Lettere adgang for SMV’er til børskapital

Mandat til mindre papirnusseri og mindre gennemsigtighed for børsnoterede selskaber

Af Claus Djørup
Dansk Folkeparti glæder sig over et forslag fra EU-kommissionen med mindre papirnusseri, mens Enhedslisten kritiserer mindre transparens i forslaget om forenklede krav ved børsnotering.

Forslaget, som er en del af kapitalmarkedsunionen, drejer sig om virksomheders udstedelse af værdipapirer og oplysningsforpligtelser og specifikt om prospekter, markedsmisbrug, ordrebogsdata og investeringsanalyser.

Forslaget fokuserer på byrderne ved at være børsnoteret, opsummerede fung. økonomiminister Stephanie Lose (V) ved forelæggelsen i europaudvalget fredag 26. maj. Hele udvalget bortset fra Enhedslisten bakkede op om mandatet.

Færre prospekter
Man kan forvente færre prospekter. Tærsklen for pligten til at at udarbejde prospekt forhøjes fra 8 mio. euro til 12 mio. euro (fra 59,6 mio. kr. til 89,4 mio. kr.), men de enkelte medlemslande kan vælge en grænse på 5 mio. euro (godt 37 mio. kr.).

Det svenske EU-formandskabs kompromisforslag fastholder EU-kommissionens forslag om, at tærsklen for underretning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner i værdipapirer hæves fra 5.000 euro til 20.000 euro. Her kan man nationalt hæve tærsklen yderligere til 50.000 euro. Den nuværende danske tærskel er 20.000 euro.

Mere kontrol med insiderhandel
Til forebyggelse af markedsmisbrug får tilsynsmyndighederne bedre adgang til ordrebogsdata, som er købs- og salgsordrer. I forvejen har de adgang til transaktionsdata, dvs. gennemførte handler.

Revisionen af reglerne vedrørende investeringsinformation tilskynder bl.a. banker til at lave flere analyser af virksomheder i EU. Der indføres et adfærdskodeks som grundlag for investeringsfirmaers udbud af analysetjenester, der er betalt af udsteder (udstedersponserede analyser).

Flere analyser
Videre sikres, at investeringsfirmaer fra tredjelande såsom USA fortsat kan levere analyser i EU. Det sker ved at fjerne kravet om adskillelse af omkostninger ved henholdsvis ordreudførelse og investeringsanalyser.

Det kan skabe større tilskyndelse til at udarbejde analyser vedrørende små- og mellemstore virksomheder og dermed potentielt øge SMV’ers mulighed for at skaffe kapital, fremhæver Økonomiministeriet i politikernotatet.

– Kompromisforslaget imødekommer til dels en dansk prioritet om, at risici ikke præsenteres på en måde, der slører virksomhedens risikobillede og generelt kan anvendes af investorer, tilføjede Stephanie Lose.

Mindre bureaukrati
Som stor tilhænger af det indre marked og kapitalisme roste EU-ordfører Alex Ahrendtsen (DF) forslaget for at skille sig ud fra de seneste ugers forslags forøgelse af bureaukrati.

– Dette slækker lidt på papirnusseriet, og det er godt. Det er problematisk, at man hæver tærsklen til 12 mio. euro, men til gengæld fastholder vi reglerne om insiderhandel, opsummerede Alex Ahrendtsen.

Det finder bred opbakning i sektoren, konstaterede EU-ordfører Christian Friis Bach (R) i sin støtte til mandatet.

Mindre transparens
EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) voterede som eneste nej, fordi forslagspakken indgår i en lang række forslag i den senere tid, som skaber mindre transparens.

– Det siger EU-kommissionen selv: ”Forslaget om en højere grænse for offentliggørelse af transaktioner i værdipapirer mindsker transparensen om disse transaktioner”, og forslaget om at fjerne markedsværdien af udstedere (…) forringer transparensen om omkostninger,” oplæste Søren Bo Søndergaard.

Kompromisforslaget er dog mindre slemt end det oprindelige forslag, men ændrer ikke den fundamentale retning med lempelser for reglerne omkring prospekterne, pointerede Enhedslistens ordfører.

Balance
Stephanie Lose reflekterede over byrdelettelser og investorbeskyttelse: – Det er en balance, og forslaget har fokus på byrderne på en række områder for virksomhederne for at nedbringe deres omkostninger ved at være noteret på børsen.

Forslaget angående ordrebogsdata trækker dog i den anden retning ved at øge gennemsigtigheden, anførte Stephanie Lose. (Dj/310523)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.