Liberal Alliance: Tillad flerkroneri

Der slås ikke en sprække i Nationalbankens eneret – heller ikke på Djursland. Foto: Fagpressen.eu

Solidt flertal imod Alternativets opblødning af kronemonopol

Af Claus Djørup
Det første halvårs mest bemærkelsesværdige pengepolitiske begivenhed må være et regeringspartis ønske om at bryde Danmarks Nationalbanks eneret til at udstede pengesedler og slå mønt.

Det skete den 19. maj, da Alternativets beslutningsforslag om mulighed for lokale valutaer – komplementære pengesystemer – blev førstebehandlet.

Her plæderede finansudvalgsformand Joachim B. Olsen (LA) for at ophæve statens monopol på at udstede valuta og indføre konkurrence på pengeudstedelse, hvilket kunne føre til myndighedernes anerkendelse af bl.a. kryptovalutaen Bitcoin som officielt betalingsmiddel.

– Tanken om, at man lod den efterspørgsel bestemme, kan jeg egentlig godt lide. Men det er jo svært, når staten har et monopol på udstedelse af valutaer, erklærede Joachim B. Olsen.

”Djurs”

Josephine Focks (AL) forslag ville bane vejen for initiativtagerne bag en ”djurs” på Djursland, der opfatter sig som et udkantsområde med butiksdød og fraflytning til Århus og København. Et lokalt betalingsmiddel skal fremme lokal handel og sammenhængskraft.

Et flertal med finansminister Kristian Jensen (V) i spidsen afviser forslaget.

Enhedslisten, Det radikale Venstre og SF og som sagt Liberal Alliance sympatiserer i varierende grad med forslaget.

– Vi skal ikke stille handelsbarrierer op – hverken mellem lande eller mellem byer. Forslaget vil danne en toldmur. Lokalsamfundets virksomheder får måske et marked for sig selv, men dermed også får mindre konkurrence, sagde Kristian Jensen ved førstebehandlingen.

– Den model, som Alternativet foreslår, fremmer ikke noget som helst. Hvis man ønsker at lave et lokalt initiativ, kan man gøre det med de valutaer, vi har i dag, fortsatte han.

Gangsterøkonomi
Finansordfører Benny Engelbrecht fremhævede den store sikkerhed ved Nationalbankens sedler og mønter: – Jeg tror ikke, man kan lave den samme sikkerhed, hvis man sidder i Skagen og laver en seddel selv.

Bitcoins eller jyske dollar rummer risiko for snyd, anførte den tidligere skatteminister: – Der er rigeligt af muligheder og huller i forvejen for at snyde på forskellig vis. Vi ønsker ikke, at Black Army eller Bandidos kan lave deres egen møntenhed eller deres egen bytteøkonomi.

EU-støtte til udvandede byvalutaprojekter
Josephine Fock undrede sig over modstanden i folketingssalen, når EU har ydet finansiel støtte til initiativer med lokal valuta.

EU-kommissionen undrer sig over Alternativets indforskrivning af EU, for der er ikke tale om egentlige penge, men om kreditkort eller gavekort, som kun kan anvendes i tilsluttede butikker og skal være baseret på den nationale valuta.

Alternativets europæiske eksempler indgår i et interreg-program ”North-West Europe” fra 2007 til 2013, hvor de deltagende lande Frankrig, Belgien, Holland og Storbritannien udvalgte, igangsatte og overvågede projekterne under ”Community Currencies in Action”.

– Ved udarbejdelsen og gennemførelsen af projekterne blev det gjort udtrykkeligt klart, at lokalvalutaer ikke måtte konkurrere med euroen, understreger EU-kommissionen over for Fagpressebureauet.

Kundekort
Det afgørende for kommissionen er altså, at lokale valutainitiativer ikke betyder forbud mod anvendelse af den officielle valuta.

EU-kommissionen må dog siges at bidrage til begrebsforvirringen, når man accepterer anvendelse af ordet ”valuta” for nemheds skyld.

– Da disse valutaer har et meget lokalt anvendelsesområde og normalt kun bruges til bestemte varer eller tjenesteydelser, er det reelt at sammenligne med et kuponsystem eller et kundeokort. Ordet “valuta” blev anset for mere attraktivt og forståeligt, når konceptet skulle sælges til borgerne, forklarer EU-kommissionen.

Appkroner
Lisbeth Bech Poulsens (SF) imødekommenhed gælder digitale valutaer, der er bundet op på kronen. Det er eksempelvis apps, hvor man skyder et antal kroner ind, men hvor app’en kun kan bruges til betalinger lokalt.

Valutakursen skal være 1:1 over for DKR, og i fysisk form skal det svare til et gavekort, understregede SF’s finans-, erhvervs- og skatteordfører.

Kristian Hegaards (R) sympati rækker konkret til et ”meget lukket og kontrolleret projekt”, der i modsætning til Joachim B. Olsens tanker ikke medfører en liberalisering af retten til at trykke penge.

Lokal produktion kan sættes på folkeaktier, anbefaler finansordfører René Christensen (DF) alternativt: – I Danmark kan man betale med kongelig dansk mønt. Det er vi rigtig stolte af, og det skal man kunne blive ved med at gøre.

Østrigsk eksempel på lokal minusrentevaluta
Et historisk eksempel på en succesrig byvaluta er østrigske Wörgl i 1932-33 under depressionen. Det var godt tre år før John Maynard Keynes udgav sit hovedværk.

Kommunen udstedte ”Freigeld”, der mistede værdi hver måned. Det øgede efterspørgslen og satte gang i byggeprojekter og butiksomsætning, for det gjaldt om at bruge penge frem for at spare.

175 kommuner ønskede at følge trop, men eksperimentet blev standset af domstolene, da den østrigske centralbank hævdede sit monopol på pengeudstedelse. (Dj/170717)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.