Lille klangbund for vandgenbrug hos EU-lande

EU-forslag kommer Samsø til undsætning med renset spildevand. Foto: Marie Svendsen

Jakob Ellemann-Jensen strammer mandat om spildevand

Af Claus Djørup
For anden gang i sin ministerkarriere imødekom miljøordfører- og fødevareordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) uden sværdslag at opgradere en sag fra ”arbejde for” til ”lægge vægt på”, da han fik mandat i europaudvalget fredag 1. marts til EU-kommissionens forslag angående spildevand til markvanding.

(Redaktionel note: Det tredje trin er ”lægge afgørende vægt på”, som indebærer et dansk nej, hvis et punkt går imod Danmarks interesser.)

På opfordring fra EU-ordfører Sofie Carsten Nielsen (R) og andre vil han og de danske embedsmænd i Bryssel øge trykket for, at forslaget udvides til alle sektorer, hvor genanvendelse af vand er relevant. Den overordnede overskrift er cirkulær økonomi.

-Jeg deler den generelle tristesse over, hvorfor får vi ikke dette bredt ud på flere områder og sektorer. Vi arbejder allerede for det, og det vinder ikke stor genklang hos andre medlemmer.

– Til gengæld er der mere fremkommelighed at spore i europaparlamentet, hvor man har en mere positiv holdning, sagde Jakob Ellemann-Jensen ved opgraderingen af dette element i forhandlingspositionen angående minimumskrav for vandkvalitet og overvågningsfrekvens ved genanvendelse af spildevand til markvanding.

Samsø
Forslaget er primært en hjælp til de sydeuropæiske medlemslande, hvor vand i højre grad er en knap ressource i forhold til vore nordlige breddegrader. Det er ikke relevant for Danmark, hvor der er tilstrækkeligt grund- og overfladevand, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Samsø udgør dog en undtagelse. (Personlig bemærkning: Sejerø og andre øer med saltsmagende grundvand burde nok også på listen.)

Forordningsforslaget vil primært vil have betydning på Samsø, konstaterer Miljø- og Fødevareministeriet i politikernotatet.

”Det skyldes en kombination af lav gennemsnitlig årsnedbør og en vandkrævende landbrugsproduktion, der skaber risiko for uønsket saltvandsindtrængning ved indvinding af grundvand.”

”Landbruget på Samsø benytter i dag grundvand samt opsamlet regn- og drænvand til vanding. Grundvandsressourcen er begrænset, og der er interesse i at anvende renset spildevand. Uklarhed om lovgivningen på området forhindrer udbredelsen af genbrug af renset spildevand,” anfører Miljø- og Fødevareministeriet.

DF: EU-niveau for lavt

Dansk Folkeparti var ene om at votere nej.

– Det er grundlæggende en opgave, som Danmark varetager bedre end EU, og vi har en frygt for, at EU måtte lande på et så lavt niveau, at det ganske enkelt er for dårligt, sagde Claus Kvist Hansen (DF).

– Det er også en beskyttelse af danske forbrugere, som – jeg havde nær sagt – høster ind sydfra, replicerede Jakob Ellemann-Jensen.

– De faste krav til renset spildevand vil medvirke til en ensartet, hygiejnisk kvalitet for fødevarer produceret i EU. Det kommer også danske forbrugere til gode i forhold til import af frugt og grønt.

Bilvask
Andre sektorer er bl.a. bilvask, specificerer Jakob Ellemann-Jensen over for Fagpressebureauet.

– Man kan bruge det til at vaske biler med og andre ting, hvor det ikke er nødvendigt, at man har fuldstændigt krystalklart vand, som vi bruger til at drikke, svarer han.

Direktivforslag for drikkevand og installationer
Spildevandsforslaget behandles sideløbende med forslaget til nyt drikkevandskvalitet.

Også her var Dansk Folkeparti ene om at sige nej, og også her opgraderede Jakob Ellemann-Jensen et element i mandatet ved forelæggelsen den 25. januar.

– Vi er rasende dygtige til at undgå at tabe drikkevand i Danmark. Vores potentiale på det område ligger mere i at lære andre lande at gøre det samme end at begrænse vores eget, siger Jakob Ellemann-Jensen. (Dj/030319)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.