Lilleholt: 2 mio. ton CO2 mere ændrer intet i Paris

Den menneskeskabte CO2-udledning i Giga ton – halvdelen er sket inden for de seneste 40 år. Illustration: DMI/Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt accepterer kun gratis CO2-initiativer frem til 2020

Af Claus Djørup /Energi.dk
De forskellige 2020-mål i energiforliget fra 2012 udvikler sig bedre end end forventet. Alene CO2-reduktionen bliver 37 % og ikke 34 %, og dér lader energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) det være.

Forskellen på 37 og 40 procent er cirka 2 ton CO2-ækvivalenter, dvs. 2 promille af en Giga ton CO2 eller godt 0,05 promille af verdens samlede udledning i runde tal.

– Danmark ikke skal løfte en isoleret dansk indsats, der ligger langt ud over de internationale klimaforpligtelser og har minimal effekt på den globale opvarmning, erklærede Lilleholt i et samråd i Folketingets energiudvalg torsdag 17. september.

Det var indkaldt af klima-og miljøordfører Maria Reumert Gjerding (EL) og energiordfører Søren Egge Rasmussen (EL), der forsøgte at få en loyalitetserklæring fra Venstreministeren over for flertallets mål på 40 % CO2-reduktion i 2020 i forhold til 1990.

EU forhandler om 2030-mål i Paris
– Ændringer i Danmarks nationale 2020-målsætning vil ikke ændre på det bidrag, som Danmark via EU vil levere til den nye, globale klimaaftale, svarede Lars Chr. Lilleholt.

Danmark forhandler gennem EU i FN’s klimaforhandlinger, og hverken Danmark eller andre lande skal melde et konkret mål ud inden konferencen COP21, fastslog han. EU’s samlede mål er 40 % CO2-reduktion i 2030, og Danmark vil senere få udstukket mål for 2030 i den høje ende for de ikke-kvotebelagte sektorer (transport, landbrug og bygninger).

COP21 vil næppe holde global opvarmning under 2 grader
En aftale i Paris vil næppe være nok til at holde den globale temperaturstigning under 2 grader i forhold til det førindustrielle niveau, mener Lilleholt.

– Derfor arbejder regeringen gennem EU for, at aftalen bliver fleksibel, så den globale reduktionsindsats kan øges løbende efter Paris.

Regeringen vil nedsætte en energikommission, som skal udarbejde anbefalinger om klima- og energipolitikken efter 2020.

Klimapolitisk flertal går i folketingssalen
Klima- og miljøordfører Maria Reumert Gjerding har bestilt en forespørgselsdebat om CO2-mål formentlig i oktober med energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Debatten vil give klimaflertallet mulighed for at fastslå over for regeringen, at målet for CO2-reduktionen er 40 procent og ikke 37 procent i 2020.

Klimarådet kommer med anbefalinger i efteråret, men det vil Maria Reumert Gjerding ikke afvente.

– Forespørgslen skal ligge så hurtigt som overhovedet muligt, så vi gør klart for ministeren, at han skal arbejde for en 40 % målsætning, siger Maria Reumert Gjerding.

Klimarådets konkrete anbefalinger kan blive endevendt enten i en ny forespørgsel eller i et samråd om virkemidler.

Hun påregner at fremsætte et forslag til vedtagelse sammen med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti.

Flertallet gentager lovbemærkninger om CO2-reduktion i 2020
Teksten er stort set en afskrift fra bemærkningerne om de 40 procent i klimaloven fra juni 2014.

Lars Chr. Lilleholt mener på grundlag af SR-regeringens egne svar under udvalgsbehandlingen, at bemærkningerne i klimaloven (som mest drejer sig om oprettelse af et klimaråd) ikke er juridisk bindende på dette punkt.

Energi- og klimaordfører Mette Abildgaard (K) opponerede i samrådet mod Lilleholts udtalelser om, at klimaaftalen (aftalen mellem rød blok og Konservative om klimaloven) vil koste danske arbejdspladser.

Lars Chr. Lilleholt tilbød et møde for at diskutere, om den fremtidige indsats – mankoen op til 40 % – kan gennemføres billigere og gerne til ingen penge uden at koste danske arbejdspladser.

De 37 % er en konsekvens af politiske handlinger og ikke et mål, understreger Lilleholt. Han kan ikke få øje på omkostningsfrie virkemidler. (Dj/200915)

Den oprindelige artikel I og II er fra nyhedsbrevet Energi.dk

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.