skal investere, før der er præsenteret en PSO-løsning, anfører Jens Joel Nielsen.

Afgifts- og tilskudsanalysen præsenteres snart, oplyste energi- og klimaordfører Thomas Danielsen (V) i Folketingets energidebat den 18. december. Analysen blev temmelig forsinket under den forrige regering.

Skatteministeren taler om lavere elafgifter
I spørgetiden 13. januar påpegede skatteminister Karsten Lauritzen (V), at regeringsgrundlaget giver mulighed for at lave om på PSO-finansieringsmekanismen.

Skatte- og byrdestoppet ikke står i vejen for lavere elafgifter, der fremmer elektrificeringen, introduktionen af store varmepumper eller brugen af overskudsvarme, fremhævede han.

– Løsningen på det problem med PSO-afgifterne og -udgifterne kan meget vel føre til, at den samlede afgift på el falder. Det vil så i givet fald øge borgernes og virksomhedernes interesse for at anvende bl.a. varmepumper og overskudsvarme, sagde Karsten Lauritzen. (Dj/230116)

Artiklen er oprindelig fra nyhedsbrevet Energi.dk

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.