Liberal Alliance ene om nej til miljøvision

Af Claus Djørup
Trods positive elementer såsom markedsbaserede virkemidler valgte Liberal Alliance som eneste parti at sige nej i europaudvalget fredag 15. marts til miljøminister Ida Aukens (SF) tidligmandat til forhandlingerne om EU’s generelle miljøhandlingsprogram ”Living well, within the limits of our planet”.

– Vi er betænkelige ved den samlede ramme og siger derfor ikke ja. Vi er positive over for indsatsen i forhold til vand- og luftforurening, men vi er meget negative over for den generelle kobling mellem miljø, klima og vækst, erklærede EU-ordfører Merete Riisager (LA).

– Klimaindsatsen på EU-niveau har brug for et eftersyn. Der bruges for mange ressourcer, og udbyttet er for lille, tilføjede hun.

– EU soler sig i, at det er lykkes at nedbringe CO2-udledningen. I virkeligheden svarer CO2-reduktionen i Europa præcis til den stigning, der er sket i CO2-udledningen alene i Kina som følge af produktion af eksportvarer til Europa. Samlet set er udledningen steget i Europa, når man tager importen med, fortsatte.

– Den nuværende strategi dræner EU for vækst og arbejdspladser, og den rykker ikke ved den globale CO2-udledning, sluttede Merete Riisager, som repræsenterer det eneste parti uden for energiforliget.

PÆDAGOGISK UDFORDRING
– Det er rigtigt, at når man snakker om vedvarende energi, CO2-reduktioner osv. i Danmark og Europa, så har man indrettet sig på en måde, der gør det pædagogisk ganske vanskeligt at beskrive initiativerne som fornuftige bl.a. på grund af den måde, man har indrettet CO2-kvotesystemet, replicerede EU- og energiordfører Per Clausen (EL).

– Det betyder ikke, at Liberal Alliance har ret i, at man ikke skal gøre noget ud over det, som følger af kvoterne, sagde Per Clausen.

– I dette rammeprogram ligger, at EU skal have en politik efter 2020, sagde Ida Auken og undlod at kaste sig ind i klimadebatten om kvotesystem, VE-mål og energieffektivisering, da det ikke er hendes ressort.

”ET GODT LIV INDEN FOR KLODENS TÅLEGRÆNSER”
Kommissionens forslag til et generelt miljøhandlingsprogram bærer den engelske titel ”Living well, within the limits of our planet” med initiativer frem mod 2020 og en vision for 2050 for en ”innovativ og cirkulær økonomi, baseret på en afkobling mellem ressourceforbrug og økonomisk aktivitet”.

De ni prioriteter omfatter 1) EU’s naturkapital, 2) ressourceeffektiv, grøn og konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi, 3) miljø og sundhed, 4) bedre implementering, 5) vidensopbygning, 6) investering og finansiering i forhold til miljø- og klimapolitikken, 7) bedre integration af miljø i andre politikområder, 8) bæredygtige byer samt 9) regionale og globale miljøudfordringer.

”En stor del af målene fokuserer på implementering og gennemførelse af allerede vedtaget EU-miljøpolitik og EU-regulering. Nye elementer centrerer sig særligt omkring en grøn, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi,” hedder det i Miljøministeriets politikernotat.

ENSTEMMIG OPBAKNING TIL EU-REGLER FOR SKIBSOPHUGNING
Ida Auken fik til gengæld enstemmig opbakning til EU-kommissionens forslag om at gennemføre den såkaldte Hong Kong-konvention om skibsophugning, der endnu ikke er trådt i kraft.

Dermed tilhører Danmark den mindre gruppe EU-lande, der vil lade EU gå foran. EU-forslaget omfatter godt 400 skibe under dansk flag. (Dj/180313)

Comments are closed.