Liberal Alliance forlader krav om folkeafstemning

Dansk Folkeparti og Enhedslisten fastholder nej til en EU-patentdomstol. Dermed skal Danmarks tilslutning afgøres efter grundlovens § 20

Af Claus Djørup
Liberal Alliance opgiver at kræve en folkeafstemning om EU-patentdomstolen. Partiet stemmer ja til forslaget formentlig til efteråret, og dermed vil partiet ikke medvirke til at aktivere grundlovens § 20.

Partiet ville i givet fald være det eneste, som både krævede en folkeafstemning og anbefalede at stemme ja.

– Vi er blevet klogere og synes, at sagen ikke kan bære en folkeafstemning. Derfor vurderer vi, at det ikke er noget vi skal kæmpe for. Det må vi overlade til andre partier, siger partileder Andersen Samuelsen (LA).

Han påtager sig eneansvaret for kursændringen. Han har selv været talsmand for, at suverænitetsoverdragelser principielt bør afgøres ved folkeafstemninger.

– Jeg har både læst avisledere, henvendelser fra folk og debatten. Man må bare erkende, at man engang imellem går for hurtigt ud som politiker. Det er mit ansvar. Det er mig, som i første omgang mente, at vi skulle gå den vej – og så har jeg erkendt, at man skal gå en anden vej, fortsætter Anders Samuelsen.

Han understreger, at det alene drejer sig om den konkrete sag og ikke har noget at gøre med de igangværende forhandlinger om en ny europapolitisk aftale.

34 STEMMER BAG NEJ
Der er stadig udsigt til en folkeafstemning. Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil fortsat stemme nej til EU-patentdomstolen.

De to partier råder tilsammen over 34 mandater, og der behøves kun 30 folketingsmedlemmer – en sjettedel – til at sende forslag med suverænitetsoverdragelse til folkeafstemning, i og med at sådanne forslag fordrer ja fra mindst fem sjettedele af de 179 folketingsmedlemmer for at undgå en folkeafstemning.

DANSK FOLKEPARTI: FORUM SHOPPING OG SOFTWARE
– Det må være Liberal Alliances eget valg, men det er ærgerligt. Der ligger noget principielt i, at borgerne skal tage stilling, når der afgives suverænitet, siger EU-ordfører Pia Adelsteen (DF).

– Det er det argument, som Liberal Alliance har haft, og det princip afviger Liberal Alliance fra. Det holdt i fjorten dage, og så har de vel snakket med erhvervslivet…

– Vi kan ikke overbevises om at stemme ja til EU-patentdomstolen. Vi kan ikke gå ind for ’forum shopping’ eller at en administrativ komité fastsætter procedurereglerne uden politisk kontrol.

– Vi er også bekymrede for softwarepatenter. Enhedslisten har ikke kunnet få garanti fra regeringen om, at man ikke udvider området.

– Aftalen er underskrevet, dvs. det er hypotetisk at spørge, om man kan ændre noget, slutter Pia Adelsteen.

ENHEDSLISTEN: RISIKO FOR SOFTWARE, GENER OG PLANTER
Enhedslisten er heller ikke sindet til at vige tilbage fra en folkeafstemning om EU-patentdomstolen.

– Vi har diskuteret denne sag i månedsvis, og pludselig vender Liberal Alliance på en tallerken. Det er dybt uforståeligt. Der er intet nyt, og derfor undrer det, at Liberal Alliance ændrer holdning, lyder EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL).

– Regeringen har pure afvist vore bekymringer og valgt at underskrive aftalen i Bruxelles. Dermed har regeringen valgt at tage en folkeafstemning.

– Vores opfordring til regeringen var at sikre, at der ikke kunne ske en udvidelse af, hvad der kan udtages patent på ud over i dag. Vi er bekymrede for softwarepatenter, men også gener og planter, slutter Nikolaj Villumsen.

OVERDRAGELSE AF SUVERÆNITET TIL INTERNATIONAL DOMSTOL
EU-enhedspatentet og EU-patentdomstolen etableres i et såkaldt forstærket samarbejde, fordi Spanien og Italien ikke vil acceptere, at kun engelsk, tysk og fransk bliver officielle patentsprog.

Skiftende ministre har det seneste par år varslet, at EU-patentdomstolen vil betyde overdragelse af suverænitet, om end det har været med forbehold for Justitsministeriets endelige vurdering.

Justitsministeriets grundlovsvurdering af den mellemstatslige EU-domstol blev kendt 6. maj og offentliggjort 7. maj. (Dj/220513)

Comments are closed.