Leasingbranchen ønsker EU-syn på lov om konfiskation

Loven om tredjemandskonfiskation ved vanvidskørsel strider mod EU’s charter om grundlæggende rettigheder, mener leasingselskab og forsvarsadvokat

Af Claus Djørup/Motormagasinet

Leasingbranchen har taget det tunge skyts i anvendelse i en sag om beslaglæggelse af en leasingbil, som falder ind under den ny lovs definitionen af vanvidskørsel, fordi hastigheden var over dobbelt så stor som den tilladte på 50 km/t uden for Store Magleby.

Den 13. juli afsiger en byretsdommer en kendelse om, hvorvidt politiet skal tilbagelevere den beslaglagte Volvo V60 til leasingselskabet Nordania Finans (Danske Leasing A/S) mod sikkerhedsstillelse.

Imidlertid slutter sagen ikke her, selv om kendelsen måtte gå imod anklagerens krav om, at beslaglæggelsen opretholdes. Der skal være en straffesag, så den endelige afgørelse på spørgsmålet om konfiskation kommer ikke den 13. juli, påpeger Christian Brandt.

– Det store stridsspørgsmål bliver, om vi kan få en dansk ret til at sende sagen forbi EU-domstolen. Vi er klar til at gå hele vejen, siger direktør Christian Brandt, Finans og Leasing, efter det første, forberedende retsmøde i Københavns Byret.

Både leasingselskabets advokat og førerens advokat opfordrer dommeren at spørge EU-domstolen i Luxembourg i form af et eller flere præjudicielle spørgsmål om, hvorvidt den danske lov om tredjemandskonfiskation er forenelig med EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

Fortilfælde om underkendt konfiskation

Advokaterne skeler nemlig til EU-dommen i OM-sagen fra 14. januar i år. Den fik indflydelse på den ny lov, som trådte i kraft den 31. marts. EU-domstolen fastslog i en bulgarsk sag, at en vognmand skulle have sin konfiskerede lastbil tilbage, efter at chaufføren havde anvendt den til smugleri uden ejerens vidende.

Den afgørelse kom midt under udvalgsbehandlingen i vinter. Folketingets slutbehandling blev derfor udskudt et par uger til den 23. marts, mens transportminister Benny Engelbrecht (S) modererede sit lovforslag. Han lirkede op for en mindre rigorøs håndhævelse af konfiskation af vanvidsbiler uanset ejerforhold.

Den danske domstol er bundet af svaret på sine præjudicielle spørgsmål. Det er den eneste måde, borgere og virksomheder kan inddrage EU-retssystemet, medmindre EU-kommissionen anlægger en sag.

Kæres utvivlsomt til landsretten
Leasingselskabet ønsker den beslaglagte bil udleveret mod sikkerhedsstillelse. Værdien er 230.000 kr. plus moms.

Politianklageren står derimod fast på, at beslaglæggelsen skal opretholdes, indtil der falder dom i den forventede straffesag mod bilisten, hvor anklagemyndigheden vil kræve tredjemandskonfiskation. Dels kan indgrebet ikke klares med en økonomisk disposition, dels skal man ikke kunne risikere at konfiskere bilen to gange.

Uanset kendelsens indhold (der er ikke tale om dom, og der foreligger endnu ikke et anklageskrift) vil en af parterne med høj sandsynlighed kære kendelsen den 13. juli til Østre Landsret.

Udsigt til flerårig retssag
Bilistens forsvarsadvokat, Rasmus Hardt, vil ikke blive overrasket, hvis den aktuelle sag varer tre-fire år. Den politiske interesse for tredjemandskonfiskation vil næppe fremskynde domstolsbehandlingen. Politikerne glemmer at give domstolene ekstra ressourcer, når ny lovgivning fører til flere sager, tilføjer han.

Der ligger et halvt dusin kæremål i sager om vanvidskørsel og venter på en landsretsafgørelse, som vil udstikke retningslinjer for fortolkningen af den ny lov om tredjemandskonfiskation. Den første kendelse fra Østre Landsret, som blev afsagt efter retsmødet i Volvo-sagen, opretholder beslaglæggelse af en Ferrari. (Dj/030721)

Artiklen er en forkortet udgave af en artikel i Motormagasinet

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.